Kur'an'da Mücrimlerin Özellikleri

  • 0 Cevap
  • 1506 Görüntüleme

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı FECR

  • *
  • 4700
  • Selam Hidayete Tabi Olana
    • FECR
Kur'an'da Mücrimlerin Özellikleri
« : 15 Haziran 2013, 03:21:05 ÖS 15 »
KUR’AN’DA MÜCRİMLERİN ÖZELLİKLERİ
1-Allah’a Karşı Yalan Uydururlar ve Ayetlerini Yalan Sayarlar
Allah'a karşı yalan uyduran veya ayetlerini yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Suçlular elbette saadete erişemezler.10/Yunus-17
2-Hakkın Ortaya Çıkmasını İstemezler
«Suçluların hoşuna gitmese de Allah, sözleriyle gerçeği açığa çıkaracaktır.»10/Yunus-82
3-İnsanları Allah Yolundan Saptırırlar
Ve bizi hep o mücrimler şaşırtmıştı.26/Şuara-99
4-Dünyada Kazandıklarının Kendileri Sayesinde Olduğunu Sanırlar
Karun: «Bu servet ancak, bende mevcut bir ilimden ötürü bana verilmiştir» demişti. Allah'ın, önceleri, ondan daha güçlü ve topladığı şey daha fazla olan nice nesilleri yok ettiğini bilmez mi? Suçluların suçları kendilerinden sorulmaz.28/Kasas-78
5-Kıyamet Günü Bütün Ümitleri Kaybolur
Kıyamet koptuğu gün suçlular umutsuz kalıverirler.30/Rum-12
6-Ahirette Allah’ın Huzurunda Tekrar Dünyaya Dönmeyi İsterler
Suçluları Rablerinin huzurunda, başları öne eğilmiş olarak: «Rabbimiz! Gördük, dinledik, artık bizi dünyaya geri çevir de iyi iş işleyelim; doğrusu kesin olarak inandık» derlerken bir görsen!.32/Secde-12
7-Din Gününü-Hesap Gününü Yalanlarlar
O gün yalanlamış olanların vay haline. Yiyiniz, biraz zevkleniniz bakalım, doğrusu sizler suçlularsınız.77/Mürselat-45-46
8-Ayetlere Karşı Büyüklük Taslarlar Yani Zorba Güçlerdir
Doğrusu ayetlerimizi yalan sayıp, onlara karşı büyüklük taslayanlara, göğün kapıları açılmaz; deve iğnenin deliğinden geçmedikçe cennete de giremezler. Suçluları böyle cezalandırırız.7/Araf-40
Bunun üzerine su baskınını, çekirgeyi, haşeratı, kurbağaları ve kanı birbirinden ayrı mucizeler olarak onlara musallat kıldık; yine de büyüklük taslayıp suçlu bir millet oldular.7/Araf-133
9-İmandan Sonra Küfre Saparlar
Özür beyan etmeyin, inandıktan sonra inkar ettiniz. İçinizden bir topluluğu affetsek bile, suçlarından ötürü bir topluluğa da azab ederiz.9/Tevbe-66
10-Allah Kimi Mücrim Kavimleri Helak Etmiştir
And olsun ki, sizden önce nice nesilleri, peygamberleri onlara belgeler getirmişken, haksızlık ederek inanmadıkları zaman yok etmiştik. İşte biz suçlu milleti böyle cezalandırırız.10/Yunus-13
11-Hata Yaptıkları Zaman Allah’tan Af Dileyip Tevbe Etmezler
«Ey milletim! Rabbinizden mağfiret dileyin, sonra O'na tevbe edin ki size gökten bol bol yağmur göndersin, kuvvetinize kuvvet katsın; suçlular olarak yüz çevirmeyin.»11/Hud-52
12-Bozgunculuğa Engel Olmayıp Sessiz Kalırlar
Sizden önceki kuşaklardan onlardan kurtardığımızdan pek azı dışında yeryüzünde bozgunculuğu önleyecek fazilet sahibi kişiler bulunmalı değil miydi? Zulmedenler ise, içinde bulundukları refahın peşine düştüler. Onlar, suçlu-günahkârlardı.11/Hud-116
13-Peygamberlere Karşı Düşmanlık Ederler
Her peygamber için, böylece suçlulardan bir düşman ortaya koyarız. Doğruyu gösterici ve yardımcı olarak, Rabbin yeter.25/Furkan-31
14-Azabı Görene Kadar İnanmazlar
Biz onu mücrimlerin kalblerine öyle sokmuşuzdur. Onlar acı azabı görecekleri zamana kadar ona iman etmezler.26/Şuara-200-201
15-Kelime-i Tevhidi Söylememekte Direnirler
Doğrusu suçlulara böyle yaparız. Çünkü onlara: Allah'tan başka tanrı yoktur, denildiği zaman kibirle direnirlerdi.37/Saffat-35
16-Ebedi Olarak Cehenneme Gireceklerdir
Suçlular, cehennem azabında ebedi kalacaklardır.43/Zuhruf-74
17-Namazı Kılmazlar,Yoksulu Doyurmazlar ve Batıla Dalanlarla Batıla Dalarlar
Mücrimlerden Sizi Sekar'a sokan nedir? diye; Onlar şöyle cevap verirler:” Biz namaz kılanlardan değildik, Yoksulu doyurmuyorduk, Batıla dalanlarla biz de dalardık.Ceza gününü yalanlardık.”74/Müddesir-41-46 arası
Selam Hidayete Tabi Olanlara


http://kuranneslifecr.blogspot.com