münafıklar ve belirgin bazı özellikleri:

  • 0 Cevap
  • 1816 Görüntüleme

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

pambuli

münafıklar ve belirgin bazı özellikleri:
« : 21 Mart 2008, 04:54:27 ÖS 16 »
Münafıklar sana geldikleri zaman: “Biz şahadet ederiz. Muhakkak ki sen, gerçekten Allah'ın Resûl'üsün.” dediler. Ve Allah, muhakkak ki senin, gerçekten Kendisinin Resûl'ü olduğunu biliyor. Ve Allah şahadet eder ki, münafıklar gerçekten yalancıdırlar. (El-Munafikun 1)

Yeminlerini bir kalkan edinip de Allah yolundan yüz çevirmektedirler.Doğrusu bunlar ne fena yapıyorlar!...(El-Munafikun 2)

Bu kötü halleri şundan: Çünkü onlar görünüşte iman ettiler, sonra (kalpleri ile) inlar ettiler. Bu Yüzden kalpleri mühürlenmiş de artık anlamaz olmuşlardır onlar.(El-Munafikun 3)
Onları gördüğün zaman onların cesameti (görünüşleri) seni hayran bırakır. Ve eğer konuşurlarsa, onların sözlerini dinlersin, onlar sanki duvara dayalı kütükler gibidirler. Her sayhayı (gürültüyü) kendi üzerlerine (aleyhlerine) sanırlar. Onlar düşmandırlar. Artık onlardan hazer et (sakın), Allah onları helâk etsin (kahretsin), nasıl da döndürülüyorlar.(El-Munafikun 4)
Allah'ın, içlerinde gizlediklerini ve fısıltılarını bildiğini ve Allah'ın gaybleri çok iyi bilen olduğunu bilmediler mi? (Et-Tevbe 78)
Onların kalplerinde (batılı sevme, maddeperestlik, şüphe, münafıklık ve küfür gibi) bir tür hastalık vardır. Allah da onların (bu) hastalığını artırmıştır. (İnanıyoruz diye) yalan söylediklerinden dolayı onlara dayanılmaz (ıstıraplar veren) bir azap vardır. (El-Bakara)

Kendilerine: "Yeryüzünde (Allah'ın emirleri dışına çıkarak) sakın fesat çıkarmayın (bozgunculuk yapmayın)!" denildiği zaman: "Bizler sadece düzeltenleriz" derler. (El-Bakara 11)
 İyi bilin ki, (Allah'ın hükümlerini beğenmeyip aykırı hareket ettiklerinden dolayı toplumda) asıl bozguncu onlardır. Fakat (bunun) farkında değildirler.(El-Bakara12)
Gerçekte Allah onlarla alay eder (alaylarından dolayı onları cezalandırır); azgınlıkları içinde bocalayıp dururlarken onlara mühlet verir. (El-Bakara15)
İşte onlar, hidayete karşılık sapıklığı satın almış kimselerdir. Bu yüzden alışverişleri onlara kâr getirmemiş ve (sonuçta) doğru yolu bulamamışlardır.(El-Bakara 16)
Onların durumu, (geceleyin) ateş yakan kimsenin durumuna benzer: Ateş tam çevresini aydınlattığı sırada Allah ışıklarını yok ediverir de onları göremez bir şekilde karanlıklar içinde bırakıverir. (El-Bakara17)
Onlar, sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Artık (hakka) dönmezler. (El-Bakara18)
İnsanların kimi de vardır ki, ne bilgiye, ne delile,ne de aydınlatıcı bir kitaba dayanmaksızın Allh'ın dini hakkında mücadele eder. (El-Hac8)
Allah yolunda şaşırtmak için (azamet ve kibirle) boynunuzu bükerek de bunu yapar. Dünyada ona rüsvaylık vardır. kıyamet günü ise, ona cehennem azabını tattıracağız (El-Hac9)
Ve insanlardan kimi de vardır ki, Allah'a [imanla küfrün] sınır[ın]da  kulluk eder; öyle ki, başına bir iyilik gelse, O'ndan hoşnut olur; ama başına sınayıcı bir güçlük gelse hemen bütünüyle yüz çevirir,  ve böylece dünyayı da, ahireti de kaybeder; zaten, hiçbir şeyle kıyaslanamayan kayıp da gerçekte budur! (El-Hac11)
Onlardan çoğunu, günah işlemede, düşmanlıkta ve haram yemede yarış ederken görürsün. Bu yaptıkları şeyler ne kötüdür! (El-Maide62)
İşte onlar, Allah'ın lanetlediği, kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir. (muhammed23)
Ey Muhammed! Eğer biz dileseydik onları sana gösterirdik. Sen de onları yüzlerinden tanırdın. Andolsun ki, sen onları sözlerinin üslubundan da tanırsın. Allah ise bütün yaptıklarınızı bilir. (muhammed30)
Onların ne malları, ne de evlatları seni imrendirmesin. Allah, onları dünyada bunlarla cezalandırmayı ve canlarının kâfir olarak çıkmasını murad ediyor, başka değil. (Et-Tevbe85)
Kazandıkları günahın cezası olarak, artık az gülsünler, çok ağlasınlar. (Et-Tevbe82)
Rabbi tarafından apaçık bir delil üzerinde bulunan kimse, kötü işleri kendisine güzel gösterilmiş de heveslerinin peşine düşmüş kimseler gibi olur mu? (muhammed14)
Allah, elbette (O'na gönülden) iman edenleri de, iki yüzlüleri de bilir. (El-Ankebut 11)
Ey peygamber! Allah'tan kork, kâfirlere ve münafıklara itaat etme. Muhakkak ki Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. (El-Ahzab 1)

Hikmet Taşkın konularına göre Kur'an'ı Kerim Meâli