ÖLÜM KUTLU GERÇEK

  • 0 Cevap
  • 1525 Görüntüleme

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı ozan_er

  • ozaner
  • **
  • 223
  • adalet ve özgürlük dinimdir
ÖLÜM KUTLU GERÇEK
« : 05 Ekim 2010, 05:13:18 ÖS 17 »

 

 

Yürekleri ürperten gerçek ölüm mahiyeti nedir acaba ,bir yok oluş bir bitiş bir son mudur yoksa bir başlangıcın başı mıdır ? biraz kafa yoralım. Kaçamayacağımız  bu gerçek karşısında ki tavrımız ne olmalıdır.Kuran ölüm konusunda Tevaffa  kelimesi ile karşılamakta bu kavramı  kullanılır yani eksiksiz tam olarak almak demektir. Kuranda 14 yerde bu kavram kullanılır.Yani verilen emanetin tam olarak alınması olarak değerlendirilebilir.

Bu bağlamda ölüm yok oluş değil, bir boyuttan başka bir boyuta geçiş bir yaşamdan diğer yaşama geçiştir .zaten Kuran hayatı sadece dünya hayatı olarak değil dünya ve ahiret hayatını bir birinin tümleyeni olarak alır .Çünkü iki hayat bir biri ile çok bağlantılıdır  Cuma  8. De ki: Haberiniz olsun, o sizin kaçıp durduğunuz ölüm her halde size gelip çatacaktır. Kaçmakla ondan kurtulamayacağınız gibi ölmekle de kurtulacak değilsiniz. Sonra görünmeyeni ve görüneni bilene döndürüleceksiniz. İlkin sizi yaratmış bütün varlığınıza sahip k en, sizler firarî köleler gibi O'nun mülkünden, emir ve hükmünden kaçmak isteyerek gizli ve açık isyanlar yaptığınız gerçek mevlanız olup, bütün görünmeyen ve görünenleri bilen ve kendisine hiçbir şeyin gizli kalmasına imkan bulunmayan Allah Teâlâ'nın huz u runa döndürüleceksiniz, o size bütün yaptıklarınızı haber verecektir.

 

Kitabından ve verdiği ilimlerden neleri tahrif ettiğinizi, neler gizleyip neleri açıkladığınızı yüzünüze vuracak ve ona göre cezanızı verecektir. Ölümle bedenin yok olmasından sonra şuur ve temyiz ruhu olan nefs-i natıka (insanın özü, cevheri) Zümer Sûresi'nde bulunan "Allah, öldükleri sırada canları alır.." (Zümer, 39/42)  

Aynı zamanda ölüm  hayatın sadece et kemikle ve basit ve  ihtiyaçlarla sınırlı olmadığının  bir göstergesidir.Kuran bunu bazen nefs bazende ruh olarak tanımlar Nitekim Müminûn Sûresi'nde "Verdiklerini, Rablerinin huzuruna dönecekler diye kalpleri korku ile ürpererek verirler." (Müminûn, 23/60) buyurulmuşturişin  başı Allah korkusudur." Olayında "mehafet"ten asıl maksat bu "haşyet" mânâsıdır. Bunun derecesi de ilim ve marifetin derecesi ile orantılıdır. Ondan dolayı "Kulları içinden ancak âlimler Allah'tan gereğince korkar." (Fâtır, 35/28) b uyurulmuştur.Bu aslında sorumluluktan kaynaklanan bir korku dur. Bir de haşyet, soyut (mücerred) korkudan şiddetli olması gerektir. Nitekim meleklerin vasfında "Onun (Allah'ın) korkusundan titrerler." (Enbiya, 21/28) diye haşyet, işfâk (korkudan titreme)a yakın olarak zikredilmiştir.Bu korkunun arakasında ölüm sonrası hesap verme sorumluluğu vardır. Zaten dünya hayatında yapılıp edilenlerin bir karşılığının olmaması ilahi adalete ters düşerdi. Ey iman edenler, Al lah'tan na sıl kor kup sakın mak gerekiyorsa öylece korkupsakının ve siz, ancak Müslüman ol maktanbaşka(bir din ve tu tum üze rin de) öl me yin. (3/102)

Burada ruhun olması aslında ölümsüzlüğün yani bir yok olmamanın göstergesidir.Ölüm ruhun bir boyut değiştirme olayıdır   İsra 85- Ey Muhammed! Sana ruhtan soruyorlar. De ki: "Ruh Rabbimin bildiği bir iştir ve size ilimden ancak az bir şey verilmiştir."

Ölüm yaşama uzak bir durum değildir bilakis çok yakındır.her an yakınımızda bulunan ve bir vasıta ile gerçekleşebilecek bir hakikattır

 Zümmer 42- Allah, o canları öldükleri zaman, ölmeyenleri de uyuduklarında alır. Sonra haklarında ölüm hükmü verdiklerini alıkor, diğerlerini de takdir edilmiş bir süreye kadar salıverir. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir kavim için nice ibretler vardır Yukarıda görüldüğü gibi hergün provasıda yapılmaktadır.

O gün ne mazeret geçerli nede torpil herkes yapıp ettikleri ile baş başa kalacaklardır. Nisa 97- Melekler, kendilerine zulmeden kişilerin canlarını aldıklarında, onlara, "Ne işte idiniz?" derler. Onlar da: "Biz yer yüzünde zayıf kimselerdik." derler. Melekler: "Allah'ın yeryüzü geniş değil miydi, siz de orada hicret etseydiniz ya?" derler. İşte bunların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü gidiş yeridir

12- Ey Muhammed! Günahkârların, Rablerinin huzurunda başları öne eğilmiş olarak: "Ey Rabbimiz! Gördük ve dinledik, şimdi bizi geri çevir de salih bir amel işleyelim, çünkü biz artık kesin bir şekilde inanıyoruz." derlerken bir görsen!

43/35- Daha nice altın ziynetler verirdik. Çünkü bunların bizce hiçbir kıymeti yoktur. Bütün bunlar dünya hayatının geçici menfaatinden başka bir şey değildir. Ahiret ise Rabbin katında takva sahipleri içindir.

"M u hakkak dünya hayatı bir oyun, eğlence, sûr, kendi aranızda övünme, mal ve evlat çoğaltma yarışıdır." (Hadid, 57/20) âyetinin mefhumu demektir.

Zümmer 42- Allah, o canları öldükleri zaman, ölmeyenleri de uyuduklarında alır. Sonra haklarında ölüm hükmü verdiklerini alıkor, diğerlerini de takdir edilmiş bir süreye kadar salıverir. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir kavim için nice ibretler vardır

Andolsun, eğer Allah yolunda öldürülür ya da ölürseniz,Allah'tan olan bir bağışlanma ve rahmet, onların bütüntopla makta olduklarından daha hayırlıdır. (3/157)
 

 

Hayatı anlamak ölümü anlamakla mümkündür.Ölüm bir sor bir yok oluş değildir. Ölüm kutlu ve kaçınılmaz gerçektir .Güzel günlere ,sonsuz mutluluğa ,Rahmanın rahmetine kavuşmak isteyenlere, bu uğurda Rablerine şahadet edenlere kutlu bir muştudur,bir özlemdir,bir vuslattır. Rahmanilerin kutlu bir sevdasıdır. İple çekerler sevda günlerini ,teslimiyetin coşkusunu yaşarlar,Adeta düğün günlerini beklerler .

Nerede kaldın ey kutlu gerçek seni beklemekten yüreğimiz kavruldu derler.Gerçek mutluluk ahiretin  sevdasını ve mutluluğunu dünyada yaşamaktır. Sonsuz mutluluk seni beklerken ayağına bir iki diken batmış ne gam,İdrak  edebilseydik kutlu gerçeğin   değerini  kadrini sınırsız hamd ve sınırsız şükrederdik.Hoşgeldin  ey ölüm?diyebilmek ne güzel bir duygu