Gayb konusu ile ilgili bir soru -önemli-

 • 23 Cevap
 • 17992 Görüntüleme

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Müslüman

 • ****
 • 511
 • Allah c.c kelamını kul kelamı ile eşitlemeyin.
Gayb konusu ile ilgili bir soru -önemli-
« : 17 Ağustos 2013, 12:31:52 ÖS 12 »
Selamun aleykum,

bir başka forumda gayb konusunu konuşurken bir mesele kafama takıldı ve burada bilgisi olan kardeşlerden şimdi yardım rica ediyorum.

Kuran'da Allah'tan başka kimsenin gaybı bilemeyeceğini fakat bildirdiği Peygamberleri bundan istisna tuttuğunu biliyoruz. Yani Peygamberler de kendiliğinden değil Allah'ın bildirdiği kadarıyla gaybı bilebiliyorlar.

“O bütün gaybı bilir. Gayba kimseyi muttali kılmaz, ancak dilediği peygamberler bunun dışındadır. Çünkü O, bunun önünden ve ardından gözcüler salar ki, böylece onların (peygamberlerin) Rabblerinin gönderdiklerini hakkıyla tebliğ ettiklerini bilsin. (Allah) onların nezdinde olup bitenleri çepeçevre kuşatmış ve her şeyi bir bir saymış (kaydetmiş) tir” (Cin, 72/26-27).

Mustafa İslamoğlu bu soruya gayri ciddi ve ilimden yoksun cevabında; Rasulllah'ın  bir takım gaybi konuları bildirmesi onun bir tür tahminleri ve bu konudaki nasları ve olayları "Okumaları"dır, der.

Malum bu konuda 2 görüş var.

1. görüş; Peygamberi gaybı bilmesi Kuran ayetleri ile sınırlıdır ve biz bunların neler olduğunu zaten Kuran'dan öğreniyoruz

2. görüş; Bunlar sadece Kuran ile sınırlı değildir zira hadislerde Peygamberin bir sürü gaybı ihbarları vardır.

Ben de bu zaman kadar 1.görüşü benimsiyordum ancak bir kardeşin şu hatırlatması kafamı karıştırdı;

Enes b.Malik'tan rivayet ediliyor;

Rivâyet olunduğuna göre, Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem bir kere Ebû Bekr, Ömer, Osman (radiya`llahu anhüm) ile birlikte Uhud`e çıkmıştı. Orada bulundukları sırada dağ deprendi. Bunun üzerine Resûlullah: Ey Uhud, uslu dur! Bil ki, üstünde bir Peygamber, doğru seciyeli bir zât, iki de şehîd bulunuyor, buyurdu.

Kuraniyyuncuları dışarıda tutarsak 1.görüş sahipleri Allah Rasulünün sünnetini inkar etmezler. Kuran'ın ruhunu uygun hadisleri de kabul ederler. Bu gruptakiler Kuran dışında Peygamberin gaybi bir takım haberler verebilceğini kabul etmezler ve Osman b. Mazun'un hanımına "vallahi yarın bana ne yapılacağını bile bilmiyorum" sözünü delil getirirler. Fakat Allah Rasulünün "Ebu Bekr cennetliktir, Ömer cennetliktir, Osman cennetliktir, Ali cennetliktir, Talha cennetliktir, Zubeyr cennetliktir, Sa'd Ibnu Malik cennetliktir, Abdurrahman Ibnu Avf cennetliktir, Ebu Ubeyde Ibnu'l-Cerrah cennetliktir" gibi kesin yargıya varan sahih olduğuna hükmedilen bu ve buna benzer sayısız sahih olduğuna hükmedilen hadisleri nereye koyuyorlar ve biz nasıl değerlendirmeliyiz?

Bu tür haberler Kuran'da yoktur ve gaybı bildiren hususlardır.

Eğer bu hadisler 1. görüşe göre Kuran'a aykırı ise bu kadar çok uydurma hadis sahih diye anılan kaynaklara nasıl girmiş ve nasıl hiç bir tenkide uğramamış. Eğer sahih ise 1.görüşe göre Kuran'a aykırı değil midir?

Meseleyi nasıl anlamamız gerekiyor.

Eğer verilen cevaplarda "bu gibi gaybı bildiren hadisleri doğru kabul etmemiz gerekiyor" gibi bir sonuç çıkarsa, kıyamet alametleri gibi hadisleri de kabul etmek durumunda kalırız ki bu durumda bir takım müşkilatlar karşımıza çıkmaz mı?

Biraz uzun oldu ama meseleyi gerçekten doğru anlamak için biraz detaya girmek zorunda kaldım.

Cevaplar için şimdiden teşekkür ediyorum.

*

Çevrimdışı FECR

 • *
 • 4700
 • Selam Hidayete Tabi Olana
  • FECR
Ynt: Gayb konusu ile ilgili bir soru -önemli-
« Yanıtla #1 : 17 Ağustos 2013, 05:54:54 ÖS 17 »
Öncelikle bir konuyu anlamak için Kur’an bütünlüğü içinde olaya bakmamız gerekir. Kur’an’da gayb ile ilgili bazı ayetlere bakalım:


De ki: «Size Allah'ın hazineleri elimdedir, demiyorum; gaybı da bilmiyorum; size, ben meleğim demiyorum, ben ancak bana vahyolunana uyuyorum.» De ki: «Görenle görmeyen bir midir? Düşünmüyor musunuz?»(6/Enam-50)
De ki: «Ben, Allah'ın dilediğinden başka kendime herhangi bir fayda veya zarar verecek güce sahip değilim. Eğer ben gaybı bilseydim elbette daha çok hayır yapmak isterdim ve bana hiçbir fenalık dokunmazdı. Ben sadece inanan bir kavim için bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim.»(7/Araf-188)

«Size, Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum; gaybı da bilmem; doğrusu melek olduğumu da söylemiyorum; küçük gördüklerinize Allah iyilik vermeyecektir diyemem; içlerinde olanı Allah daha iyi bilir. Yoksa şüphesiz haksızlık edenlerden olurum.»(11/Hud-31)

De ki: «Göklerde ve yerde gaybı Allah'tan başka bilen yoktur.» Ne zaman diriltileceklerini de bilmezler.” 27/Neml-65)

Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimiz zaman, onun öldüğünü, ancak değneğini yiyen bir ağaç kurdu gösterdi. (Sonunda yere) yıkılınca anlaşıldı ki cinler gaybı bilselerdi, o küçük düşürücü azap içinde kalmazlardı. (34/Sebe-14)


Allah müminleri, şimdi içinde bulunduğunuz durumda bırakacak değildir, pis olanı temiz olandan ayıracaktır. Ayrıca Allah sizi, gaybın bilgisine de erdirecek değildir. Fakat Allah bunun için peygamberlerinden dilediğini seçer. O halde Allah'a ve O'nun peygamberlerine inanınız. Eğer iman eder ve günahlardan sakınırsanız size büyük bir ödül vardır.(3-Ali İmran-179)

(Resûlüm!) İşte bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bundan önce onları ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Çünkü iyi sonuç (sabredip) sakınanlarındır.(11/Hud-49)


Allah, gaybı da aşikar olanı da bilendir. O, onların koştukları ortaklardan çok yücedir.(23/Müminun-92)


«Rabbinden ona (Muhammed'e) bir mucize indirilse ne olur!» derler. Onlara de ki: «Gaybı bilmek Allah'a mahsustur; bekleyin, doğrusu ben de sizinle birlikte beklemekteyim.» (10/Yunus-20)

Buna benzer başka gayb ile ilgili başka ayetler de mevcuttur. Hiç birinde gaybın Allah’tan başkası tarafından bilindiği söyleyen ayet göremedim. Yani ayette “Gaybı resuller ya da falancalar da bilir” diye bir ayet yok. Bir kaç ayette muttali kılmak ve izhar etmek ile tahsis edilen ayet var. Mesela:
 Cin suresi 27.ve 28.ayetleri irdeleyelim bakalım:
عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا
O, gaybı bilendir. Kendi gaybını kimseye açık tutmaz (ona muttali kılmaz.)(26)

إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا
Ancak elçileri (peygamberleri) içinde razı olduğu (seçtikleri kimseler) başka. Çünkü O, bunun önüne ve arkasına izleyici (gözetleyici)ler dizer.(27)

Bu ayette Allah  gaybın sahibi olduğunu belirtiyor. Sonrada  “illa” istisna edatından once gelen fiile dikkat edelim. O fiil “bilmek” yani alime-ya’lemu fiili değildir. Ezhara-yüzhirü fiilidir ki açığa vurmak , zahir kılmak anlamına gelir.Açığa vurmak ile bilmek aynı anlama gelmez. Ayette “yüzhiru” değil de “ya’lemu” yani “bilir”  kelimesi gelseydi, o zaman Rasuller de gaybı bilir anlamına gelirdi.
Allah izhar ettiği gayb bilgisini de Peygamberin insiyatifine bırakmamıştır.Cin suresinin 28.ayetinde bunu açıklıyor:
“Ki böylece onların (peygamberlerin), Rablerinin gönderdiklerini hakkıyla tebliğ ettiklerini bilsin. (Allah) onların nezdinde olup bitenleri çepeçevre kuşatmış ve her şeyi bir bir saymıştır (kaydetmiştir).”

Bu ayetin tefsirinde Ali Küçük şöyle diyor:
Bu âyetten anlıyoruz ki Peygamberlere bildirilen gayb, Cebrâil vasıtasıyla bildirilen gaybî bilgilerdir. Demek ki peygamberimize bildirilen gaybî bilgiler, Kur’an’da Rabbimizin ona bildirdiği bilgilerdir. Peki o zaman Peygamber Efendimiz gaybı bilir mi? Hayır, peygamberler de gaybı bilemezler. Peygamberler, Allah’ın kendilerine bu kitapta bil-dirdiklerini bilir diyeceğiz.

   Demek ki Allah, Cebrâil vasıtasıyla peygamberine bir kısım gaybî bilgilerini bildirmiştir.

   Meselâ Resûl-ü Ekrem önceden Yakup oğullarının Mısır’a gi-diş hadisesini, Hz. Yusuf’un kardeşleri tarafından kuyuya atılışını, Yu-suf’un Mısır’da satılışını, sonra zindana atılışını, sonra Allah’ın izniyle devletin başına geçip babası ve kardeşlerinin, yani İsrailoğullarının Mısır’a yerleşmesini bilmiyordu da Allah kitabında uzunca bunu anlattıktan sonra buyurdu ki:
“Ey Peygamberim! Bunlar sana vahy ettiğimiz gayb haberlerindendir. Onlar elbirliği edip düzen kurdukları vakit sen yanlarında değildin.”
   ( Yusuf: 102 )

   İşte Peygamberimizin bildiği gaybî haberler de bu vahy edilen haberlerdir. Yani Allah’ın şu kitabında haber verdiği gaybî bilgilerdir. Çünkü Allah’ın Resûlü kendisine bu kitap gelmeden önce bunların hiçbirisini bilmiyordu da, Allah bu kitabı sayesinde ona bildiriverdi. Allah’ın Resûlü daha önce namaz, abdest, cennet, cehennem, kıyâmet, hesap, kitap, haşır, neşir nedir bilmiyordu da Allah tüm bunları kitabında bildiriverdi. Resul-i Ekrem daha önce kendisi için gayb olan bu bilgileri biliverdi. İşte Allah’ın, Resûlü’ne bildirdiği ve Rasulullah’ın da bildiği gayb birimleri bunlardır. Bizler de şu anda onların tümüne iman ediyor, imanımızla biliyor ve teslim oluyoruz.
Selam Hidayete Tabi Olanlara


http://kuranneslifecr.blogspot.com

*

Çevrimdışı Müslüman

 • ****
 • 511
 • Allah c.c kelamını kul kelamı ile eşitlemeyin.
Ynt: Gayb konusu ile ilgili bir soru -önemli-
« Yanıtla #2 : 19 Ağustos 2013, 01:03:24 ÖS 13 »
FECR abi sağol ama sorularımın cevabı değil bunlar.

*

Çevrimdışı FECR

 • *
 • 4700
 • Selam Hidayete Tabi Olana
  • FECR
Ynt: Gayb konusu ile ilgili bir soru -önemli-
« Yanıtla #3 : 19 Ağustos 2013, 01:26:29 ÖS 13 »
Aslında soruların cevabı burada ama bulamamışsın :)

Kur'an'da "gaybı Alah'tan başkaları da bilebilir diye bir ayet gösterirsen, o zaman diğer sorduğun sorularının bir anlamı olabilir.

Soruda sorduğun hadislerin orijinallerini bulamadım. Hadis tercümelerinde çok hatalar /eksiklikler olabildiği için, bu konuda bir şey yazmadım
Selam Hidayete Tabi Olanlara


http://kuranneslifecr.blogspot.com

*

Çevrimdışı maxpayna

 • *
 • 5150
  • depo
Ynt: Gayb konusu ile ilgili bir soru -önemli-
« Yanıtla #4 : 19 Ağustos 2013, 01:42:26 ÖS 13 »


allahın selamı üzerinize olsun arkadaşlar. müslüman kardeş uzun zamandır elle tutulur ufuk açıcı güzel bir paylaşım göremiyorduk forumumuzda saolasın güzel bir konu  açmışsın.
abdülaziz bayındırın allahın bile gaybı (ileriyi) bilemeyeceği üzerine iddialarının olduğunun tartışıldığı bir dönemde biz biraz geriden geliyoruz peygamberin gaybı bilip bilmemesini değerlendiriyoruz.
son dönemde peygamberin/sünnetin/hadisin ve kuran dışı dinin kaynağı olabilirliğinin kafamı kemirdiği süreçte sorun ilgi çekici.
şu anda yazdıklarımız ZANNI galibimiz olacaktır ama zann ile de başlasak bir uçtan başlamalı kafa yormalı araştırmalıyız ki bu vesile ile doğruya ulaşalım ve imanımızı pekiştirelim inşallah.


         aslında peygamber tasavvurumuzu kurandan değil rivayet kültüründen oluşturursak iman ettiğimiz peygamber gaybı da bilir miraca da çıkar uçar da kaçar da...
ama allahın kitabında peygamberi bizleri nasıl tanıttı ise peygmaber tasavvurumuzu onun temelleri üzerine oturtmalıyız. ve bence en önemli ayet şudur :

18 KEHF 110
De ki: Ben, yalnızca sizin gibi bir beşerim. (Şu var ki) bana, İlah'ınızın, sadece bir İlah olduğu vahyolunuyor. Artık her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, iyi iş yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın.

bakınız allah peygambere kendi ağzı ile söyletiyor "allah diyor ki" demiyor "de ki" diyor cümlenin girişinde.
peygamberin içinde yaşadığı toplum gibi sıradan bir insan olduğunu  TEK FARKININ ONA VAHİY GELDİĞİNİN altını çiziyor.
hatta daha ileri götüreyim, bu ayette allah neden insan kavramını değil de beşer kavramını kullanmış ben bunu deşmek isterim.
insanoğlunun beşerlikten insanlığa "evrilme" sürecini göz önünde bulundurursak peygamberin ne derece bizler gibi zaafları duyguları doğrusu yanlışı olan bir BEŞER olma vurgusu önemlidir.
aslında bu ayet tüm o insanüstüleştirilen yarı tanrılaştırılan peygamber tasavvurlarına reddiyedir.

13 RAD 27
Kafir olanlar diyorlar ki: Ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi? De ki: Kuşkusuz Allah dilediğini saptırır, kendisine yöneleni de hidayete erdirir.

peygambere mucize üstüne mucize yazanlara karşı bu ayeti çok iyi tahlil etmeliyiz .
rivayet kültürünü geçtim. peygamber ile birlikte yaşamış insanlar (onu reddedenler) bakıyorlar senin benim gibi bir insan. uçmuyor kaçmıyor. iyi hadi bizim gibi bir insansın bari bir doğa üstü olay gerçekleştir de senin peygamber olduğuna inanalım diyorlar. aslında zaten inanmayacaklar da mucizesi bile olmadığı için nasıl böyle  SIRADAN BİR İNSAN nın peygamber olabileceğine HAYRET ediyor inanamıyorlar.

bu ve benzeri birçok ayeti bulunmaktadır. kurandaki peygamber ayetlerine bütüncül bakabilirsek allahın bize tanıttığı iman etmemiz gereken peygamber tasavvuru ortaya çıkacaktır.
allahın tanıttığı peygamber bizi kesmez , o dönemdeki kafirlerin istediği gibi mucize beklentisi içine girince  HELE  hristiyan ve yahudiler ile peygamber yarışını girince senin peygamberin büyük benim peygamberim daha büyük diye .. dik yarışına girince bizim hikmetten yoksun bazı müslümanlar peygamberimize mucize ve gayb haberleri yazmaya başlıyorlar...

Alıntı
Müslüman
Eğer bu hadisler 1. görüşe göre Kuran'a aykırı ise bu kadar çok uydurma hadis sahih diye anılan kaynaklara nasıl girmiş ve nasıl hiç bir tenkide uğramamış. Eğer sahih ise 1.görüşe göre Kuran'a aykırı değil midir?

güzel bir soru. ama ben de soruya soru ile cevap vereyim; kuran dışındaki rivayet kültürü dinin kaynağı sayılabilir mi ?
allah bir kitap gönderiyor ve o kitaptan hesaba çekeceğini söylüyor. ve o kitabı koruyacağını vaad ediyor. kitap kesin bilgi kaynağı.
ama kitabın dışındaki RİVAYET KÜLTÜRÜ dediğimiz bilgi kaynağının doğruluğu % ? dediki demişki üzerine din iman oluşturulabilir mi.
aklıma kulaktan kulağa oyunu geliyor. bir gün bu testi yapacağım. 40 kişiyi yan yana dizin. bir baştakine bir hadis fısıldayın kulaktan kulağa söylesinler bakalım 40 kişi sonra o hadis son kişiden yine aynı şekilde çıkacak mı  ?
oyunu ve komedisini hatırladınız mı ?

kaldı ki peygamberin yanında bulunan "sahabe" olarak anılan kişiler peygamberi farklı farklı anlıyor algılıyor. daha peygamber yeni vefat ettiği süreçte peygamber şöyle söyledi yok öyle söylemedi yok öyle yapmaz yapardı yapmazdı tartışması çıkmış. kaldı ki aradan 1500 yıl geçmiş bu kartopu büyüye büyüye çığa dönüşmüş durumda.

şu buhari müslim gibi kesin doğru hadis kaynağı olarak görülen kitapları incelemek istiyorum aslında. buhari rivayet etti ise KESİN DOĞRUDUR denilen ama akla mantığa ve kurana taban tabana zıt kaç tane hadis buluruz.

sözün özü allah bize vahyi/kuranı gönderdi birlikte yaşadığımız sürece peygamber de örneğimizdi. ama allah bizi kitaptan sorguya çekeceği için sorumluluğumuz kitaptır rivayet kültürü değildir.
ha şu da var. eğer peygamber direk yüzümüze karşı şu anda akıl erdiremeyeceğimiz birşey söylese düşünerek sorgulayarak(idrak ederek) iman ederdik. ama aradan 1500 yıl geçmiş dediki demişki üzerine gelen bilgileri de kuran ile sağlama yapmadan iman edersek

29 ankebut 41
"Allah'tan başka veli edinenlerin hâli, örümceğin durumu gibidir. Örümcek de bir yuva yapar; fakat yuvaların en zayıfı, örümceğin yuvasıdır; keşke bilseler!"

dinimiz imanımız bu örümcek ağı örneğinde olduğu gibi çürük olacaktır ve ya bu dünyada ya da muhakkak ahirette başımıza çökecektir.Alıntı
Müslüman
Eğer verilen cevaplarda "bu gibi gaybı bildiren hadisleri doğru kabul etmemiz gerekiyor" gibi bir sonuç çıkarsa, kıyamet alametleri gibi hadisleri de kabul etmek durumunda kalırız ki bu durumda bir takım müşkilatlar karşımıza çıkmaz mı?kimseye fetva hüküm veremem haddim değil sadece kendi nefsime konuşuyorum siz değerlendirin sadece;
kurana akla mantığa aykırı tüm hadisleri  hiç korkmayın  atın. hatta benim nazarımda hadis dediğiniz şeyler özlü sözler atasözleri gibi söylenmiş sözler niteliğindedir.
eğer kurana mantığa aykırı hadisleri kabul ederseniz yani hadis - rivayet kültürünü sorgulamadan toptan kabul ederseniz din-iman bahçenize kanalizasyon borusu bağlamış olursunuz. o güzelim bahçeye çiçek ağaç yetiştirmeye güzelleştirmeye allaha öyle arz etmeye çalışırken gübre yerine pislik akar dolar da batırırsınız...

hadis konusunda lütfen şu makaleyi objektif olarak okuyunuz. yazarın ismine bakmayınız sizde bir önyargı oluşturmasın isme takılmayın makaleyi dikkatlice okuyun düşünün. bence hadis konusunda öenmli bir makaledir.

HADİS ÜZERİNE TIKLAYINIZ  http://www.islamidusunce.net/forum/index.php/topic,6887.0.html


dağınık yazdım rastgele aklıma gelenleri karaladım yanlışım var ise düzeltiriz inşallah.
mesela bu konuda kuranda peygamberin kuzeni zeynep ile evlenmesi konusunda gelen ayetler var. sanki orada peygamber gaybı biliyor(du) diyenler bu ayetleri delil gösterir. peygamber zeynep ilişkisi de başka bir pembe dizi konusu. objektif olarak ele alabilecek cesaret var ise konuşalım derim.

allah bizi sıratı mustakimden ayırmasın. gerçek ne olursa olsun ben gerçeğe ve doğruya talibim nefsime ve tabulara değil...*

Çevrimdışı R4bia

 • **
 • 63
Ynt: Gayb konusu ile ilgili bir soru -önemli-
« Yanıtla #5 : 19 Ağustos 2013, 02:15:19 ÖS 14 »
Çok bilgiyi en az kelimeyle ifade edebilmektir ilimdeki derinliğin ölçüsü. İnsanın okumaya sabrı kalmıyor. Çok uzun izahlar...

*

Çevrimdışı maxpayna

 • *
 • 5150
  • depo
Ynt: Gayb konusu ile ilgili bir soru -önemli-
« Yanıtla #6 : 19 Ağustos 2013, 02:17:58 ÖS 14 »
Çok bilgiyi en az kelimeyle ifade edebilmektir ilimdeki derinliğin ölçüsü. İnsanın okumaya sabrı kalmıyor. Çok uzun izahlar...

hoşgeldiniz sayın misafir.
haklı ve güzel cümle kurmuşsunuz. ama kısa yazdık haberiniz ola  :D
uzun yazıları okumayı biz de sevmiyoruz o yüzden kısa kesmeye çalışıyoruz
bir de benim cümle kurma özrüm olunca belki biraz laf dolaşıyor karışıyordur affola...saygılarımızla

*

Çevrimdışı R4bia

 • **
 • 63
Ynt: Gayb konusu ile ilgili bir soru -önemli-
« Yanıtla #7 : 19 Ağustos 2013, 02:23:36 ÖS 14 »
Merhaba Makspayna.Hoşbuldum.Epeydir üyeyim ancak kelama dahil olmak için uygun bir zemin bulamadım.Sanırım forum başlığından , birikimlerimizi "gerekirse" delillendirerek , gerekmediğinde fikirlerimizi serdederek istişare yapılacak bir ortam olduğunu sandım.Olumlu anlamda tartışarak , gerçeğe ulaşmak için bir araya gelinen bir ortamın özlemindeyim.Saygı bizden.

*

Çevrimdışı Müslüman

 • ****
 • 511
 • Allah c.c kelamını kul kelamı ile eşitlemeyin.
Ynt: Gayb konusu ile ilgili bir soru -önemli-
« Yanıtla #8 : 19 Ağustos 2013, 03:27:16 ÖS 15 »
yazı istediği kadar uzun olsun hiç fark etmez, hele hele maxpayna yazıyorsa bir solukta bitiyor zaten.

valla her ne kadar maxpayna kardeşi bir takım konularda çok cesur bulsam da, yazının başında da belirttiğim gibi aslında ondan farklı düşünmediğimi ancak "nasıl olur da bu tür hadislere, işte "öyle bir zaman gelecek ki fırka fırka olacaksınız, o güne gelirse...diye başlayan ve özellikle kıyamet alametleri ile ilgili olanlara hiç bir ulemanın tenkit yöneltmediği ve "Allah'ın Peygambere bunu bildirebileceği" ilgili ayetin bunlara delil getirilmesi noktasında bende oluşan kafa karışıklığıdır.

max cevabın için teşekkür ediyorum ancak “O bütün gaybı bilir. Gayba kimseyi muttali kılmaz, ancak dilediği peygamberler bunun dışındadır..." ayeti hakkında birşey dememişsin. Zaten bütün mesele bu ayette düğümleniyor.

FECR abi, bu ayet var işte.

*

Çevrimdışı FECR

 • *
 • 4700
 • Selam Hidayete Tabi Olana
  • FECR
Ynt: Gayb konusu ile ilgili bir soru -önemli-
« Yanıtla #9 : 19 Ağustos 2013, 03:31:35 ÖS 15 »
bu ayet ilgili açıklamayı yukarıda yapmıştım.
Selam Hidayete Tabi Olanlara


http://kuranneslifecr.blogspot.com

*

Çevrimdışı Müslüman

 • ****
 • 511
 • Allah c.c kelamını kul kelamı ile eşitlemeyin.
Ynt: Gayb konusu ile ilgili bir soru -önemli-
« Yanıtla #10 : 19 Ağustos 2013, 03:40:21 ÖS 15 »
bu ayet ilgili açıklamayı yukarıda yapmıştım.

tamam abi özür dilerim, cevabı verdiğin akşam acilen çıkmak zorundaydım ama cevabı da merak ediyordum ve hızlıca okudum, nedense tekrar okuma gereği duymamışım. siz uyarınca tekrar okudum, Ali Küçük meseleye noktayı koymuş. açıkçası böyle bir cevabın ondan gelmesi beni şaşırttı.

eyvallah

*

Çevrimdışı maxpayna

 • *
 • 5150
  • depo
Ynt: Gayb konusu ile ilgili bir soru -önemli-
« Yanıtla #11 : 19 Ağustos 2013, 04:33:41 ÖS 16 »
Alıntı
Müslüman

max cevabın için teşekkür ediyorum ancak “O bütün gaybı bilir. Gayba kimseyi muttali kılmaz, ancak dilediği peygamberler bunun dışındadır..." ayeti hakkında birşey dememişsin. Zaten bütün mesele bu ayette düğümleniyor.


ilk başta söylemem gerekir ki ben şimdiye kadar okuduklarım düşündüklerimden yola çıkarak yorum yapıyorum. bu nedenle yanılma ihtimalim var. zamanla delil ve kaynaklar kullanarak konuyu derinleştirebiliriz.


72 cin 26-27

) O bütün gaybı bilir. Fakat gayplarını kimseye açmaz. Ancak, bildirmeyi dilediği bir elçiye bildirir. Bu durumda (mesajı korumak için) o elçisinin önüne ve arkasına gözetleyiciler yerleştirir. Böylece (Allah) elçilerinin, Rab’lerinin mesajlarını gereğince tebliğ ettiklerini bilmek (yani fiilen görmek) ister. Doğrusu Allah, kullarının nezdinde ne var, ne yoksa her şeyi ilmiyle ihata etmiş, her şeyi bir bir kaydetmiştir.


şöyle düşünelim bu ayet hakkında da;
şimdi peygamber(ler)  sıradan insanlardır. kuranın tasvir ettiği gibi bizim gibi yer içer acıkır çarşıda pazarda gezerler şaka da yaparlar öfkelenirlerde hata da ederler çünkü  BEŞERDİR İNSANDIR
tabiki bu peygamberlerin özellikleri erdemli aklı başında insan olmaları hikmete sahip olmaları örneklik göstermeleridir ki bu özelliklere isterseniz hepiniz hepimiz sahip olabiliriz.  hele hikmet yitik malımızdır arayıp bulup sahip çıkmamız kullanmamız gerekir. neyse uzatmayalım r4abia kzıyor  :D  ;)

şimdi bu bizim gibi insana  allah mesajlarını (vahyini- kitabını - kuranı ne derseniz) indiriyor peyderpey. ve diyor ki sen elçisin. senin görevin sana verdiğiim mesajları içinde bulunduğun topluma insanlığa ulaştır. senin görevin sadece  UYARMAKTIR - TEBLİĞDİR - HATIRLATMADIR. ve eğer görevini yapmazsan hele mesajın bir kısmını saklarsan senin ümüğünü sıkar pekmezini akıtırım ( gibi teşbihte hata olmasın peygamberi uyarı ve tehdit ediyor. tehdit demeyelim ikaz sert uyarı diyelim) 

şimdi senin benim gibi insan düşünün. mesela (örnek geliyor kemerleri bağlayın sıkı tutunun ve kızmayınız lütfen) mesela ben peygamber olayım diyecem yanlış anlaşılabilir.
mesela FECR abi aramızdan birisi öyle değil mi  ;)

fecr abiyi nasıl bilirsiniz ? bu forumda onu tanıyan % 99,99 hatta nerede ise % 100 fecr abiyi sever sayar güvenir o emin bir insandır bizden biridir.
ama bir gün allah fecr abiye mesaj gönderiyor fecr abi korkuyor noluyoruz diyor eve gidiyor beni örtün korktum diyor vs..

mesela fecr abi geleneksel toplum içinde duyduğu 7 uyurlar ashabı kehf konusunu biliyor ama toplum rivayet kültüründen. allah mesaj gönderiyor ve toplumun (fecr abi dahil) kimsenin bilmediği gerçeği anlatıyor ona. cebrail geliyor sıkı dur fecr allahın mesajını okuyorum diyerek söze giriyor aslında 7 uyurlar 7 degil 4 kişiydi. uyumuyordu okey oynuyordu. yanlarında yatan köpek değildi  kediydi... onlar hırsız değildi sisi nin zulmünden kaçıp magaraya saklanmışlardı gibisinden kimsenin bilmediği GAYB haberlerinden haber veriyor. fecr abi de bu aldığı bilgiyi geliyor islamidüşüncede yeni konu aç diyerek bizlerle paylaşıyor . bizlerde fecr abi yanlış adam değildir diyerek zaten ona güveniyoruz. hele söylediklerini düşünüp tartıp akledince bunu bir tarafından uyduramayacağını de fark edince ona inanıyoruz.

sözün özü allah gönderdiği vahiyler (kuran) ile insanlık için bilinmeyen GAYB OLAN konularda peygambere bilgi veriyor gaybından bazı konuları açıklıyor.
zaten gayb bilinmeyen demek. bizlerin bilmediği bazı konuarı peygambere bildirerek bilinir hale getiriyor ve gayblıktan çıkıyor.
gaybtan bilgiyi böyle ele almalısınız.tersten ele alalım konuyu;
hadi diyelim allah kuran vahyi dışında peygambere başka gaybi bilgiler de veriyor kuran dışı vahiy (tartışma) konusu var diyelim.
birincisi peygamber bunları bizlere açıklamıyor ise bizi değil onu bağlar bu nedenle bu vahiyler bilgiler bizi  İLGİLENDİRMEZ.

ikincisi allah gelen vahyi saklarsan seni şah damarından yakalarız diyerek tehdit ettiği için  biz insanlara beyan etmekle mükellef olduğu mesajları vahiyleri beyan etmiş ve kuran sınırları dahiline girmiştir.
kuran dışında bir bilgi geldi ise bu demekki bizi ilgilendirmeyen bir bilgidir. ki ilgilendirse yani o bilgiden sorumlu olsak allah onu kuran sınırlarında gönderiri peygamber de o sınırlar içine alırdı.

üçüncüsü allahın koruması altına aldığını vaad ettiği kuran dışında bir bilgi göndermiş olsa onu niye koruma altına almıyor da rivayet kültürü içine kurban ediyor  ? güme gitti allahın mesajı.

peygamberin kuran dışında bilgi alabileceğini bu şekilde düşünmeliyiz diye düşünüyorum.
yani
peygamber kuran dışı bilgi aldı ise bu onu bağlar bizi bağlamaz. çünkü allah kurandan hesaba çekeceğini söylemiştir.
aklıma geldi. kuranda allah demiyor mu sana kıyametten soruyorlar

33 ahzab 63
İnsanlar, sana kıyamet-saatini sorarlar; de ki: 'Onun bilgisi yalnızca Allah'ın katındadır.' Ne bilirsin; belki kıyamet-saati pek yakın da olabilir.

79 naziat 42-46
Sana, kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar.
Sen onu nereden bileceksin?
Onun bilgisi Rabbine aittir.
Sen ancak, ondan korkacak olanları uyarıcısın.
O günü gördüklerinde sanırlar ki, dünyada ya bir gece kalmışlardır, ya da bir kuşluk vakti.

şimdi sen sadece şu naziat suresindeki ayetlere bak birde hadis kültüründeki kıyamet alametleri hadislerine bak. hangisine inanacaksın ? sizi akıl mantık ve vicdanınızla başbaşa bırakıyorum.
saygılarımla...*

Çevrimdışı Müslüman

 • ****
 • 511
 • Allah c.c kelamını kul kelamı ile eşitlemeyin.
Ynt: Gayb konusu ile ilgili bir soru -önemli-
« Yanıtla #12 : 19 Ağustos 2013, 04:56:37 ÖS 16 »
 :D  ;D

maxpayna abi örneklemelerin beni öldürecek, ümmüğünü sıkar pekmezini akıtırım ve yedi uyurlar kısmına çok güldüm, Allah iyiliğini versin. Sen senarist olmalıydın harcanıyon buralarda.


*

Çevrimdışı maxpayna

 • *
 • 5150
  • depo
Ynt: Gayb konusu ile ilgili bir soru -önemli-
« Yanıtla #13 : 19 Ağustos 2013, 05:00:09 ÖS 17 »
:D  ;D

maxpayna abi örneklemelerin beni öldürecek, ümmüğünü sıkar pekmezini akıtırım kısmına çok güldüm, Allah iyiliğini versin. Sen senarist olmalıydın harcanıyon buralarda.


yok yok ben sirklerde maskara olmalıymışım.
beni bırak da sana gelelim;


Alıntı
müslüman
Selamun aleykum,
bir başka forumda gayb konusunu konuşurken bir mesele kafama takıldı ve burada bilgisi olan kardeşlerden şimdi yardım rica ediyorum.

bu ne hacı ?  O0 >:(
fecr abi bak seni peygamber de ilan ettim bu arkadaş islamidüşünce davamıza ihanet etmiş bizimle konuşmuyor gitmiş başka forumlar ile bizi aldatıyormuş. hükmünü ver . şeritın kestiği bannak acımazmış. ihanet haaa...  :-X
*

Çevrimdışı Müslüman

 • ****
 • 511
 • Allah c.c kelamını kul kelamı ile eşitlemeyin.
Ynt: Gayb konusu ile ilgili bir soru -önemli-
« Yanıtla #14 : 19 Ağustos 2013, 05:04:56 ÖS 17 »


bu ne hacı ?  O0 >:(
fecr abi bak seni peygamber de ilan ettim bu arkadaş islamidüşünce davamıza ihanet etmiş bizimle konuşmuyor gitmiş başka forumlar ile bizi aldatıyormuş. hükmünü ver . şeritın kestiği bannak acımazmış. ihanet haaa...  :-Xyok ihanet demeyelim de hani burası genelde çok sessiz oluyor, ondan yani. arada sen de olmasan tamam ... diğerlerine haksızlık mı oldu acaba?