Hz.Peygamber İçin Kurban Kesmek!

 • 4 Cevap
 • 4931 Görüntüleme

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Hz.Peygamber İçin Kurban Kesmek!
« : 19 Ekim 2012, 02:28:25 ÖS 14 »

Hz.Peygamber İçin Kurban Kesmek


M.Emin Parlaktürk

Geçen gün bir yakınım aradı.

Özel bir öğrenci yurdundaki çocuğu kendisinden para istemiş.

"Ne yapacaksın?" diye sorunca, "Peygamberimiz için kurban keseceğiz" cevabını almış.

Meğer, yurt yöneticilerinin bağlı bulunduğu teşkilat, Peygamber efendimize kurban kesilecek diye her öğrenciden para toplama kampanyası başlatmış ve bunun için para istemişler.

Şimdi yakınım soruyor:

"Böyle şey olur mu? Dinen bu caiz mi? Peygamber için kurban kesilir mi? Para vermesem Peygamberimiz gücenir mi? Dinen sorumlu olur muyum? Vermesem günah olur mu? vs.."

***

Önce şunu belirtelim.

İslam dininin ana kaynağı Kur'an ve bunun açıklayıcısı Sünnet'tir.

İcma ve Kıyas ise, "nass" dediğimiz bu iki damardan beslenerek içtihadi hükümler ortaya koyarlar.

Bu sebeple, Kur'an'a aykırı Sünnet olamayacağı gibi, Kur'an ve Sünnet'e aykırı İcma ve Kıyas da olamaz.

Dolayısıyla, yapılan dini uygulamaların mutlaka bunlarla örtüşmesi, nass'a uygun olması gerekir.

Şüphesiz kurban kesmek, Kur'an'da yer alan bir ibadettir.

Diğer peygamberler gibi, Peygamberimiz (s.a.s) de kurban kesmiştir.

Ve gücü yeten ümmetine de kesmelerini emir ve tavsiye buyurmuşlardır.

(Bkz:Buhârî, Hac, 117, 119; Müslim, Edâhî, 17).

Sağlığında herkes Allah için kurban kesebilir.

Ama ölülere kurban kesilir mi?

Ya da, örnekte olduğu gibi Peygamberler için kurban kesilir mi?

***

Önce, konuyla ilgili bir Hadis-i Şerif'i dikkatinize sunalım.

Tabiinden Haneş anlatıyor:

"Ben Ali'yi (r.a.) iki koçu kurban ederken gördüm, kendisine; 'Bu nedir?' diye sordum. O da; 'Rasülullah sağlığında bana kendi yerine de bir kurban kesmemi vasiyet etmişti. Ben de onun yerine işte bu kurbanı kesiyorum.' cevabını verdi." (Ebû Dâvûd, Dahâyâ,2; İbn Hanbel, Müsned,I,/107,149).

Anlıyoruz ki, Hz.Peygamber'in damadı olan Hz.Ali, iki koçtan birini kendisi için, diğerini de kayınpederi için kurban etmiştir.

Sanıyorum, Peygamberimiz için kurban kesenler veya bunun için para toplayanlar, bu rivayeti delil olarak kabul ediyorlar.

İlk bakışta normal ve meşru gibi görülen bu kabulde, gözden kaçan çok önemli bir nokta var.

O da, Peygamberimizin kurban kesmesi için damadı Hz.Ali'ye vasiyet etmiş olmasıdır.

Hz.Ali de bu vasiyeti yerine getirerek, dinen vacip olan görevini yapmıştır.

***

Şimdi soralım:

Acaba, "Peygambere kurban" kampanyası başlatanlar ve bunun için insanlardan para toplayanlar, Peygamberimizden ne zaman vasiyet aldılar?

Almadılarsa, hangi delil ve gerekçe ile dini bir ibadeti böyle bir kampanyaya alet ediyorlar?

Biliyoruz ki, Hz.Ali (r.a)'den başka hiçbir sahabi böyle bir uygulama yapmamış!

Onları takip eden tabiin ve sonra gelen mezhep imamları, müçtehit fakihler, muhaddisler, müfessirler, kısacası İslam uleması böyle bir amel ortaya koymamış!

Ziya Paşa'nın terkib-i bendi'nde dediği gibi; "Evvel yoğ idi iş bu rivayet yeni çıktı!"

Bu yeni çıkan rivayet ve uygulama ile, gücü yeten insanların ancak kesebileceği kurban ibadetini, öğrencilere ve onların velilerine manevi baskı aracı olarak kullanmak doğru mudur?

***

Yukarıda zikrettiğimiz hadis, ne Peygamberimize ne de ölülerimize kurban kesmenin gerekliliği için delil olmaz.

Çünkü bu rivayette; Hz. Ali, kurbanı kesme gerekçesi olarak Hz. Peygamber'in kendisine vasiyet ettiğini söylemiştir.

Buna göre, eğer vasiyeti yoksa ölen kimseler için mirasçıların da kurban kesmeleri gerekmez.

Ama, üzerlerine dini bir vecibe olmadığı halde illa da kesmek isteyenler olursa, başkalarından para toplayarak değil, kendi ceplerinden para ödeyerek ölüler için kurban kesebilirler ve fakir fukaraya bunu dağıtabilirler ki, bu da sadaka olur.

Lakin, bir grup oluşturup insanlardan para toplayarak birileri için kurban kesmek, dini kaynaklarımızda mevcut olmayan bir uygulamadır.

Bunu, yapılması gerekli bir ibadet gibi görmek de doğru değildir.

***

Kur'an ve Sünnet'te nakledilmeyen, İcma ve Kıyas'ta yeri bulunmayan bir uygulamayı ibadet gibi telakki etmek ve ona dînîlik vasfı vermek, Peygamberimizin diliyle bid'attir, her bid'at de dalâlettir. (Bkz:Müslim,Cuma 44; Ebû Dâvûd,Sünnet,6; Tirmizî, Mukaddime,16).

Elbette, yurt işleten, öğrenci barındıran ve talebe okutan teşkilatların yardıma ihtiyaçları var.

Fakat, buralara et temin etmek veya maddi destek almak için bu tür bid'atlara tevessül edilmemelidir.
"Hasbunallah ve ni'me'l-vekil"

Ynt: Hz.Peygamber İçin Kurban Kesmek!
« Yanıtla #1 : 19 Ekim 2012, 02:31:18 ÖS 14 »
bu ''Malum Cemaat'' sadece para istese iyi,gencecik kızları süslenip püslenip; apartmanlarda kapı kapı,tüm çarşı esnefını da dükkan dükkan dolaştırtıp ''mahalle,ev,şehir ablaları'' adındaki bilimum ablalarının yaptığı börek çörekleri,aynı gerekçeyle sattırtıp katkıda bulunmaz iseniz ''Peygamberimizn şefaatinden'' mahrum kalabilirsiniz diye kendileri samimiyetle inanıp,muhataplarını da ikna etmeye çalışıyorlar.

 üstelik bir de soruyorlar;Yoksa O'na (sav) kurban kesecek kadar O'nu sevmiyor musunuz?diye! Rabbim bizleri bid'at ehlinden kılmasın (amin)
"Hasbunallah ve ni'me'l-vekil"

*

Çevrimdışı FECR

 • *
 • 4700
 • Selam Hidayete Tabi Olana
  • FECR
Ynt: Hz.Peygamber İçin Kurban Kesmek!
« Yanıtla #2 : 19 Ekim 2012, 04:54:44 ÖS 16 »
Ölülere kurban kesmenin yolunu Peygamberden açarlarsa , sıra ölen şeyhlere, imamlara vs vs kişilere de  gelecektir. Bu işin rantı ise başka bir ayrıntı.
Allah bizleri bid'at ve bidatcılardan korusun . Her bid'at merdudtur.
Selam Hidayete Tabi Olanlara


http://kuranneslifecr.blogspot.com

Ynt: Hz.Peygamber İçin Kurban Kesmek!
« Yanıtla #3 : 19 Ekim 2012, 11:07:37 ÖS 23 »
...

*

Çevrimdışı FECR

 • *
 • 4700
 • Selam Hidayete Tabi Olana
  • FECR
Ynt: Hz.Peygamber İçin Kurban Kesmek!
« Yanıtla #4 : 20 Ekim 2012, 09:06:24 ÖÖ 09 »

Ölü adına kurban kesmeye gelince; meselâ bir şahıs ölmeden önce malının üçte birinden  kurban kesilmesini vasiyet etmişse ya da kendine ait bir vakıf kılınıp ondan (devamlı) kesilmesini istemişse, bu vakfı veya vasiyeti yerine getirecek kişiye bunu yerine getirmesi farzdır. Şayet vasiyet etmemişse veya vakfetmemişse ve bir insan adına, babası annesi veya başka bir kimse adına kurban kesmek istiyorsa bu da güzeldir. Bu, ölü adına sadaka vermenin bir çeşidi olarak kabul edilir. Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in görüşüne göre ölü adına sadaka vermek câizdir.

 

Öncelikle kurban ibadetinin mali bir ibadet olduğunu hatırlayalım. Bu  ibadeti malı olan kişinin yerine getirmesi lazım. Ölen kişinin artık mali olarak yapacağı bir ibadet yoktur. Yani öyle bir tasarrufta bulunma yetisi yoktur.
"Ölüyü (mezara kadar) üç şey takip eder: Ailesi, malı ve ameli. Bunlardan ikisi geri döner, biri bâki kalır: ailesi ve malı geri döner, ameli kendisiyle bâki kalır."( Buhari, Sahih, Rikak,42; Müslim, Sahih, Zühd, 5.)
"İnsan ölünce (salih) ameli kesilir. Ancak üç amel (in sevabı) kesilmez: Sadaka-i câriye (kamuya yararlı sadaka), faydalanılan bir ilim ve arkasında kendisine dua edecek hayırlı bir çocuk bırakmak”(. Müslim, Vasiyyet, 14; Ebu Davud, Vesâyâ, 14; Tirmizî, Ahkâm, 36, Nesâî, Vesâyâ, 8; Dârimî, Mukaddime, 4; Ahmed İbn Hanbel, 2/372.)

Bu hadislerde de açıkça belirtiliyor ki ölen kişinin miras bıraktığı malında tasarrufta bulunma imkanı yoktur. Kişi ölmeden önce kurbanı almışsa veya kurban kesmeye niyet etmişse, ya da  eğer bu sene ölürsem bana da kurban kesin  diye çocuklarına vasiyyet etmişse o zaman sadece o sene için onun adına kurban kesmenin ruhsatı, izni vardır. Bunun örneğiyle ilgili bir Allah Rasulu zamanında bir rivayet edilen bir olay vardır. Bu vasiyyet durumunu yani hass durumu genel durum haline getirmek ve Allah Rasulu ve sahabe zamanında yapılmayan bir uygulamayı yapmaya çalışmak bid'attir. Ayrıca kurban ibadetinin geçersiz sayılmasına yol açabilir. Kişi ölmüş olan babası ya da annesi için hayır yapmak istiyorsa, onlar adına kurban kesmek yerine hayır ve hasenetta bulunması ya da fakirlere maddi yardım yapması daha güzel bir davranış olur.
İbadetleri diriler yapar, ölülerin ibadet yapma ehliyetleri yoktur.  Ölü adına sadaka vermek başkadır, onun adına kurban kesmek farklıdır. İlki hayırlı bir iş iken ikincisi bidat bir davranıştır.İkisi aynı kategoride değildir.
Selam Hidayete Tabi Olanlara


http://kuranneslifecr.blogspot.com