HZ İSA TEKRAR GELECEK Mİ ?

  • 28 Cevap
  • 9517 Görüntüleme

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

TEVEFFA KAVRAMI İP UCU VERİYOR MU ?
« Yanıtla #15 : 17 Nisan 2009, 02:53:23 ÖS 14 »
KENDİ YORUMUM:

Alıntı
Hz. İsa için "canını almak" anlamına gelen "Teveffa" fiili kullanılırken, diğer peygamberler için normal ölümü ifade eden katele ya da mevt gibi ifadeler kullanılmaktadır. Bu bilgiler ise bize Hz. İsa'nın durumunun olağanüstülüğünü bir kez daha göstermektedir.

HZ İSANIN YERYÜZÜNE TEKRAR GELECEĞİ HAKKINDA TEVEFFA KELİMESİ BİZE İP UCU VERİYOR MU ?

HAYIR VERMİYOR ? NEDEN Mİ ? O HALDE AŞAĞIDAKİ AYETLERE DE BAKALIM

Teveffa ( توفىَ ) kelimesi “canın alınması” anlamına gelir.

Kuran’da bu kelime 25 yerde geçer. Bu kelimesinin geçtiği ayetler şöyledir:

NİSA 97:  Kendilerine zulmedenlerin canlarını alırken melekler…..
ENAM 61 ……. Sizden birine ölüm geldiği zaman elçilerimiz onun canını hiç vakit geçirmeden alırlar.
MUHAMMED:27 Melekler canlarını alırken nasıl da (pişmanlık içinde) yüzlerine ve sırtlarına vururlar?
MAİDE:117 ….Aralarında bulunduğum sürece onlara tanıktım. Canımı aldıktan sonra ise sen onların üzerine gözetleyici oldun. Sen her şeye tanıksın.”
NAHL:28 Onlar ki, nefislerine zulmedip dururlarken melekler canlarını alır.
NAHL:32 İyi durumdayken melekler canlarını almaya geldiklerinde,
YUNUS:46 Onlara söz verdiklerimizin bir kısmını sana göstersek de veya canını alsak da,
RAD:40 Onlara söz verilenlerin bir kısmını sana göstersek de, senin canını alsak da
MUMİN:77 ……ondan önce hayatına son versek de, onlar bize döndürüleceklerdir.
ENFAL:50 İnkar edenlerin canlarını melekler alırken bir görseydin!…..
YUNUS:104 …..Ben ancak, sizin canınızı alan Allah’a taparım. İnananlardan olmakla emrolundum.”
NAHL:70 Ve sizi Allah yarattı, sonra da yaşamınıza son verir.
SECDE :11 De ki, “Üzerinize görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak ve sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.”
NİSA:15 Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı içinizden dört tanık getirin. Tanıklık ederlerse, onları, ölünceye veya Allah onlara bir yol açıncaya kadar evlerde tutun.
ARAF:37 …. Elçilerimiz kendilerine gelip canlarını alırken….
ALİ İMRAN:193 “Rabbimiz, biz, ‘Rabbinize inanın’ diye imana çağıran bir davetçiyi işittik ve inandık. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve iyi kişiler olarak canımızı al.
YUSUF:101 “Rabbim, sen bana hükümranlık verdin ve rüyaların yorumunu öğrettin. Yeri ve göğü ayırarak yaratansın. Dünya ve ahirette sensin benim Velim (sahibim). Canımı Müslüman olarak al ve beni iyilere kat.”
HAC:5 ………. Kiminizin hayatına son verilir,
MUMİN:67 …….. Sizden bazılarının canı daha erken alınır.
BAKARA:234 İçinizden ölen erkeklerin geride bıraktığı eşleri…
BAKARA:240 Ölüp de geriye eşler bırakan erkekleriniz,…
ALİ İMRAN:55 Allah İsa’ya şöyle demişti: “Senin dünyadaki hayatına son vereceğim ve kendime yükselteceğim. …..

Bu ayetlerden de anlaşılacağı gibi teveffa kelimesinin anlamı “canın alınması”dır. Bunlar dışında teveffa kelimesinin geçtiği iki ayet daha vardır. Bunlarda da yine teveffa kelimesi canın alınması anlamında kullanılır. Ama bunun istisnası vardır ve ayette de bu durum belirtilir. Uyku ile ilgili ayetler şöyledir:

TEVEFFA KAVRAMI HZ İSA HAKKINDA İP UCU VERİYOR MU ?
« Yanıtla #16 : 17 Nisan 2009, 03:11:46 ÖS 15 »
Zümer 42- Allah, öleceklerin ölümleri anında, ölmeyeceklerinde uykuları esnasında ruhlarını alır. Sonra ölümlerine hükmettiği kimselerinkini tutar; diğerlerini bir süreye kadar salıverir. Doğrusu bunda, düşünen bir toplum için ibretler vardır.

En’am Suresi 60: O’dur, geceleyin sizi öldüren, gündüzün ne işlediğinizi bilen, belli yaşam süresi dolsun diye gündüzleyin sizi dirilten… Sonra dönüşünüz O’nadır ve yaptıklarınızı size haber verecektir.
Bu ayetlerde geçen ifade de teveffadır. İnsanların uykusunda da canlarının alındığı bildirilir. Uykuda olanların canları uyanınca verilmektedir. Ayette uykudaki ölümün istisnası belirtilmiş ve canın daha sonra verildiği açıklanmıştır. Buradaki istisna durumuna dayanarak tüm teveffa kelimelerinin uyku olduğunu iddia etmek son derece yanlıştır. Çünkü diğer teveffa geçen ayetlerde uyku durumunda olduğu gibi canın geri verildiğinden kesinlikle söz edilmez.

Hz. İsa ile ilgili ayetlere tekrar bakılırsa, onun canının alındığı bildirilmekte ve daha sonra verileceği yönünde hiçbir ifade bulunmamaktadır. . Eğer Hz. İsa ile ilgili ayetlerdeki “vefat ettirme” ifadesini uyku olarak kabul edeceksek, diğerlerini de böyle kabul etmemiz gerekir.

Çünkü aynı kelime Teveffa ( توفىَ ) kelimesi aynı şekilde farklı yerlerde kullanılmaktadır. Örneğin: “NİSA:97 Kendilerine zulmedenlerin canlarını alırken melekler…..

Bu ayette geçen ifadeden hareketle bu zulmedenlerde uyku halinde midir? Onlar da Hz. İsa gibi geri mi döneceklerdir? Onların Hz. İsa’dan farkı nedir? Bu ve buna benzer sorular hep cevapsız kalacaktır.

Ayette olan ifade Hz. İsa’nın açıkça öldüğüdür. Bunun ötesinde tekrar ruhunun verileceğine dair uyku ile ilgili ayetlerde olduğu gibi hiçbir açıklama yoktur.

DİKKAT ! UYKU ÖLÜMLERİNDE RUHUN TEKRAR BEDENE İADESİ VARDIR

Alıntı
Uyku ölümünde beden ne durumdadır ? Beden işlevini yerine getirmektedir. Delil olarak ASHABI keHF ve Bakara 259 ayetini delil gösterebiliriz ki,  uyku ölümlerinde bedeni bir ölüm yoktur. Tekrar ruhla birleşip dirilme söz konusudur. Ruhun iadesi ile biz zaten her uyduğumuzda ölmekte her uyandığımızda ise tekrarr dirilmekteyiz.

Sizi geceleyin vefat ettiren (teveffakum) ve gündüzün "güç yetirip etkilemekte olduklarınızı" bilen, sonra adı konulmuş ecel doluncaya kadar onda sizi dirilten O'dur... (Enam Suresi, 60)

Allah, ölecekleri (mevt) zaman canlarını alır (teveffa); ölmeyeni de uykusunda (canını alır) (lem temut). Böylece, kendisi hakkında ölüm kararı (el mevte) verilmiş olanı tutar, öbürüsünü ise adı konulmuş bir ecele kadar salıverir... (Zümer Suresi, 42)

Örneğin peygamberimizin vefat ettirilmesiyle ilgili bir ayette de aynı teveffa kelimesi geçer:

Onlara söz verilenlerin bir kısmını sana göstersek de, senin canını alsak ( teveffa) da… (Ra’d Suresi – 40)

Bu ayetteki hitap Hz. Muhammed’edir. Eğer vefat kelimesini uyku gibi kabul edilirse, buradan yola çıkarak Hz. Muhammed’in de bir gün yeryüzüne döneceğini iddia edilebilir.

HZ İSA TEKRAR GELECEK Mİ ? İŞTE FARKLI TEFSİRLER
« Yanıtla #17 : 17 Nisan 2009, 03:39:35 ÖS 15 »
HZ İSA TEKRAR GELECEK Mİ ? İŞTE FARKLI TEFSİRLER

GELECEK DİYENLERİN AYET TEFSİRLERİ

Hz. İsa'nın ikinci kez yeryüzüne ineceğine dair işaretler taşıyan ayetlerden ilki Al-i İmran Suresi'nin 55. ayetidir:


Hani Allah, İsa'ya demişti ki: "Ey İsa, doğrusu seni Ben vefat ettireceğim ve seni Kendime yükselteceğim, seni inkar edenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca Banadır, hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda Ben hükmedeceğim. (Al-i İmran Suresi, 55)

 Ayetteki "sana uyanları kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğim" ifadesi dikkat çekicidir. Kuran'da kıyamete kadar inkar edenlere üstün olan ve Hz. İsa'ya gerçekten tabi olan bir grubun varlığından söz edilmektedir.

Peki kimdir bu tabi olanlar? Hz. İsa döneminde yaşayan havariler mi, yoksa günümüzde yaşayan Hıristiyanlar mı?
 
Hz. İsa hayatta iken ona uyanların sayısı çok azdı. Ve onun dünyadan ayrılmasının ardından da hızla dinde dejenerasyon başladı. Ayrıca havariler olarak tanınan insanlar, ciddi bir baskı altında yaşamak zorundaydılar. Sonraki iki yüzyıl boyunca da, Hz. İsa'ya iman edenler (İseviler) aynı baskılara maruz kaldılar; zira hiçbir siyasi güce sahip değillerdi. Bu durumda geçmişte yaşayan Hıristiyanların, inkar edenlere üstün geldiklerini ve bu ayetin onlara baktığını söyleyemeyiz.

Daha sonrasına yani şu anda yaşayan Hıristiyanlara baktığımızda ise zaten Hıristiyanlığın özünün bozulduğunu, Hz. İsa'nın anlattığı hak dinden farklı bir din oluştuğunu görürüz. Hz. İsa'nın Allah'ın oğlu olduğu şeklindeki sapkın inanç benimsenmiş ve teslis inancı (üçleme; Baba, oğul, kutsal Ruh) kabul edilmiştir. Bu durumda, dinin aslından iyice uzaklaşmış olan günümüz Hıristiyanlarını da Hz. İsa'ya uyanlar olarak kabul edemeyiz, çünkü Allah, Kuran'ın birçok ayetinde "üçleme"ye inananların inkar içerisinde olduklarını bildirmiştir:

Andolsun, "Allah üçün üçüncüsüdür" diyenler küfre düşmüştür. Oysa tek bir İlah'tan başka İlah yoktur... Maide Suresi, 73

Bu durumda "sana uyanları kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğim" ifadesi açık bir işaret taşımaktadır. Hz. İsa'ya uyan ve kıyamete kadar yaşayacak olan bir topluluk olması gerekmektedir. Böyle bir topluluk, kuşkusuz Hz. İsa'nın yeryüzüne tekrar gelişiyle ortaya çıkacaktır. Ve ona tekrar dünyaya gelişi sırasında tabi olanlar, kıyamete kadar inkar edenlere üstün kılınacaktır. 


HZ İSA TEKRAR GELECEK Mİ ? İŞTE FARKLI TEFSİRLER
« Yanıtla #18 : 17 Nisan 2009, 04:13:40 ÖS 16 »
GELECEK DİYENLERİN AYET TEFSİRLERİ
Alıntı
Bu durumda "sana uyanları kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğim" ifadesi açık bir işaret taşımaktadır. Hz. İsa'ya uyan ve kıyamete kadar yaşayacak olan bir topluluk olması gerekmektedir. Böyle bir topluluk, kuşkusuz Hz. İsa'nın yeryüzüne tekrar gelişiyle ortaya çıkacaktır. Ve ona tekrar dünyaya gelişi sırasında tabi olanlar, kıyamete kadar inkar edenlere üstün kılınacaktır

Konu ile ilgili olarak ele aldığımız Nisa Suresi'nin 156-158. ayetlerin arkasından Allah, 159. ayette şöyle buyurmaktadır: Andolsun, Kitap Ehlinden, ölmeden önce ona inanmayacak kimse yoktur. Kıyamet günü, o da onların üzerine şahit olacaktır. (Nisa Suresi, 159)

 Yukarıdaki ayette yer alan "ölmeden önce ona inanmayacak kimse yoktur" ifadesi oldukça dikkat çekicidir. Bu cümlenin Arapça karşılığı şu şekildedir: "... ve in min ehlil kitabi illa leyüminenne bihi kable mevtihi"

Burada bazı tefsirciler "O" zamirinin Hz. İsa yerine Kuran'a baktığını düşünmüşler ve ayete Kitap Ehlinin ölmeden Kuran'a iman edeceği şeklinde bir yoruma gitmişlerdir.

Oysa bu ayet öncesindeki iki ayette de "O" zamiri tartışmasız bir biçimde Hz. İsa için kullanılmıştır: Nisa Suresi, 157. ayet:

Ve: "Biz, Allah'ın Resulü Meryem oğlu Mesih İsa'yı gerçekten öldürdük" demeleri nedeniyle de (onlara böyle bir ceza verdik.) Oysa onu öldürmediler ve onu asmadılar. Ama onlara (onun) benzeri gösterildi. Gerçekten onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, kesin bir şüphe içindedirler. Onların bir zanna uymaktan başka buna ilişkin hiçbir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak öldürmediler.

Nisa Suresi, 158. ayet: Hayır; Allah onu Kendine yükseltti. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Bu ayetlerin hemen arkasından gelen ayette kullanılan "O" zamirinin Hz. İsa'dan başka bir şeyi kastettiğinin hiçbir delili yoktur.

Nisa Suresi, 159. ayet: Andolsun, Kitap Ehlinden, ölmeden önce ona inanmayacak kimse yoktur. Kıyamet günü, o da onların üzerine şahit olacaktır. Diğer taraftan ayetin ikinci cümlesinde yer alan "Kıyamet günü, o da onların üzerine şahit olacaktır" ifadesi de dikkat çekicidir.

Kuran'da kıyamet günü insanın dilinin, ellerinin ve ayaklarının (Nur Suresi, 24, Yasin Suresi, 65), işitme, görme duyularının ve derilerinin (Fussilet Suresi, 20-23) kendi aleyhlerine şahitlik edecekleri bildirilmektedir.

Kuran'ın şahitliği ile ilgili ise hiçbir ayet yoktur. İlk cümle -gramatik olarak veya mantık açısından hiçbir delil bulunmamasına rağmen- Kuran'a bakıyor kabul edilirse, ikinci cümlede yer alan "o" zamirinin de Kuran'a baktığı iddia edilmiş olur. Oysa bunu söylemek için açık bir ayet gerekir.

Kuran'a baktığımızda aynı zamirin, Kuran'ı işaret ettiği durumlarda, (Tarık Suresi, 13, Tekvir Suresi, 19, Neml Suresi, 77 ve Şuara Suresi, 192-196'da olduğu gibi) ayetin öncesinde ya da sonrasında mutlaka Kuran'dan bahsedildiğini görürüz. Dolayısıyla tartışmaya açık bir nokta bırakılmamıştır. Ayetin öncesinde, sonrasında veya ayetin içinde Kuran'dan bahsedilmiyorsa, bu ayetin Kuran'ı tarif ettiğini söylemek yanlış olur. Ayet çok açık bir biçimde Hz. İsa'ya inanılmasından ve onun inananlara şahit olmasından bahsetmektedir.

 Ayetin manası hakkında belirteceğimiz ikinci nokta ise "ölümünden önce" ifadesinin yorumu ile ilgilidir.

Bazıları bu ifadenin "Kitap Ehlinin kendi ölümlerinden önce" inanması anlamında olduğunu düşünmektedirler. Bu yoruma göre Kitap Ehlinden olan her kişi kendisine ölüm gelmeden Hz. İsa'ya mutlaka iman edecektir. Oysa Hz. İsa döneminde Kitap Ehli tanımlamasına dahil olan Yahudiler ona iman etmemekle kalmamış, onu öldürmek için tuzak kurmuşlardır. Hz. İsa'dan sonra yaşayıp ölen Yahudi ve Hıristiyanların ise Hz. İsa'ya -Kuran'da bildirildiği şekilde- iman etmiş olduklarını iddia etmek gerçek dışı bir yaklaşım olacaktır.
 
Sonuç olarak ayeti sağlıklı bir biçimde değerlendirdiğimizde, anlamın şu şekilde olduğu sonucuna varmaktayız: "Hz. İsa ölmeden önce tüm Ehli Kitap ona iman edecektir".
 
Ayet gerçek manasıyla ele alındığında ise çok açık gerçeklerle karşılaşırız. Birincisi, ayette gelecekten bahsedildiği açıktır, çünkü Hz. İsa'nın ölümü söz konusudur. Oysa o ölmemiş Allah katına yükselmiştir. Hz. İsa dünyaya yeniden gelecek ve her insan gibi yaşayıp ölecektir. İkincisi Hz. İsa'ya tüm ehli kitabın iman etmesi söz konusudur. Bu da henüz gerçekleşmemiş ancak kesin olarak gerçekleşeceği bildirilen bir olaydır.

Dolayısıyla buradaki "ölümünden önce" denilerek, zamirle bahsedilen kişi Hz. İsa'dır. Kitap Ehli onu görüp bilecek, ona yaşarken itaat edecek ve Hz. İsa da onların durumlarıyla ilgili ahirette şahitlik edecektir. (Doğrusunu en iyi Allah bilir.)

HZ İSA TEKRAR GELMEYECEK DİYENLERİN AYET TEFSİRLERİ
« Yanıtla #19 : 17 Nisan 2009, 04:32:34 ÖS 16 »
HZ İSA TEKRAR GELMEYECEK DİYENLERİN AYET TEFSİRLERİ

Hz. İsa’nın tekrar yeryüzüne döneceği iddiasında bulunanların buna delil gösterilmeye çalıştıkları ayetlerden birisi şöyledir:


Hani Allah, İsa’ya demişti ki: “Ey İsa, doğrusu seni Ben vefat ettireceğim ve seni Kendime yükselteceğim, seni inkar edenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca Banadır, hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda Ben hükmedeceğim. (Al-i İmran Suresi, 55)

Bu ayette geçen “sana uyanları kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğim.” ifadesinden yola çıkarak, sözde Hz. İsa’nın tekrar geleceğinin Kuran’da bildirildiği iddiasında bulunulmaktadır. Bu senaryoya göre Hz. İsa yeryüzüne dönecek ve dünya hakimiyetini kendisine inananlarla beraber kuracaktır. Oysa bu tamamen Kuran’da anlatılmayan, vehme dayalı bir senaryodur.

Bu ayetin hiçbir yerinde Hz. İsa’nın yeryüzüne tekrar gelişinden söz edilmemektedir.

Hz. İsa’ya uyanlar kıyamete kadar insanların üstüne geçecektir. Bu ayette vaat edilen budur.

Yoksa Hz. İsa gelecek sonra tüm insanları birleştirecek ve insanların üstüne önder olacak gibi bir mantık ayette kesinlikle yoktur. Burada ayetin anlamı kaydırılarak Kuran’da bildirilmeyen bir şeyi söylemek ve böyle bir sonuç çıkartmak yanlış bir yaklaşımdır.
Burada kastedilen Hz. İsa’ya iman edenler yani Müslümanlardır. Müslümanlar ona bir peygamber olarak iman ederler. Müslümanların dünyada bir düzen kuracakları açıklanmaktadır. Bunun için Hz. İsa’nın gelişi gibi bir ön şart yoktur.

Bu konuyla ilgili olarak kullanılan bir ayet de şöyledir:

And olsun, Kitap Ehlinden, ölmeden önce ona inanmayacak kimse yoktur. Kıyamet günü, o da onların aleyhine şahit olacaktır. (Nisa Suresi, 159)

Bu ayette de dikkat edilirse, yine Hz. İsa gelecek diye bir anlam ya da ima yoktur. Sadece Kitap ehlinden olanların ölmeden önce ona inanacaklarını bizlere bildirmektedir. Bu ayetten yola çıkarak Kitap ehlinin ölmeden önce Hz. İsa’ya inanması ancak onun gelmesiyle olur. Öyle ise Hz. İsa gelecektir gibi yorumlar yapmak yanlıştır. Burada ayette olmayan bir şart ortaya atılmış ve açıkça ayetin anlamı çarpıtılmıştır.

Bir kere ayette Kitap Ehli’nden olanların kıyamete yakın bir zamanda Hz. İsa’ya iman edeceklerine dair bir ifade yoktur. Bu ayette tüm Kitap Ehli kastedilmektedir. Ayrıca ölümlerinden önce Kitap Ehli’nin iman etmeleri için Hz. İsa’yı görmeleri gibi bir şart da ayete göre söz konusu değildir. Hz. İsa’nın sağlığında bile onu görüp kitap ehlinden iman etmeyen bir çok kişi olmuş ve hatta onu öldürmeye bile kalkmışlardır.
Bu olsa olsa böyle olur mantığıyla bu sonuç çıkartılmış, Kuran’da bildirilen dışında ön yargıyla ulaşılmış bir iddiada bulunulmuştur.

Ayrıca ayetin devamı dikkatli okunduğunda çok önemli bir gerçek ortaya çıkacaktır. Hz. İsa ölümlerinden önce kendisine iman edenlerin hakkında kıyamet günü aleyhlerinde şahitlik yapacaktır. Bu ayetin Arapça metninde “aleyhim” ifadesi geçmektedir.

 “Aleyhim” kelimesinin “onların üzerine” veya “aleyhlerine” anlamları vardır. Bu kelime şahitik yapmak fiiliyle kullanıldığında bu şahitliğin olumsuz olduğu yani aleyhlerine olduğu anlaşılmaktadır. Kuranda bu iki kelimenin geçtiği ayetlere bakıldığında bu anlaşılacaktır.

Örneğin: Sonunda oraya geldikleri zaman, işitme, görme (duyuları) ve derileri kendi aleyhlerine şahitlik edecektir. (Fussilet Suresi – 20)

Ayetin devamıyla düşünüldüğünde kitap ehlinde ölümlerinden önce Hz. İsa’ya iman edenlerin imanının makbul bir iman olmadığı anlaşılmaktadır. Aksine Hz. İsa onların aleyhlerine şahitlik yapacaktır. Bu iman Firavun’un imanı gibi kabul edilmeyen bir imandır. Üstelik burada söz edilen kitap ehli kıyamet gününe yakın olanlar değil Hz. İsa’dan sonra yaşayan tüm kitap ehlini kapsar. Bunların hepsi ölümlerinden önce Hz. İsa’nın Allah’ın elçisi olduğuna iman etmektedirler. Fakat ölüm anından önce olan bu iman makbul bir iman değildir. Hesap günü İsa onlardan şikayetçi olacaktır. Yukarıdaki ayetin önce ve sonrası okunduğunda burada kitap ehlinden Yahudilerin eleştirildiği görülecektir.

Şimdi ayete başına dönersek bu ayetin neresinde Hz. İsa tekrar yeryüzüne gelecek şeklinde bir anlatım yada ima vardır? Neye dayanarak böyle bir sonuç çıkarılmaktadır? Görüleceği gibi bu iddia sadece bir vehimdir ve bu yanlış yorumlar Kuran’a ait değildir

Ynt: HZ İSA TEKRAR GELECEK Mİ ?
« Yanıtla #20 : 17 Nisan 2009, 04:55:11 ÖS 16 »
Selamun Aleyküm!

Kardeşim Abdulhamid Lütfen Bakara Suresinin "Amenerresulu" diye adlandırılan kısmını oku. Orada ne diyor: Onlar peygamberlerin hiçbirini diğerinden ayırlmazlar. Bununla beraber Bakara sûresinin başlangıcında onlar kendilerine indirilenlere ve kendisinden önce indirilenlere iman ederler diyor. Bu ayetler ışığında soruyorum: sen hz. isa'ya tabi olanlardan değil misin? İsa Hristiyanların peygamberi midir? Yoksa Müslümanların peygamberi midir?

Müslümanlık Hristiyanlık gibi bir isim midir? Eğer bir isimse şu ayeti nasıl yorumluyorsunuz: "yahudiler ibrahim yahudidir derler. Hristiyanlar ibrahim hristiyandır derler. hiç akletmiyormusunuz tevratta incil de ibrahimden sonra inmiştir. İbrahim ne yahudidir ne hrsityandır. o hanif bir müslümandır."

bu durumda şu soruyu sormamız gerekmez mi? Kuran da ibrahimden sonra inmiştir... İbrahimin müslüman olduğunu nasıl iddia ederiz?

Öylese soruyu tekrarlayalım: islam hristiyanlık, yahudilik, gibi bir isim midir? Hz. isa hristiyanların peygamberi midir? eğer öyleyse bakara suresindeki "amenerresulu" ayetlerini nereye koyacağız? Eğer hz. isa bizim peygamberimizse biz onun takipçisi olmuş olmuyor muyuz? eğer öyleyse Hz. isanın bir daha gelmesine gerek var mı? Kuran var sonuçta...

selam ve dua ile...Bu durumda "sana uyanları kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğim" ifadesi açık bir işaret taşımaktadır. Hz. İsa'ya uyan ve kıyamete kadar yaşayacak olan bir topluluk olması gerekmektedir. Böyle bir topluluk, kuşkusuz Hz. İsa'nın yeryüzüne tekrar gelişiyle ortaya çıkacaktır. Ve ona tekrar dünyaya gelişi sırasında tabi olanlar, kıyamete kadar inkar edenlere üstün kılınacaktır. 


Ynt: HZ İSA TEKRAR GELECEK Mİ ?
« Yanıtla #21 : 17 Nisan 2009, 05:00:53 ÖS 17 »
ŞİMDİ SİZE NE CEVAP VEREYİM !

Alıntı
Selamun Aleyküm!

Kardeşim Abdulhamid Lütfen Bakara Suresinin "Amenerresulu" diye adlandırılan kısmını oku

LÜTFEN YAZDIKLARIMI KONUNUN BAŞI VE TÜM YAZILANLAR İLE SONU İLE OKURSANIZ SEVİNİRİM

Ynt: HZ İSA TEKRAR GELECEK Mİ ?
« Yanıtla #22 : 17 Nisan 2009, 05:16:35 ÖS 17 »
Alıntı
KENDİ YORUMUM:

Alıntı
Hz. İsa için "canını almak" anlamına gelen "Teveffa" fiili kullanılırken, diğer peygamberler için normal ölümü ifade eden katele ya da mevt gibi ifadeler kullanılmaktadır. Bu bilgiler ise bize Hz. İsa'nın durumunun olağanüstülüğünü bir kez daha göstermektedir.

HZ İSANIN YERYÜZÜNE TEKRAR GELECEĞİ HAKKINDA TEVEFFA KELİMESİ BİZE İP UCU VERİYOR MU ?

HAYIR VERMİYOR ? NEDEN Mİ ? O HALDE AŞAĞIDAKİ AYETLERE DE BAKALIM[/size]

EVET FARKLI TEFSİRLERİ ELE ALIYOR VE SONUÇTA BİRBİRLERİYLE KARŞILAŞTIRIYOR VE KENDİ YORUMUMU YAPIYORUM. YUKARIDAKİ ALINTIMA BENZER OLARAK

ŞİMDİ GELECEK DİYENLERİN TEFSİRLERİ İLE GELMEYECEK DİYENLERİN TEFSİRLERİNİ KARŞILAŞTIRIYORUM VE AYET TEFSİRLERİNE KATKIDA BULUNMAK AMACI İLE  KENDİ TEFSİR ÇALIŞMALARIMI DA YORUMUM OLARAK SİZE SUNACAĞIM

Ynt: HZ İSA TEKRAR GELECEK Mİ ?
« Yanıtla #23 : 17 Nisan 2009, 05:49:30 ÖS 17 »
KENDİ YORUM VE TEFSİRİM

Hz. İsa’nın tekrar yeryüzüne döneceği iddiasında bulunanların buna delil gösterilmeye çalıştıkları ayetlerden birisi şöyledir:

Hani Allah, İsa’ya demişti ki: “Ey İsa, doğrusu seni Ben vefat ettireceğim ve seni Kendime yükselteceğim, seni inkar edenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca Banadır, hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda Ben hükmedeceğim. (Al-i İmran Suresi, 55)

Seni inkar edenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğim

AYET ifadesinden yola çıkarak, Bazı tefsirciler  Hz. İsa’nın dünyaya tekrar geleceğinin Kuran’da bildirildiği iddiasında bulunulmaktadır.

BÖYLE BİR AYET BİZE BU KONUDA BİR İPUCU VE İŞARET VERİYOR MU ?

BANA GÖRE HAYIR VE VERMİYOR. NEDEN Mİ ?


Ayette ifade edilen sana uyanlar KİMLERDİR ? VE NASIL UYMAKTADIRLAR ?

Ayette ifade edilen sana uyanlar ifadesi Hz isanın bildirdiğine ve getirdiklerine iman eden Tüm ehli kitaptır. Öncekiler ile yahudi ve hiristyanlar Ve bizler

NOT: Ehli kitap arasında ayrım yoktur. Hepsi Allahın dinindendir. Tüm kitaplar da Allah dinin kitabıdır. O halde ayrım olmaksızın Hz isaya iman eden tüm müslümanlar olmaktadır.

Peki nedir sana uyanları kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçirmek ifadesi ?

Allah'ın Hz İsa'ya bağlı olanları kıyamet gününe kadar kafirlerden üstün kılacağı meselesine gelince burada yorumda bulunmak zor olmayacaktır. Ona bağlı olanlar Allah'ın doğru dinine... İslâm'a iman edenlerdir.

 Kıyamete kadar ( yani hesab gününe kadar ) Sana kim uymuşsa onları O kafirlerden üstün tutacağım anlamı vardır veya sana uyanlar kıyamet gününe kadar Allahın şaşmaz adelet terazisinde inkarcılardan üstündür veya  kıyamet gününe kadar sana kim uyan varsa onlar Allahın şaşmaz adelet terazisinde o kafirlerden üstün tutulur

AYETİN DEVAMI  bu görüşü destekler

Sonra dönüşünüz yalnızca Banadır, hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda Ben hükmedeceğim

Hesap gününde anlaşmazlığa düşülen ( ona hakkıyla uyup- uymayanlar arasındaki ) hüküm Allahındır

Al-i İmran 56- Kâfirler var ya, onları ağır bir azaba çarptıracağım, onların hiçbir yardımcısı olmayacaktır.

57- İman edip salih ameller (iyi işler) yapanlara gelince, Allah onların mükafatlarını eksiksiz olarak verecektir, Allah zalimleri sevmez.

Devamı olacak


Ynt: HZ İSA TEKRAR GELECEK Mİ ?
« Yanıtla #24 : 17 Nisan 2009, 06:28:08 ÖS 18 »
Alıntı
Bu durumda "sana uyanları kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğim" ifadesi açık bir işaret taşımaktadır. Hz. İsa'ya uyan ve kıyamete kadar yaşayacak olan bir topluluk olması gerekmektedir. Böyle bir topluluk, kuşkusuz Hz. İsa'nın yeryüzüne tekrar gelişiyle ortaya çıkacaktır. Ve ona tekrar dünyaya gelişi sırasında tabi olanlar, kıyamete kadar inkar edenlere üstün kılınacaktır. 

Yukarıdaki bu ayet tefsirine göre sormamız gereken sorular

SORULAR

1-"Sana uyanları kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğim "

NE ANLAMA GELMEKTEDİR ? VE  NASIL BİR ÜSTÜNLÜK BU ?

2- Hz isanın ilk gelişiyle ona inananlar yok muydu ? Ona ilk inananlarla birlikte tüm müslümanlar kıyamete dek inkarcılara nasıl ve ne bakımdan bir üstünlük sağlayacaklardır ?

3-Hz. İsa'ya uyan ve kıyamete kadar yaşayacak olan bir topluluk var ise, o topluluğun var olması onların islam olma özelliği değil midir ve bu ümmet hz muhammedin ümmetinden başkası olabilir mi ? Evet ise bu ümmedin kıyamete kadar inkara sapanlardan üstün olma özelliği nedir ?

Alıntı
Abdulhamit
Peki nedir sana uyanları kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçirmek ifadesi ?

Allah'ın Hz İsa'ya bağlı olanları kıyamet gününe kadar kafirlerden üstün kılacağı meselesine gelince burada yorumda bulunmak zor olmayacaktır. Ona bağlı olanlar Allah'ın doğru dinine... İslâm'a iman edenlerdir.

 Kıyamete kadar ( yani hesab gününe kadar ) Sana kim uymuşsa onları O kafirlerden üstün tutacağım anlamı vardır veya sana uyanlar kıyamet gününe kadar Allahın şaşmaz adelet terazisinde inkarcılardan üstündür veya  kıyamet gününe kadar sana kim uyan varsa onlar Allahın şaşmaz adelet terazisinde o kafirlerden üstün tutulur

AYETİN DEVAMI  bu görüşü destekler

DEVAMI OLACAK

Ynt: HZ İSA TEKRAR GELECEK Mİ ?
« Yanıtla #25 : 17 Nisan 2009, 07:14:51 ÖS 19 »
Selamun Aleyküm!

Hocam güzel bir çalışma şekli ama bunu bir kompozisyon çerçeveinde yapmalısınız, çok dağınık duruyor. yani mesajlar net değil. Ben yazıyı yazana kadar siz iki tane yazı yazmışsınız o yüzden bir karışıklık oldu. Bütüncül bir çalışma olsa daha iyi olur. Çok fazla tekrar var  bence yani başı sonu belli olan bir çalışma olursa daha sağlıklı sonuçlar alabilirsiniz.

selam ve dua ile...

Ynt: HZ İSA TEKRAR GELECEK Mİ ?
« Yanıtla #26 : 17 Nisan 2009, 07:50:11 ÖS 19 »
Alıntı
Bütüncül bir çalışma olsa daha iyi olur. Çok fazla tekrar var  bence yani başı sonu belli olan bir çalışma olursa daha sağlıklı sonuçlar alabilirsiniz.


İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM. KONU BİR HAYLİ GENİŞ VE BİR HAYLİ TEFSİR EDİLECEK AYETLER VAR.

SÖYLEDİKLERİNİZİ DİKKATE ALACAĞIM

SAYGILARIMLA

RESULALLAH HANGİ HALKI ŞİKAYET EDECEK !
« Yanıtla #27 : 20 Nisan 2009, 10:49:26 ÖÖ 10 »
Alıntı
Alıntı
Bu durumda "sana uyanları kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğim" ifadesi açık bir işaret taşımaktadır. Hz. İsa'ya uyan ve kıyamete kadar yaşayacak olan bir topluluk olması gerekmektedir. Böyle bir topluluk, kuşkusuz Hz. İsa'nın yeryüzüne tekrar gelişiyle ortaya çıkacaktır. Ve Hz isaya tekrar dünyaya gelişi sırasında tabi olanlar, kıyamete kadar inkar edenlere üstün kılınacaktır. 

"Sana uyanları kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğim "

Ayetinin yukarıda yapılan tefsir ifadesine göre Hz. İsa'ya uyan ve kıyamete kadar yaşayacak olan bir topluluk olması gerekmektedir.Böyle bir topluluk, kuşkusuz Hz. İsa'nın yeryüzüne tekrar gelişiyle ortaya çıkacaktır. Ve ona tekrar dünyaya gelişi sırasında tabi olanlar, kıyamete kadar inkar edenlere üstün kılınacaktır DENİLMEKTEDİR.

PEKİ MÜMKÜN MÜDÜR ?


Yani Hz isaya uyan bir topluluğun kıyamete kadar var olması, kıyamete kadar yaşaması mümkün müdür ?

HAYIR DEĞİLDİR ? NEDEN DEĞİLDİR ?

Hz İsaya uyan bir topluluğun özelliği nedir ? Onların islami olma durumu değil midir ? Yani son kitaba KURANA uyma ve tabi olma durumu değil midir ?

HZ İSA YERYÜZÜNE EĞER BİR DAHA GELECEKSE ONA İLK İNANACAKLAR BAŞTA BİZ MÜSLÜMANLAR OLACAĞINA GÖRE KIYAMETE DEK İNKARCILARA KARŞI ÜSTÜN OLMA DURUMUMUZ VAR DEMEKTİR

Hz isanın rehber ve önderliğinde böyle bir topluluğun kıyamete dek yaşaması ve onların inkarcılara karşı üstün bir duruma gelmesi elbette düşünebilir.

AMA BU AŞAĞIDAKİ AYET YUKARIDAKİ GÖRÜŞÜ ŞÖYLE ÇÜRÜTÜR.

RESULLAH DİYECEK Kİ, RABBİM, BENİM ÜMMETİM BU KURANI TERKETTİ

Kur’an, peygamberin kıyamet günü Allah’a şöyle şikayette bulunacağını söyler:

“Peygamber diyecek ki: “Ey Rabbim! Benim halkım bu Kur’an’ı terketti.” (Furkan; 25/30)

Ayette geçen “Kur’an-ı mehcur” tabiri terk edilmiş, bir kenara atılmış, bırakılmış, uzaklaşılmış Kur’an demek…

Peygamber rabbine hangi halkı şikayet edecek dersiniz? Kıyamete kadar hz isaya uyan kendi halkından olan bir topluluğu mu ?

Ynt: HZ İSA TEKRAR GELECEK Mİ ?
« Yanıtla #28 : 06 Mayıs 2009, 07:47:17 ÖS 19 »
S.A

AYET ifadesinden yola çıkarak, Bazı tefsirciler  Hz. İsa’nın dünyaya tekrar geleceğinin Kuran’da bildirildiği iddiasında bulunulmaktadır.

BÖYLE BİR AYET BİZE BU KONUDA BİR İPUCU VE İŞARET VERİYOR MU ?

BANA GÖRE HAYIR VE VERMİYOR. NEDEN Mİ ?

Ayette ifade edilen sana uyanlar KİMLERDİR ? VE NASIL UYMAKTADIRLAR ?

Ayette ifade edilen sana uyanlar ifadesi Hz isanın bildirdiğine ve getirdiklerine iman eden Tüm ehli kitaptır. Öncekiler ile yahudi ve hiristyanlar Ve bizler

NOT: Ehli kitap arasında ayrım yoktur. Hepsi Allahın dinindendir. Tüm kitaplar da Allah dinin kitabıdır. O halde ayrım olmaksızın Hz isaya iman eden tüm müslümanlar olmaktadır.


Abdulhamit teşekkür ederim çok güzel bir çalışma bende seninle aynı görüşü paylaşıyorum. benimde çalışmalarım bu doğrultuda en iyisini Allah'cc bilir....