KURBAN KESMEK FARZ MIDIR ?

 • 39 Cevap
 • 25164 Görüntüleme

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı FECR

 • *
 • 4700
 • Selam Hidayete Tabi Olana
  • FECR
Ynt: KURBAN KESMEK FARZ MIDIR ?
« Yanıtla #15 : 22 Kasım 2008, 06:12:39 ÖS 18 »
Biz, her ümmete, uygulamakta oldukları bir ibadet tarzı gösterdik. Öyle ise onlar (ehl-i kitap) bu işte seninle çekişmesinler. Sen, Rabbine davet et. Zira sen, hakikaten dosdoğru bir yoldasın.22/Hacc-67

Burda da mensek kelimesi geçiyor
Selam Hidayete Tabi Olanlara


http://kuranneslifecr.blogspot.com

Ynt: KURBAN KESMEK FARZ MIDIR ?
« Yanıtla #16 : 22 Kasım 2008, 06:15:33 ÖS 18 »
Alıntı
Biz, her ümmete, uygulamakta oldukları bir ibadet tarzı gösterdik. Öyle ise onlar (ehl-i kitap) bu işte seninle çekişmesinler. Sen, Rabbine davet et. Zira sen, hakikaten dosdoğru bir yoldasın.22/Hacc-67

Burda da mensek kelimesi geçiyor

Alıntı
Hacc suresi 34 ile 67 ayetlerinde metin olarak aynı cümle geçiyor
Ve li külli ümmetin cealna menseke

İYİ DE SİZİN DEDİĞİNİZ GİBİ HER AYETTE GEÇEN HER MENSEK KELİMESİ ACABA SİZİN ANLADIĞINIZ MANADA MIDIR ?

Ynt: KURBAN KESMEK FARZ MIDIR ?
« Yanıtla #17 : 22 Kasım 2008, 07:00:45 ÖS 19 »
Alıntı
Alıntı
Biz, her ümmete, uygulamakta oldukları bir ibadet tarzı gösterdik. Öyle ise onlar (ehl-i kitap) bu işte seninle çekişmesinler. Sen, Rabbine davet et. Zira sen, hakikaten dosdoğru bir yoldasın.22/Hacc-67

Burda da mensek kelimesi geçiyor

İYİ DE SİZİN DEDİĞİNİZ GİBİ HER AYETTE GEÇEN HER MENSEK KELİMESİ ACABA SİZİN ANLADIĞINIZ MANADA MIDIR ?

NÜSUK VE MENSEK KAVRAMLARI
 Allah'a ait olan hak, O'nun rızası için yapılan her çeşit ibadet, hac, kurban vs; ibadetler anlamında bir fıkıh terimi. Arapça bir kelimedir. Neseke" kökünden gelir. "Nüsk" olarak da kullanılır. "Mensek" ve "mensik"le eş anlamlıdır. Kur'an-ı Kerimde iki yerde "nüsuk", iki yerde "mensek" ve iki yerde de "menâsik" kelimeleri geçmektedir.

Çok ibadet etme manasında olan nüsk, bu ayette hac ve kurban ile ilgili ibadet yerleri anlamında kullanılmıştır. Zaten nüsk ve nüsuk kelimeleri, daha çok, uzaklığı ve çeşitli sıkıntıları münasebetiyle hac ibaadeti için kullanılmaktadır (el-Beydâvî, Envâru't-Tenzîl ve Esraru't-Te'vîl, Mısır 1955, I, 36). Nitekim aşağıdaki ayette de menasik, hac ibadeti manâsında kullanılmıştır:

"Hac ibadetlerinizi bitirince, atalarınızı andığınız gibi hattâ daha kuvvetli bir anışla Allah'ı anın" (el-Bakara, 2/200).

Aşağıdaki ayette de nüsuk, kurban manasında kullanılmıştır:

Hac ve Umreyi Allah için tamamlayın. Eğer (elde olmayan bir sebeple) bunlardan alıkonursanız, kolayınıza gelen kurbanı gönderin. Kurban yerine varıncaya kadar, başlarınızı traş etmeyin. Sizden her kim hasta olursa, yahut başından gelen bir rahatsızlığı varsa, oruç veya sadaka yahut da nüsuk (kurban) olmak üzere, fidye vermesi gerekir" (el-Bakara, 2/I96)
Bu ayetteki nüsuk, kurban demektir. Nitekim Ka'b b. Ucre'den rivayet edildiğine göre, bu ayet kendisi hakkında nazil olmuştur. Başında bir rahatsızlığı varmış. İhramda iken, Hz. Peygamber (s.a.s) ona başındaki rahatsızlığından dolayı traş olmasını ve onun yerine üç gün oruç tutmasını veya altı fakiri doyurmasını yahut da nüsuk'ta bulunmasını yani bir kurbanı kesmesini söylemiştir (ez-Zemahşerî, el-Keşşâf, Kahire 1977, I, 117).

"Mensek" kelimesi kurban manasına gelmektedir:

Biz, her ümmete (kurban kesmeye uygun) hayvan cinsinden kendilerine rızık olarak verdiklerimiz üzerine Allahın adını ansınlar diye kurban kesmeyi gerekli kıldık" (el-Hac, 22/34).
Bu ayetteki "mensek" kelimesi, "mensik" olarak da okunsa, nüsuk manasındadır ve kurban demektir. Aynı zamanda, kurban kesme yeri olarak da kabul edilebilir (ez-Zemahşerî, el-Keşşâf, IV, 84; el-Beydâvî, Envaru't-Tenzîl, II, 45).

Ayrıca nüsuk, sırf ibadet anlamı da da kullanılmıştır:

De ki: Benim namazım, nüsuk'üm (ibadetim), hayatım ve ölümüm hep âlemlerin Rabb'i Allah içindir" (el-En'âm, 6/162).

Bu ayetteki nüsuk, umumî bir mana ifade eden ibadet demektir. Buradaki nüsuk, her türlü ibadete şamildir (Ahmed es-Sâvî, Hâşiye ala Tefsîrul-Celâleyn, Lübnân (t.y.), II, 60).

Ayrıca mensek; apaçık dini hükümler, şeriat demektir. "Mensik" olarak okunsa da, aynı manayı ifade etmektedir (el-Beydâvî, Envâru't-Tenzîl, II, 49; es-Sâvî, el-Haşiye, III, 109).

Biz her ümmete, usulüne göre ibadet ettikleri bir ibadet yolu (şeriat) yaptık" (el-Hac, 22/67).


Ynt: KURBAN KESMEK FARZ MIDIR ?
« Yanıtla #18 : 22 Kasım 2008, 07:12:40 ÖS 19 »
Alıntı
Alıntı
Biz, her ümmete, uygulamakta oldukları bir ibadet tarzı gösterdik. Öyle ise onlar (ehl-i kitap) bu işte seninle çekişmesinler. Sen, Rabbine davet et. Zira sen, hakikaten dosdoğru bir yoldasın.22/Hacc-67

Burda da mensek kelimesi geçiyor

DOLAYISIYLA SİZİN DE BELİRTİĞİNİZ GİBİ

HAC 67 DE GEÇEN MENSEK KAVRAMI İBADET TARZI ANLAMINDA GEÇERKEN

HAC 34 DE KURBAN MANASINDA KULLANILMAKTADIR. BU AYETTEKİ MANASI KURBAN DİYE GEÇMEKTEDİR

*

Çevrimdışı FECR

 • *
 • 4700
 • Selam Hidayete Tabi Olana
  • FECR
Ynt: KURBAN KESMEK FARZ MIDIR ?
« Yanıtla #19 : 23 Kasım 2008, 08:48:44 ÖÖ 08 »
Alıntı
Alıntı
Biz, her ümmete, uygulamakta oldukları bir ibadet tarzı gösterdik. Öyle ise onlar (ehl-i kitap) bu işte seninle çekişmesinler. Sen, Rabbine davet et. Zira sen, hakikaten dosdoğru bir yoldasın.22/Hacc-67

Burda da mensek kelimesi geçiyor

DOLAYISIYLA SİZİN DE BELİRTİĞİNİZ GİBİ

HAC 67 DE GEÇEN MENSEK KAVRAMI İBADET TARZI ANLAMINDA GEÇERKEN

HAC 34 DE KURBAN MANASINDA KULLANILMAKTADIR. BU AYETTEKİ MANASI KURBAN DİYE GEÇMEKTEDİR


Abdulhamid kardeşim
Allah niçin "kurban" kelimesini kullanmayıp da kurban yerine nusuk kulllansın.
Kurban kesmenin farz olması için biliyorsun ki bir kaide vardır:
Delaleti ve subuti kat'i olması lazım.
Hiç bir müfessir ve hiç bir fakih (sadece Abdulhamid kardeş hariç  :))kurban kesmesinin farziyetine dair bir şey diyememişlerdir.Niye çünkü olayda zannilik söz konusudur
Sadece Hanefi mezhebine göre vacip kabul edilmiş,diğer mezheplere göre ise müeekked sünnet olarak kabul edilmiştir.Ayrıca bunun şartları konmuştur.Kimler kesecek,hangi hayvanları kesecek gibi.

Bugün bizim anladığımız anlamda kurban  arapçada "udhiyye" çoğulu "edahiyye" veya "dahiyye çoğulu "tadhiye" dir.
kurban kesme gününe "yevmül adha"
kurban bayramına da "idu'l adha" denir.
arapçada yakınlaşmak anlamına gelen "kurban" ise Kur'an'da iki yerde geçer
 "Onlara, Adem'in iki oğlunun kıssasını doğru olarak anlat: İkisi birer kurban sunmuşlar, birininki kabul edilmiş, diğerininki edilmemişti. Kabul edilmeyen, «And olsun seni öldüreceğim» deyince, kardeşi: «Allah ancak sakınanların takdimesini kabul eder» demişti."5/Maide-27
"Allah'tan başka kendilerine yakınlık sağlamak-kurban için tanrı edindikleri şeyler, kendilerine yardım etselerdi ya! Hayır, onları bırakıp gittiler. Bu onların yalanı ve uydurup durdukları şeydir."46/Ahkaf-28

mensek  konusuna gelirsek;
kelime olarak ismi mef'uldur bu.Yani yeri,olayı,zamanı belirten bir kelimedir.Mealarde kurban diyerek geçiştirmişler.Niye?
Meali yazanlardan bir kaçı öyle tercüme etmiş,diğerleri de genelde aynısını devam ettirmişlerdir.Meal konusunda Elmalının mealinin orijinali varsa mensekin anlamına bakabilirsiniz.Şöyle meal vermiş Hacc-34.ayete:
"Her ümmet için Allah'ın kendilerine merzuk kıldığı en'am behimesi üzerine ismini zikretsinler diye bir mabet yapmışızdır.
Bu ayeti iazh ederken şöyle demiş;
Her ümmet için bir mensek yani ibadet ve kurban yeri yaptık ki kendilerine rızık verdiğimiz en'am  behimeleri üzerine Allahın ismini zikretsinler için.

yani mesek kelimesini ibadet ve kurban yeri,yani mabet olarak ele almıştır.Kelimenin yapısına baktığımızda bu anlam en uygunudur
Mensek,ibadetin yani kurbanın kendisi değil o ibadetin yapıldığı yer,usul,yöntemidir.Çünkü tarihten Hz.Muhammed a.s kadar kurban ibadeti yapılagelmektedir.Ama içerisine şirk unsurları yerleşmişti.Kuran bu şirk unsurlarını temizlemek için "sadece Allah adına,Allah için kesilmesini" istiyor.
Selam Hidayete Tabi Olanlara


http://kuranneslifecr.blogspot.com

*

Çevrimdışı Qani

 • ***
 • 496
Ynt: KURBAN KESMEK FARZ MIDIR ?
« Yanıtla #20 : 23 Kasım 2008, 09:49:47 ÖÖ 09 »
Alıntı
KURBAN KESMEK FARZ MIDIR ?

valla ister olsun ister olmasın, ben bayram günü evime gidip kurban eti yemişsem kesin farzdır...

Ynt: KURBAN KESMEK FARZ MIDIR ?
« Yanıtla #21 : 23 Kasım 2008, 02:33:27 ÖS 14 »
Alıntı
Hiç bir müfessir ve hiç bir fakih (sadece Abdulhamid kardeş hariç  )kurban kesmesinin farziyetine dair bir şey diyememişlerdir.Niye çünkü olayda zannilik söz konusudur

Beni bir müfessir ve fakih yerine koyduğunuz için teşekkür ederim ve iddiamı tekrarlıyorum

Ynt: KURBAN KESMEK FARZ MIDIR ?
« Yanıtla #22 : 23 Kasım 2008, 02:43:35 ÖS 14 »
Alıntı
Meali yazanlardan bir kaçı öyle tercüme etmiş,diğerleri de genelde aynısını devam ettirmişlerdir.Meal konusunda Elmalının mealinin orijinali varsa mensekin anlamına bakabilirsiniz

Zannedersem gözünüzden kaçmış olabilir. Elmalı ve bir iki müfesir hariç tüm müfessirler farzdır diye ,gereklidir diye meallendirmişlerdir. Tekrar bakabilirsiniz meallere. Yani mensek olarak müfessirlerin birçoğu kurban diye anlamış ve bu meali vermişlerdir.

Elmalı hamdi bile tefsirini yaparken

Alıntı
Her ümmet için bir mensek yani ibadet ve kurban yeri yaptık ki kendilerine rızık verdiğimiz en'am  behimeleri üzerine Allahın ismini zikretsinler için.

yani mesek kelimesini ibadet ve kurban yeri,yani mabet olarak ele almıştır.Kelimenin yapısına baktığımızda bu anlam en uygunudur

Kurban yeri, ibadet yeri açıklarken bunun farz bir emir olduğu apaçık anlaşılıyor. Yani sünnet değildir. Çünkü ibadet emri ancak farz olan emir ile anlaşılır. Sünnet vahiyle olmayan peygamberin söz ve davranışlarının ismidir. İbadet ve ibadet yeri demişse de biz bunu bir farz bir emir olarak algılamalıyız.

Ynt: KURBAN KESMEK FARZ MIDIR ?
« Yanıtla #23 : 23 Kasım 2008, 04:01:20 ÖS 16 »
Alıntı
Zannedersem gözünüzden kaçmış olabilir. Elmalı ve bir iki müfesir hariç tüm müfessirler farzdır diye ,gereklidir diye meallendirmişlerdir. Tekrar bakabilirsiniz meallere. Yani mensek olarak müfessirlerin birçoğu kurban diye anlamış ve bu meali vermişlerdir.

İŞTE BU AYET MEALLERİNDEN SADECE BİRKAÇI

FİZİLALİL KURAN : Biz her ümmete kurban kesmeyi, ibadet olarak emrettik. Amaç, Allah'ın insanlara rızık olarak sunduğu hayvanları keserken O'nun adını anmaktır. İlahınız tek ilahtır, yalnız O'na boyun eğiniz. Ey Muhammed, alçak gönüllü saygılıları müjdele.
 
Diyanet Vakfı : Biz, her ümmete -(Kurban kesmeye uygun) hayvan cinsinden kendilerine rızık olarak verdiklerimiz üzerine Allah'ın adını ansınlar diye- kurban kesmeyi gerekli kıldık. İmdi, İlâhınız, bir tek İlâh'tır. Öyle ise, O'na teslim olun. (Ey Muhammed!) O ihlâslı ve mütevazi insanları müjdele!

S. Ateş : Biz, her ümmet için bir kurban ibâdeti koyduk ki Allâh'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanların üzerine O'nun adını ansınlar. Tanrınız bir tek Tanrıdır, yalnız O'na teslim olun. (Ey Muhammed) o alçak gönüllü, saygılı, samimi insanları müjdele;

Muhammed Esed : Bunun gibi, (Bize inanan) her ümmet için kurban kesmeyi bir kulluk eylemi olarak öngördük ki, (bu amaçla,) kendilerine rızık olarak sağladığımız hayvanları keserken Allah'ın ismini ansınlar. Ve (her zaman akıllarında tutsunlar ki:) Sizin tanrınız Tek bir Tanrı'dır; öyleyse bütün varlığınızla kendinizi O'na teslim edin. Ve sen de (ey Peygamber,) tüm iyi yürekli, alçak gönüllü kimseleri (Allah'ın hoşnutluğuyla) müjdele.
 
S. Yıldırım : Biz her ümmete kurban ibadeti koyduk ki Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanları keserken Allah’ın adını ansınlar. Şunu unutmayın ki hepinizin ilahı bir tek İlahtır. Öyleyse yalnız O’na teslim olun. Sen ey Resulüm! O alçak gönüllü, samimi ve ihlâslı olanları müjdele!
 
H. S. Yeter : Biz, her ümmete -(Kurban kesmeye uygun) hayvan cinsinden kendilerine rızık olarak verdiklerimiz üzerine Allah'ın adını ansınlar diye- kurban kesmeyi gerekli kıldık. İmdi, İlâhınız, bir tek İlah'tır. Öyle ise, O'na teslim olun. (Ey Muhammed!) O ihlâslı ve mütevazi insanları müjdele!
 
A. Uğur :  Biz, her ümmete -(Kurban kesmeye uygun) hayvan cinsinden kendilerine rızık olarak verdiklerimiz üzerine Allah'ın adını ansınlar diye- kurban kesmeyi gerekli kıldık. İmdi, İlâhınız, bir tek İlah'tır. Öyle ise, O'na teslim olun. (Ey Muhammed!) O ihlâslı ve mütevazi insanları müjdele!
 
Ş. Piriş :  Her ümmete kurban ibadeti koyduk ki, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine onun adını ansınlar. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Öyleyse ona teslim olun. Allah’tan korkanları müjdele!

*

Çevrimdışı serender

 • *
 • 4811
 • Dosdoğru ol!
Ynt: KURBAN KESMEK FARZ MIDIR ?
« Yanıtla #24 : 23 Kasım 2008, 04:12:17 ÖS 16 »
katılsam mı katılmasam mı?
fakat;
yine kavram karmaşasına kurban edilen bir ibadet
ve yine karine haklı
çünkü kurban inek-koyun-deve kesmek değil ki?
'Ey iman edenler, Allah için hakkı ayakta tutanlar ve adaletle şahitlik yapanlar olunuz' 5/8

Ynt: KURBAN KESMEK FARZ MIDIR ?
« Yanıtla #25 : 23 Kasım 2008, 04:18:32 ÖS 16 »
Alıntı
çünkü kurban inek-koyun-deve kesmek değil ki?

BELKİ DEDİĞİNİZ GİBİ (Ancak Allah bilir ) KARİNE HAKLI OLABİLİR. KURBAN BAYRAMINDA NE KESECEKSİNİZ !

Hac-36- Büyükbaş hayvan kurban etmeyi de Allah'ın size emrettiği ibadet biçimlerinden saydık. Onlar size çeşitli yararlar sağlarlar. Ön ayaklarını bağlayarak onları boğazlarken Allah'ın adını anınız. Yan üstü düşüp öldüklerinde, etlerinden hem kendiniz yiyiniz, hem de isteyene ve istemeyene yediriniz. Şükredesiniz diye o hayvanları böylece yararınıza sunduk.

37- Bu hayvanların ne etleri ve ne de kanları Allah'a ulaşacaktır. Allah'a ulaşacak olan şey, sadece gönlünüzdeki Allah saygısıdır, takvadır. Bu şekilde onları yararınıza sunduk ki, sizi doğru yola ilettiği gerekçesi ile Allah'ın yüceliğini dile getiresiniz. Ey Muhammed, iyi ameller işleyenleri müjdele.

*

Çevrimdışı serender

 • *
 • 4811
 • Dosdoğru ol!
Ynt: KURBAN KESMEK FARZ MIDIR ?
« Yanıtla #26 : 23 Kasım 2008, 04:26:38 ÖS 16 »
Alıntı
KURBAN BAYRAMINDA NE KESECEKSİNİZ !

Hani bi ayet varya : Deki benim namazım ibadetlerim hayatım ve ölümüm alemlerin rabbi olan Allah içindir.(enam 162)
işte ordaki ibadetlerim kavramından kurban anlamalıyız.
kurban; kurban bayramının ibadeti değil onu da içine alan ibadetle içselleşmiş -doygunlaşmış- içiçe hayat felsefesinin adıdır..
 hayatın tamamında yayılan kurbanın sene de bir de bayramını yapıyoruz. tıpkı hayatın her alanında var olan (olması gereken) kuranın da (kuranla kurulan senenin-hayatın) bayramını ramazan sonunda yaptığımız gibi?

ha bunlar varolan gelenek dininin yabancı karşıladığı düşünceler .. bu yüzden ters geliyor olabilir tabii .. ama.. işte..
'Ey iman edenler, Allah için hakkı ayakta tutanlar ve adaletle şahitlik yapanlar olunuz' 5/8

Ynt: KURBAN KESMEK FARZ MIDIR ?
« Yanıtla #27 : 23 Kasım 2008, 04:34:05 ÖS 16 »
Çok farklı bir yorum da bulundunuz, ve aynı zamanda çok güzel ve beğendiğim bir yorum.

AMA DİKKAT ! KURBAN MUHAKKAK KESİLECEK. MADDİ GÜCÜ YERİNDE OLAN HER MÜSLÜMAN İÇİN ALLAHIN FARZ OLAN BİR EMRİDİR BU. ( Bunu ben öyle anlıyorum )


Hac-36- Büyükbaş hayvan kurban etmeyi de Allah'ın size emrettiği ibadet biçimlerinden saydık. Onlar size çeşitli yararlar sağlarlar. Ön ayaklarını bağlayarak onları boğazlarken Allah'ın adını anınız. Yan üstü düşüp öldüklerinde, etlerinden hem kendiniz yiyiniz, hem de isteyene ve istemeyene yediriniz. Şükredesiniz diye o hayvanları böylece yararınıza sunduk.

37- Bu hayvanların ne etleri ve ne de kanları Allah'a ulaşacaktır. Allah'a ulaşacak olan şey, sadece gönlünüzdeki Allah saygısıdır, takvadır. Bu şekilde onları yararınıza sunduk ki, sizi doğru yola ilettiği gerekçesi ile Allah'ın yüceliğini dile getiresiniz. Ey Muhammed, iyi ameller işleyenleri müjdele.


KIRMIZI İLE YAZILANLARA DİKKAT !

*

Çevrimdışı FECR

 • *
 • 4700
 • Selam Hidayete Tabi Olana
  • FECR
Ynt: KURBAN KESMEK FARZ MIDIR ?
« Yanıtla #28 : 23 Kasım 2008, 04:38:29 ÖS 16 »
[Kurban yeri, ibadet yeri açıklarken bunun farz bir emir olduğu apaçık anlaşılıyor. Yani sünnet değildir. Çünkü ibadet emri ancak farz olan emir ile anlaşılır. Sünnet vahiyle olmayan peygamberin söz ve davranışlarının ismidir. İbadet ve ibadet yeri demişse de biz bunu bir farz bir emir olarak algılamalıyız.


Abdulhamit kardeşim
Aslında konuyu uzatmaya hiç gerek yoktu
İslam alimlerinin farz kelimesine yüklediği anlam neydi?
"Delaleti ve subuti kat'i olan emirdir"
Hangi ayeti delaleti kati olarak görüyorsun ki hiç bir alim buna cüret edememiştir.Varsa bize bildir de biz de bilelim.
Ben sünnet derken sadece Hz.Peygamberin değil tarihsel devam edegelen bir sünnet/adet olarak ele aldım.Ve bu sünnetin vahye dayandığını söyledim.Hiç bir peygamber vahyden habersiz kendi başına bir ibadet kılamaz diye düşünüyorum.
Bizim anladığımız kurbanın Araplar arasında hangi kelimeyle ifade edildiğini de yukarda belirtmiştim.
Selam Hidayete Tabi Olanlara


http://kuranneslifecr.blogspot.com

Ynt: KURBAN KESMEK FARZ MIDIR ?
« Yanıtla #29 : 23 Kasım 2008, 04:44:20 ÖS 16 »
Alıntı
Hangi ayeti delaleti kati olarak görüyorsun ki hiç bir alim buna cüret edememiştir.Varsa bize bildir de biz de bilelim.

O HALDE BİLDİREYİM