Tanım: Nefis, cehennem, cennet

  • 0 Cevap
  • 1805 Görüntüleme

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Tanım: Nefis, cehennem, cennet
« : 25 Temmuz 2014, 05:48:32 ÖS 17 »
Tanım: Nefis

Yaratılışta nefis: Allah, kendi ruhundan ruhlar yaratır. Ruhun varlık formu kazanmış bu haline nefis denir. Ruh pozitivite olduğundan, onun varlık formu olan nefis de pozitivitedir.
Tekamülde nefis: Tekamül… nefsin, kendi isim ve sıfatlarını örterek / unutarak… kendi halini, kendi  isim ve sıfatlarını (pozitiviteyi) değil, kendi olmayan hali (negativiteyi) deneyimlemesi.


“(yemin olsun) Nefse1 ve onu düzgün bir biçimde2 şekillendirene1. Ardından da ona bozukluğunu3 ve takvasını4 ilham edene ki, Benliği temizleyip arındıran6, gerçekten kurtulmuştur. Onu kirletip örtense5 kayba uğramıştır.” Şems 7-10
1- Nefis: Ruhun şekillenerek varlık formu kazanması.
2- Nefsin yaratılışı pozitivite.
3- Nefsin kendi halini unutarak kendi olmayan hali, negativiteyi deneyimlemesi.
4- Tekamül yolculuğunda nefis, 5- Bu örtülmüş halden, 6- Kendine, pozitiviteye döner. 

“"Hepiniz oradan aşağı inin3." dedik. Benden size bir yol gösteriş ulaşır da kim bu yol gösterişime4 uyarsa artık böylelerine hiçbir korku yoktur. Onlar kederle de yüz yüze gelmeyeceklerdir6. Nankörlüğe sapıp ayetlerimizi yalanlayanlara gelince onlar, ateşin dostu5 olacaklardır. Onlar orada sürekli kalacaklardır.” Bakara 38-39
3- Nefsin kendi halini unutarak kendi olmayan hale, negativiteye inmesi.
4- Tekamül yolculuğunda nefis, 5- Bu inmiş halden, 6- Kendine, pozitiviteye döner. 

“İyilik ve güzellikten sana her ne ererse Allah'tandır1. Kötülük ve çirkinlikten sana ulaşan şeyse kendi nefsindendir2.” Nisa 79
“Allah, insanlara hiçbir şekilde zulmetmez1. Ama insanlar öz benliklerine zulmediyorlar2.” Yunus 44
“Nefis, Rabbimin merhamet ettiği durumlar hariç, olanca gücüyle kötülüğü emreder2.” Yusuf 53
1- Allah’dan olan nefis pozitivitede.
2- Örtülmüş/inmiş hali negativitede.


Tanım: Cehennem,  cennet

"Sakınıp korunanlara vaat edilen cennetin temsilî anlatımı şu: Altından ırmaklar akar, yemişleri de sürekli, gölgesi de. İşte korunup sakınanların son yurdu. Kâfirlerin son yurdu ise ateş..." Rad 35.
İfade ediliyor ki, cehennem cennet anlatımları temsilen, yani aslı değil, temsilen yapılmış benzetmeler.

“Rahman'ın, kullarına gaybda vaat ettiği Adn cennetlerine girecekler.” Meryem 61
Cennet gayb, yani henüz bilinemez olan. Cehennem ise gayb değil, çünkü…

“Allah, insanlara hiçbir şekilde zulmetmez. Ama insanlar öz benliklerine zulmediyorlar.” Yunus 44
“Azabı senden acele istiyorlar. Oysa cehennem, o küfre sapanları çepeçevre kuşatmış bulunuyor.” Ankebut 54
“Sonuçta küfre sapanlar için ateşten giysiler biçilmiştir. Başlarının üstünden de kaynar su dökülmektedir.” Hac 19
Istırap = ateş = cehennem gelecekte bir mekan değil, o şimdiki hal.
   
“Bahtsızlığa düşenler ateş içindedir. Çok ıstıraplı bir soluyuş ve hıçkırışları vardır orada.” Hud 106
“Mutluluğa erdirilenlere gelince, onlar cennettedirler.” Huda 108 
Istırab = ateş = cehennem, tekamülün başındaki zalim ve cahil insanın hali.
Sevgi = mutluluk = cennet, tekamülün sonundaki gönül ve akıl sahibi insanın hali.