Her AN Bir Ayet...

  • 339 Cevap
  • 128368 Görüntüleme

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Ynt: Her AN Bir Ayet...
« Yanıtla #315 : 12 Kasım 2014, 11:38:50 ÖS 23 »
Kalem 68/48. Sen Rabbinin hükmünü sabırla bekle. Balık sahibi (Yunus) gibi olma. Hani o, dertli dertli Rabbine niyaz etmişti.
Kalem 68/48.52. Oysa o Kur'an, âlemler için ancak bir öğüttür.
Hac 22/40. Onlar, başka değil, sırf "Rabbimiz Allah'tır" dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah, bir kısım insanları (kötülüklerini) diğer bir kısmı ile defedip önlemeseydi, mutlak surette, içlerinde Allah'ın ismi bol bol anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescidler yıkılır giderdi. Allah, kendisine (kendi dinine) yardım edenlere muhakkak surette yardım eder. Hiç şüphesiz Allah, güçlüdür, galiptir.
Muhammed 47/7. Ey inananlar, eğer siz Allah(ın dinin)e yardım ederseniz (Allah da) size yardım eder; ayaklarınızı (hakkı koruma yolunda) sağlam tutar.

Ynt: Her AN Bir Ayet...
« Yanıtla #316 : 14 Kasım 2014, 06:15:18 ÖÖ 06 »
 Kalem süresi  68/48-52
 48. Sen Rabbinin hükmünü sabırla bekle. Balık sahibi (Yunus) gibi olma. Hani o, dertli dertli Rabbine niyaz etmişti.
49. Şayet Rabbinden ona bir nimet yetişmemiş olsaydı o, mutlaka, kınanacak bir halde ıssız bir diyara atılacaktı.
50. Fakat ardından, Rabbi onu seçti (vahiy verdi) ve onu salihlerden kıldı.
51. O inkâr edenler Zikr'i Kur'an'ı işittikleri zaman, neredeyse seni gözleriyle devirivereceklerdi. Hala da (kin ve hasetlerinden:) "Hiç şüphe yok o bir delidir" derler.
52. Oysa o (Kur'an), âlemler için ancak bir öğüttür.

Ynt: Her AN Bir Ayet...
« Yanıtla #317 : 15 Kasım 2014, 07:15:40 ÖÖ 07 »
Mü’minûn Sûresi, 23/115) Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin hakikaten huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız?”

Ynt: Her AN Bir Ayet...
« Yanıtla #318 : 15 Kasım 2014, 07:40:07 ÖÖ 07 »
Şüphe yok ki o, düşündü ve ölçtü biçti. Artık kahrolası, nasıl ölçtü biçti.
Kahrolası nasıl da karar verdi.. Yine kahrolası nasıl ölçtü, biçti. Sonra baktı.Sonra surat astı, kaşlarını çattı. Sonra yüz çevirdi, büyüklük tasladı. Ve dedi ki; «Bu Kur'an eskilerden aktarılan bir büyüdür.Bu insan sözünden başka bir şey değil.Ben onu Sakar'a (cehenneme) sokacağım. MUDDESSİR-18-26

Ynt: Her AN Bir Ayet...
« Yanıtla #319 : 15 Kasım 2014, 07:40:57 ÖÖ 07 »
Onlardan bir grup vardır ki, kitaptan olmadığı hâlde kitaptan sanasınız diye (okudukları) kitaptanmış gibi dillerini eğip bükerler ve: “Bu, Allah katındandır” derler. Hâlbuki o, Allah katından değildir. Bile bile Allah'a karşı yalan söylerler.Âl-i İmrân / 78

Ynt: Her AN Bir Ayet...
« Yanıtla #320 : 15 Kasım 2014, 07:43:24 ÖÖ 07 »
"Allah onları kahretsin! Nasıl da uyduruyorlar !" (Tevbe, 30)

Ynt: Her AN Bir Ayet...
« Yanıtla #321 : 15 Kasım 2014, 03:45:55 ÖS 15 »

(Bakara Suresi, 256)
Dinde zorlama (ve baskı) yoktur. Şüphesiz, doğruluk (rüşd) sapıklıktan apaçık ayrılmıştır. Artık kim tağutu tanımayıp Allah'a inanırsa, o, sapasağlam bir kulba yapışmıştır; bunun kopması yoktur. Allah, işitendir, bilendir.

(İnsan Suresi, 2-3)
Şüphesiz Biz insanı, karmaşık olan bir damla sudan yarattık. Onu deniyoruz. Bundan dolayı onu işiten ve gören yaptık. Biz ona yolu gösterdik; (artık o,) ya şükredici olur ya da nankör.

Ynt: Her AN Bir Ayet...
« Yanıtla #322 : 16 Kasım 2014, 06:09:42 ÖÖ 06 »
Ynt: Her AN Bir Ayet...
« Yanıtla #323 : 20 Kasım 2014, 06:47:35 ÖÖ 06 »
Furkan Suresi 30. Ayet :Peygamber dedi ki Ey Rabbim, kavmim hakıykat şu Kur'ânı metruk (bir şey) edindiler Ey Rabbim, Benim toplumum bu Kuran’ı hayatının dışında tuttu. İçinde ne var, ne yok bakılmamış, anlamı üstünde düşünülmemiş, ve ne acıdır ki, mezarlıklarda ölülere, hastalıklara şifa olsun diye okunmuştur. Oysa Kuran'ı Kerim, ölülerin değil dirilerin Kitabı'dır

Ynt: Her AN Bir Ayet...
« Yanıtla #324 : 20 Kasım 2014, 10:30:17 ÖÖ 10 »
Kehf 18/110. De ki: Ben, yalnızca sizin gibi bir beşerim. (Şu var ki) bana, İlah'ınızın, sadece bir İlah olduğu vahyolunuyor. Artık her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, iyi iş yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak
koşmasın.
Fussilet 41/6. De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Bana ilahınızın bir tek İlah olduğu vahy olunuyor. Artık O'na yönelin, O'ndan mağfiret dileyin. Ortak koşanların vay haline!

Ynt: Her AN Bir Ayet...
« Yanıtla #325 : 22 Kasım 2014, 06:46:34 ÖÖ 06 »
Nahl 16/30-31

30. (Kötülüklerden) sakınanlara: Rabbiniz ne indirdi? denildiğinde, "Hayır (indirdi)" derler. Bu dünyada güzel davrananlara, güzel mükâfat vardır. Ahiret yurdu ise daha hayırlıdır. Takva sahiplerinin yurdu gerçekten güzeld

31. (O yurt,) girecekleri, zemininden ırmaklar akan Adn cennetleridir. Onlar için orada kendilerine diledikleri her şey vardır. İşte Allah, takva sahiplerini böyle mükafatlandırır.

Ynt: Her AN Bir Ayet...
« Yanıtla #326 : 22 Kasım 2014, 01:44:33 ÖS 13 »
KALEM 68/34-41

34. Şu da muhakkak ki, takva sahipleri için Rableri katında nimetleri bol cennetler vardır.

35. Öyle ya, (Allah'a) teslimiyet gösterenleri, (o) günahkârlar gibi tutar mıyız hiç?

36. Size ne oluyor? Ne biçim hüküm veriyorsunuz? ???

37. Yoksa size ait bir kitap var da, (bu batıl inanışları) onda mı okuyorsunuz?

38. Onda, beğendiğiniz her şey sizin için mutlaka vardır (diye mi yazılı)?

39. Yoksa, "Ne hükmederseniz mutlaka sizindir" diye sizin lehinize olarak tarafımızdan verilmiş, kıyamet gününe kadar geçerli kesin sözler mi var?

40. Sor onlara: Bu iddiayı onların hangisi savunacak?

41. Yoksa ortakları mı var onların? Sözlerinde doğru iseler, hadi getirsinler ortaklarını!

Ynt: Her AN Bir Ayet...
« Yanıtla #327 : 24 Kasım 2014, 06:56:50 ÖÖ 06 »


"Biz şüphesiz her şeyimizle Allah'a aidiz ve şüphesiz O'na döneceğiz".. (Bakara, 156 )

Ynt: Her AN Bir Ayet...
« Yanıtla #328 : 25 Kasım 2014, 06:39:02 ÖÖ 06 »
Biz ona yolu gösterdik; (artık o,) ya şükredici olur ya da nankör. (İnsan Suresi, 3)

Öyleyse, Rabbinin hükmüne sabır göster. Onlardan günahkar veya nankör olana itaat etme. (İnsan Suresi, 24)

Ynt: Her AN Bir Ayet...
« Yanıtla #329 : 26 Kasım 2014, 07:03:04 ÖÖ 07 »
NAHL 16/98 -. Kur'an okuduğun zaman o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın
Taha   20/114. ayet Gerçek hükümdar olan Allah, yücedir. Sana O'nun vahyi tamamlanmazdan önce Kur'an'ı (okumakta) acele etme ve "Rabbim, benim ilmimi artır" de.
Araaf7/
200. Eğer şeytanın fitlemesi seni dürterse hemen Allah'a sığın. Çünkü O, işitendir, bilendir.
201. Takvaya erenler var ya, onlara şeytan tarafından bir vesvese dokunduğunda (Allah'ın emir ve yasaklarını) hatırlayıp hemen gerçeği görürler