Kur'an'daki zıt-karşıt kelimeler/kavramlar

  • 1 Cevap
  • 13424 Görüntüleme

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Kur'an'daki zıt-karşıt kelimeler/kavramlar
« : 13 Eylül 2008, 11:50:43 ÖS 23 »
KUR'AN'DAKİ ZIT-KARŞIT KELİMELER
 
 


1-İMAN:İnanmak----------------------------KÜFR:Örtmek-Gizlemek
2-MÜMİN:İnanan----------------------------KAFİR:Gerçeği Gizleyen-Örten
3-ADALET:Yerine Koyma-Denge-----------ZULÜM:Bir Şeyi Ait Olduğu Yerin Dışına Koyma
4-HİDAYET:Doğru Yolu Bulma-------------DALALET:Doğru Yoldan Sapma-Sapıklık
5-SALİH AMEL:Doğru İş--------------------FASİD- BATIL AMEL:Doğru Olmayan İş
6-HELAL:Yasak Olmayan--------------------HARAM:Yasak Olan
7-HAK:Doğru-Gerçek-----------------------BATIL:Doğru-Gerçek Olmayan
8-BEŞİR:Müjdeci----------------------------NEZİR:Uyarıcı-Korkutucu
9-MA'RUF:Ortak İyi-Bilinen-------------------MÜNKER:Ortak Kötü-İnkar Edilen
10-HAYR:İyilik-------------------------------ŞERR:Kötülük
11-BİRR:Hayır İşinde Genişlik,İyilik------------UKUK-HINS-İSM:İsyan Etmek-Günah-Kötülük
12-ALİM:Bilgili,Rabbını Tanıyan--------------CAHİL:Bilgisiz,Rabbını Tanımayan
13-CENNET:İnananların Gireceği Yer--------CEHENNMEM:İnanmayanların Gireceği Yer
14-RÜŞD:Doğruluk----------------------------GAYY:Sapıklık
15-HAYAT:Diri-Canlı----------------------------MEVT:Ölü
16-TAYYİB:Güzel-Hoş--------------------------HABİS:Güzel ve Hoş Olmayan,Pis
17-SULH-SALAH:Doğru Olan--------------------FESAD:Bozulan
18-MUSLİH :Doğru Yapan --------------------MÜFSİD:Bozan
19-HASENE:İyilik-Güzel Şeyler-------------------SEYYİE:Kötü Şeyler
20-HASENAT:İyilikler-----------------------------SEYYİAT :Kötülükler
21-NUR:Aydınlık -------------------------------ZULMET:Karanlık
22-TEVHİD:Birlemek----------------------------ŞİRK:Çoklamak
23-İTTİFAK:Birleşmek---------------------------İHTİLAF :Ayrışmak
24-MUSTAZAF:Zayıf Bırakılan--------------------MÜSTEKBİR:Zorba Güç
25-ŞEHADET-ŞUHUD:Görünen-Açık---------------GAYB:Bilinmeyen-Gizli
26-TAHİR:Temiz-------------------------------------RİCS:Pislik
27-YAKİN:Kesin İnanç---------------------------RAYBE:Şek-Şüphe
28-RECA:Ümit-----------------------------------YEİS:Ümitsizlik
29-HUSN:Güzellik--------------------------------KUBUH:Güzel Olmayan-Kötü
30-ŞÜKÜR:Nimeti Bilmek--------------------------KÜFR:Nimeti Gizlemek-Örtmek
31-TAKVA:Korunmak------------------------------FUCUR:Örtüyü Yırtmak
32-SABR:Dayanmak-Direnç------------------------ACELE:Dayanıksızlık
33-MUTTAKİ:Korunan-----------------------------FACİR:Haktan Dönen
34-SIDK:Doğruluk---------------------------------KİZB :Yalanlamak
35-ARAB:Arap olan-------------------------------ACEM:Arap Olmayan
36-ASHABUL YEMİN:Hesabı Sağdan Verilenler--------ASHABUL MEŞ'EME-ŞİMAL:Hesabı Soldan Verilenler
37-İKTİSAD:Ölçülü Olmak---------------------------İSRAF:Ölçüsüz Olmak
38-LETAFET:İncelik-Hoşluk-Naziklik------------------KESAFET:Kabalık
39-MUVAHHİD:Birleyen------------------------------MÜŞRİK:Çoklayan
40-YÜSRA:Kolaylık----------------------------------USRA:Zorluk
41-RAHMET:Bağışlama-Sevgi---------------------GAZAP:Kızgınlık-Öfke
42-TESETTÜR:Örtünme----------------------------TEBERRÜC:Açılıp Saçılmak
43-VELAYET:Dostluk-------------------------------ADAVET:Düşmanlık
44-KEREM :Cömertlik------------------------------BUHL:Cimrilik
45-GANİ:Zengin ----------------------------------MİSKİN-FAKİR:Fakir
46-ZÜHD:Aza Kanaat-Rağbetsizlik ------------------RAĞBET:İlgi Gösterme
47-GALİBİYET:Galip Olma-Zafer---------------------MAĞLUBİYET:Yenilmek
48-İZZET:Yücelik-----------------------------------ZİLLET:Alçaklık
49-SEVAB:Hayr-İyi Karşılık-------------------------ZENB-VİZR-CÜNAH:Günah
50-AHSENÜL KAVL:Güzel Söz----------------------LEHVEL HADİS:Boş,Faydasız Söz
51-HÜSNÜ ZAN:İyi Düşünce------------------------SUİ ZAN:Kötü Düşünce
52-NECASET:Pislik---------------------------------TAHARET:Temizlik
53-VAHDET:Birlik---------------------------------TEFRİKA:Ayrılık
54-İHLAS:Samimiyet-------------------------------------RİYA:İkiyüzlülük
55-İSLAM:Teslim Olma-------------------------------CAHİLİYYE:Cehalet-Teslim Olmama
56-TAAT:İtaat-Uyma-------------------------------İSYAN:Başkaldırı
57-TAKVA MESCİDİ Takva Üzere Kurulu Mescid ------MESCİD-İ DIRAR:Fitne Üzerine Kurulmuş Mescid
58-ZİKİR :Hatırlama--------------------------------NİSYAN:Unutma
59-KUVVET:Güç------------------------------------ZAAF:Zayıflık
60-KANAAT:Doyum-Yeterli Bulma------------------HIRS :Doyumsuzluk
61-TEVAZÜ:Alçakgönüllülük-----------------------KİBİR:İnsanları Hakir Görnek
62-MEBDE:Başlangıç-------------------------------MEAD:Dönüş
63-MAZLUM:Zulme Uğramış-----------------------ZALİM:Zulmeden
64-HÜRRİYET:Özgürlük----------------------------ABD:Kölelik
65-TEBA:Halk-------------------------------------MELE-MÜTREF:Elit Tabaka
66-RÜŞD:Akli Yeterlilik------------------------------SEFİH:Akıl Noksanlığı
67-SEVİYY:Düzgün-Eğrilik Bulunmayan-------------İVEC:Eğrilik Bulunan
68-VETR:Bir Şeyin Tek Olması---------------------ŞEF'İ:Bir Şeyin Çift Olması
69-SAADET:Mutluluk------------------------------ŞEKAVET:Mutsuzluk
70-SAİD:Mutlu ------------------------------------ŞAKİ :Mutsuz,Bedbaht
71-MASLAHAT:İyiliğe Vesile Olan------------------MEFSEDET:Kötülüğe Vesile Olan
72-DÜNYA:İlk---------------------------------------AHİRET:Son
73-NEHAR:Gündüz---------------------------------LEYL :Gece
74-HAYTUL EBYAD:Beyaz İplik---------------------HAYTUL ESVED:Siyah İplik
75-İFFET:Irzı Koruma----------------------------------KAZF:Fırlatmak-Atmak-Savurmak
76-EMANET:Korumak------------------------------İHTİYAN-HİYANET:İhanet-Koruyamamak
77-TASDİK:Onama--------------------------------TEKZİB:Yalanlama
78-NEŞE-İ ULA:İlk Çıkış----------------------------NEŞE-İ UHRA:Son Çıkış
79-ARZ:Yeryüzü-----------------------------------SEMA:Gökyüzü
80-BASİR:Gören----------------------------------A'MA:Kör
81-AHSENİ TAKVİM:En güzel Yaratılış---------------ESFELİ SAFİLİN:Aşağıların En Aşağısı
82-ZEKER:Erkek--------------------------------------ÜNSA:Kadın
83-TEVELLA:Dost Edinme--------------------------TEBERRİ :Uzak Durma
84-EVVEL:İlk---------------------------------------AHİR :Son
85-SEM'İ:İşiten-------------------------------------SUMMUN :Sağır
86-ZAHİR:Dış---------------------------------------BATIN:İç
87-KIYAM:Kalkmak-Diri Tutmak---------------------KUUD-KA'DE:Oturmak-Paslanmak-Kokuşmak
88-HİZBULLAH:Allah'ın Hizbi-Partisi-Grubu----------HİZBUŞ ŞEYTAN:Şeytanın Hizbi-Partisi-Grubu
89-SIRATI MUSTAKİM:Dosdoğru Yol----------------SEBİLUL GAYY-SIRATİ CAHİM:Sapıklık Yolu-Cehennem Yolu
90-RATB:Yaş---------------------------------------YABİS:Kuru
91-AHYAR:Hayırlı Kimseler---------------------------EŞRAR:Şerliler
92-İLİM:Bilgi ----------------------------------------ZAN:Sanı-Kuşku
93-TA'RİF :Tanıtmak--------------------------------TENKİR:Tanıtmamak-Tanınmazlığa İtmek
94-SELEF:Önceki------------------------------------HALEF:Sonraki
95-KEBİR:Büyük-----------------------------------SAĞİR:Küçük
96-Nİ'ME:Ne Güzel---------------------------------Bİ'SE:Ne Kötü
97-BUKRA:Sabah----------------------------------ESİL:Akşam
98-İNS :İnsan--------------------------------------CİN:İnsan Olmayan Varlık
99-ÜNSİYET:Sevgi--------------------------------BUĞZ:Nefret
100-HADARA:Medeni-Şehirli------------------------BEDEVİ:Kaba-Çölde Yaşayan
101-HARR -DİF'UN:Sıcak----------------------------BERD:Soğuk
102-KARİB:Yakın------------------------------------BAİD:Uzak
103-RACUL:Adam-----------------------------------İMREETÜN:Kadın
104-FEVKA:Üstünde--------------------------------TAHTE:Altında
105-HAFİF:Hafif -------------------------------------SAKİL:Ağır
106-SEBAT:Direnç-----------------------------------ZEVAL:Yolundan Ayrılmak
107-HİLM:Haddi Bilmek-Yumuşaklık------------------TUĞYAN:Haddi Aşmak
108-FELAH :Kurtuluş-------------------------------HÜSRAN :Zararda Olmak
109-MÜHTEDİ:Hidayet Gören------------------------MÜRTED:Hidayetten Çıkan
110-İSMET:Günahsızlık------------------------------MA'SİYET:Günahkarlık
111-MUHABBET:Sevgi-------------------------------ADAVET:Düşmanlık
112-HIFZ:Korumak----------------------------------NİSYAN:Unutma
113-SEKENE:Sakin Olma----------------------------HARREKE:Hareket Etme
114-MESRUR:Sevinçli--------------------------------MAHZUN :Üzüntülü
115-MUHKEM:Anlamı Açık----------------------------MÜTEŞABİH:Anlamı Açık Olmayan
116-RIZA:Razı olma---------------------------------GAZAP:Razı ,Olmama-Öfke-Kızma
117-EMR:Emretmek---------------------------------NEHY:Yasaklamak
118-TEBŞİR:Müjdeleme------------------------------İNZAR:Uyarma
119-HAYAT:Diri-Canlı--------------------------------MEMAT:Ölü olmak
120-BEYAN:Açıklama--------------------------------KETM:Gizleme
121-VUCUD:Var Olma--------------------------------ADEM:Yok olma
122-KIDEM:Başlangıcı Olmamak-----------------------HUDUS:Sonradan Olma
123-BEKA:Sonu Olmamak----------------------------FENA:Sonu Olmak
124-SÜNNET:Süregelen-------------------------------BİD'AT:Sonra Çıkan
125-BEDA:Açığa Çıkarma-Ortaya Koyma--------------KETM:Gizleme
126-SAVM:Susmak-Oruç Tutmak---------------------İFTAR:Açmak
127-REFÛN:Yükseklik---------------------------------HAFDUN:Alçaklık
128-KUDDAN-KUBUL:Ön-İleri-------------------------HALF-DUBUR:Arka
129-EMN:Emniyet-------------------------------------HAVF:Korku
130-SİMEN:Semiz,Tok,Şişman------------------------İCAF:Açlık
131-DUHUL:Girmek-----------------------------------HURUÇ:Çıkmak
132-SEHL:Düz Yer------------------------------------HAZN:Engebeli Yer
133-EBYAD:Beyaz-Bembeyaz-------------------------ESVED:Siyah-Simsiyah
134-BEY':Alış-----------------------------------------ŞİRA:Satış
135-YEMİN :Sağ---------------------------------------ŞİMAL:Sol
136-FETA:Genç --------------------------------------ŞEYH:Yaşlı
137-ŞECAAT:Kahramanlık----------------------------CUBN:Korkaklık
138-KİTMEN:Sır Saklama -----------------------------MEZL:Sırrı İfşa Etmek
139-SAĞİR:Küçük------------------------------------KEBİR:Büyük
140-SAYF:Yaz-----------------------------------------ŞİTA:Kış
141-SERRA-NE'MA:Mutluluk-Bolluk-------------------DARRA-ZARRA:Sıkıntı-Darlık
142-NEF'UN:Fayda------------------------------------ZARRA:Zarar
143-İŞRAH :Genişlik---------------------------------DAYK:Darlık
144-İNKİYAD:Boyun Eğme----------------------------İKRAH:Zorlama
145-DIHHUN:Ziya-Işık-Aydınlık------------------------ZILLUN:Gölge
146-KUDRET:Güç Yetirme----------------------------ACZİYET:Aciz Kalma
147-AREFE:Bilmek-Tanıma----------------------------İNKAR:Tanımamak
148-ALENİYET:Aleni-Açıklık---------------------------SIRR:Gizlilik
149-A'LA-ULVE:Yükseklik-----------------------------SUFLE:Alçaklık
150-AMMADE:Bilerek-Tammüden---------------------SEHV:Unutarak
151-İMARET:Onarmak--------------------------------HARAB:Bozmak
152-GUDUVVE-İŞRAK:Günün Başlangıcı--------------ASAL-İŞA:Günün Sonu-Akşam
153-MEŞRİK:Doğu------------------------------------MAGRİB:Batı
154-RİKKAT:İncelik-----------------------------------GİLZA:Kalınlık
155-FETKUN:İki Bitişik Şeyin Arasını Ayırmak----------RETKUN:Yapışık-İki Şeyi Birleştirmek
156-FERAĞ:Boş olmak--------------------------------ŞUGUL:Meşgul Olmak
157-FURAT:Tatlı Su-----------------------------------UCAC:Acı Su
158-KATR:Nafakayı Azaltmak-------------------------İSRAF:Çok harcamak
159-KABLE:Önce ------------------------------------BA'DE:Sonra
160-KILLETÜN:Azlık----------------------------------KESRETÜN:Çokluk
161-LİN:Yumuşaklık----------------------------------HUŞUNET:Sertlik
162-NEZELE:İnmek-----------------------------------HARECE:Çıkmak
163-NAKD:Bozmak-Yıkmak---------------------------İBRAN:Teyit Etmek-Sağlamlaştırmak
164-İNSİYYE:İnsani-İnsana Yakışır------------------VAHŞ:Ünsiyet Peyda Etmemiş-Evcilleşmemiş
165-VED'UN:İndirmek-Koymak-----------------------REF'UN:Kaldırmak

FECR

(Kur'annesli'n den Fecr kardeşimin çok kapsamlı ve emekli bir çalışması.Rabbim razı olsun,ecrini versin inşallah)
"Hasbunallah ve ni'me'l-vekil"

Ynt: Kur'an'daki zıt-karşıt kelimeler/kavramlar
« Yanıtla #1 : 20 Kasım 2016, 10:37:36 ÖS 22 »
Allah razı olsun hocamızdan .Bizler gibi yeni başlayanlara bir kolaylıktır.Kolaylık  gösterene Allah rahmet etsin