KUR´AN-I KERİM (Bilgi Platformu) => Kur'an Kavramları => Konuyu başlatan: osisko - 08 Mayıs 2015, 11:11:35 ÖS 23

Başlık: KURAN 'DA "EHLİ KİTAP" ..
Gönderen: osisko - 08 Mayıs 2015, 11:11:35 ÖS 23
Maksadımız Hz.Kuran'da işimize geleni ayırt etmek değil. Haşa..!


Kendisinde hiçbir şekilde süphe olmayan o kitap, Muttakiler için bir hidayet kaynağı ve yol göstericidir.

O müttakîler ki, gaibe inanırlar, namazı kılarlar ve kendilerine verdiğimiz mallardan infak ederler...
 
Onlar ki, Sana indirilenlere ve senden önce indiren kitap ve peygamberlere ve ahiret gününe iman ederler.
 
Onlar, Rablerinden bir hidayet üzeredirler ve kurtuluşa erenler de ancak onlardır.
Bakara 2-3-4-5
Başlık: Ynt: KURAN 'DA "EHLİ KİTAP" ..
Gönderen: osisko - 08 Mayıs 2015, 11:14:23 ÖS 23
İman edenler; yani Yahudilerden, Hıristiyanlardan ve sâbiîlerden de Allah'a ve ahiret gününe hakkıyla inanıp sâlih amel işleyenler için Rableri katında mükâfatlar vardır. Onlar için herhangi bir korku olmadığı gibi onlar üzülmeyeceklerdir.
Bakara 62


Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu, tilavet hakkını gözeterek okurlar. Çünkü onlar, kitaba inanırlar. Onu inkâr edenlere gelince, işte gerçekten zarara uğrayanlar onlardır.
Bakara 121


Söyle: “Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbiniz iken, O'nun hakkında bizimle tartışıyor musunuz? Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Biz O'na gönülden bağlananlarız.”
Bakara 139

Başlık: Ynt: KURAN 'DA "EHLİ KİTAP" ..
Gönderen: osisko - 08 Mayıs 2015, 11:16:01 ÖS 23
Hayy ve Kayyûm olan Allah'tan başka ilâh yoktur. O sana Kitabı hak ile ve önceki kitapları tasdik edici olarak tedricen indirmiş; daha önce de, insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat ile İncil'i hakkı batıldan ayırt eden hükümleri göndermiştir. Bilinmeli ki, Allah'ın ayetlerini inkâr edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah, cezaları vermekte mutlak güç sahibidir.
Ali İmran 2.3.4

Başlık: Ynt: KURAN 'DA "EHLİ KİTAP" ..
Gönderen: asiminnos - 08 Mayıs 2015, 11:37:10 ÖS 23
  Allah'a inanan her kul Müslümandır ve onun dini de İslam'dır

  Hz. Adem'den günümüze kadar tek din vardır o da İslam’dır.

  İsevilik, Musevilik, Muhammedilik nedir? Onlar şeriattır.

  Bu fikir çok önemlidir. Bu anlaşılmış olsaydı şeriatlar arası  çatışma sona erer, kardeşliğin önü açılır ve dünyamız Cennet'e dönerdi.   

   Allah (CC) Hz. İbrahim'e Hz. İsa'ya Hz. Musa'ya Hz. Yakup'a Hz. İsmail'e Hz. İshak'a Hz. Yusuf'a Hz. Süleyman’a  Müslim (Müslüman) dediğine göre demek ki onların dini de İslam’dır

  Beşeri ölçü ile, Allah’ın var olduğuna inanan müslümandır, emri üzerine amel etmekte samimi olan mü’mindir, ittika sahibidir. Hangi peygamberin şeriati ile yükümlü ise peygamberin ismi ile anılırlar.
Başlık: Ynt: KURAN 'DA "EHLİ KİTAP" ..
Gönderen: osisko - 09 Mayıs 2015, 10:19:13 ÖS 22
Eğer seninle tartışmaya girerlerse de ki: «Bana uyanlarla birlikte ben kendimi Allah'a teslim ettim.» Ehl-i kitaba ve ümmîlere de de ki: «Siz de Allah'a teslim oldunuz mu?» . Eğer teslim olurlarsa doğru yolu buldular demektir. Yok, eğer yüz çevirdilerse sana düşen, yalnızca duyurmaktır. Allah kullarını çok iyi görür.
Ali İmran 20


De ki: Ey ehl-i kitap! Sizinle bizim aramızda anlamı eşit kelimeye geliniz. Allah’tan başkasına tapmayalım. Ona hiçbir şeyi eş tutmayalım ve Allah’ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilahlaştırmasın. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, işte o zaman: "Bizim Müslüman olduğumuza şahitler olun’ deyiniz.”
Ali İmran 64

Başlık: Ynt: KURAN 'DA "EHLİ KİTAP" ..
Gönderen: osisko - 09 Mayıs 2015, 10:23:29 ÖS 22
Ey ehl-i kitap! İbrahim hakkında niçin tartışırsınız? Hâlbuki Tevrat ve İncil, kesinlikle ondan sonra indirildi. Siz hiç düşünmez misiniz?
Ali İmran 65


Ehl-i kitaptan öylesi vardır ki, ona yüklerle mal emanet bıraksan, onu sana noksansız iade eder.
Ali İmran 75


Hepsi bir değildir; Ehl-i kitap içinde istikamet sahibi bir topluluk vardır ki, gece saatlerinde secde ederek kapanarak Allah'ın âyetlerini okurlar. Onlar, Allah'a ve ahiret gününe inanırlar; iyiliği emreder, kötülükten menederler; hayırlı işlere koşuşurlar. İşte bunlar Salih insanlardandırlar. Onların hayır cinsinde yaptıkları şeyler karşılıksız bırakılmayacaktır. Allah, takvâ sahiplerini çok iyi bilir.
Ali İmran 113.114.115

Başlık: Ynt: KURAN 'DA "EHLİ KİTAP" ..
Gönderen: osisko - 09 Mayıs 2015, 10:58:44 ÖS 22
Bütün kitaplar Allah 'ın kelamı ve birbirinin devamıdır. Tevrat 'sız Zebur, Zebur 'suz İncil, İncil 'siz Kuran düşünülemez. Bir önceki kitap, bir sonrakini müjdeler, tasdik eder, korur.

Din-i İslam 'ı düşünürken Yahudilik, yani Musa ve Davud a.s 'ların şeriatları,

Hıurisityanlık, yani İsa a.s 'ın şeriatı Muhammedilikten ayrı görülemez, görülmemelidir. Hz. Allah Kuran 'da şöyle buyuruyor;

Biz, her ümmete bir ibadet usulü gösterdik. Öyle ise onlar bu işte seninle asla çekişmesinler. Sen, Rabbine çağır, kuşkusuz sen doğru bir yol üzerindesin.
Hac 67

"Her ümmete" lafzı, aslında Ehli kitap ile birbirimizin devamı olduğumuzu ifade etmekte.

Halbuki günümüz insanlarının bir çoğu Yahudi veya Hıristiyan denildiği zaman ya abdesti bozuluyor, ya da topunu birden dolduruyor cehenneme.. Sanki kendisi veya kendileri cenneti ellerinde tutuyor ve girecek ve girmeyecek olanları belirleme vazifesi kendilerine verilmiş.

Bir çok zamanlar tartışılmıştır. Edison cennete girsin mi, girmesin mi.?

Birçok insandan daha çok cennete girmeyi hakettiğinden kuşkum yok. Çünkü elektriğin üzerine çıkabilecek daha büyük bir icat daha çıkmayacak, çıkamayacak. Ayrıca Tasavvuf ehli yol büyükleri der ki;

"İmansız kişiden ilim zuhur etmez"..!

Dün ile bugünü birbirinden kopardığımız, ayrı gördüğümüz zaman kendimizden başkasını Müslüman olarak görmez, düşünemeyiz bile.

Kainatın, geçmişi, bugünü ve geleceğini bir bütün olarak görmeli, bütün insanlığı da Adem as. ve Havva validemizin evlatları olarak düşünebilmeliyiz.

Tek Din İslam 'ın mana karşılığı budur.

"Bütün dünya insanları kardeştir" sözünün karşılığı budur.

"Yaradılanı severim, Yaradan 'dan ötürü" sözünün manası da budur.

"Mü’min olmadan cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de mü’min olamazsınız. Ey ALLÂH’ın kulları, kardeş olunuz"!

Ayrım yok. Bütün insanlığa yapılmış olan bir çağrıdır. Ne ehli kitap, ne ehli iman.. Bütün dünya insanları bu çağrının muhataplarıdır. Maide suresi 68. ayette şöyle buyrulmakta;

«Ey Kitap ehli! Siz, Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni "HAKKIYLA UYGULAMADIKÇA" , bir şey üzerinde değilsinizdir» de. 

Ne Musevi (Yahudi),

Ne İsevi --(Hıristiyan) ,

Ne de Muhammedi (bizler) bize indirileni hakkıyla uygulamadıkça birşey üzerinde değiliz.

Başlık: Ynt: KURAN 'DA "EHLİ KİTAP" ..
Gönderen: osisko - 09 Mayıs 2015, 11:25:32 ÖS 23
Allah 'ın Evliyası Kuran 'ın tefsirinde yapılan şu yanlışlığı yıllardır haykırdı, ancak ya duyurulması gereken mercilere ulaşılamadı, ya da duydular fakat üzerine olmadılar.

Diyanet bile bunda duyarsız kaldı. Ayetin yanlış yapılan tefsiri şu şekilde;

Ey iman edenler! Yahudileri ve hıristiyanları dost edinmeyin. Zira onlar birbirinin dostudurlar. İçinizden onları dost tutanlar, onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğuna yol göstermez.

Diyerek onlardan olmamak adına bütün Müslüman geçinen kesimler Yahudi ve Hıristiyanları ya düşman gördüler, ya da cehennem ehli bildiler..


Ayetin Arapça okunuşu şu şekilde;

Bismillahirrahmanirrahim

Yâ eyyuhâllezîne âmenû lâ tettehızûl yehûde ven nasârâ evliyâe ba’duhum evliyâu ba’d(ba’din) ve men yetevellehum minkum fe innehu minhum innallâhe lâ yehdîl kavmez zâlimîn(zâlimîne).
Maide 51

Halbuki ayetin doğru tefsiri ve Türkçe okunuşu şu şekilde;

‘‘Ey İman edenler Yahudi ve Hıristiyanların Evliyalarını Evliya edinmeyin. Zira onlar kendilerinin evliyasıdır. İçinizde onların evliyalarını evliya edinenler onlardandır. Allah zalımlar toplumuna yol göstermez.
Maide 51

Evliya kelimesinin Arapça karşılığı yine Evliya dır. Arapçada dost diye bir mana karşınıza çıkmaz. Dost kelimesi Evliya kelimesinin mana karşılığını ifade etmez. İşte Kuran tefsirinde ve meallerinde yapılmış olan en büyük yanlışlık buradadır.

İslam 'a, Kuran 'a, hakikate vurulan en büyük darbedir bu.

Hakikatte Kuran 'ın ifadesi değişmez ancak insan eli değen her şey değişebilir.

Ehli kitap ile aranın açılmasına, Yahudilik ve Hıristiyanlığın İslam dışı farklı bir inanış gibi görülmesine, en önemlisi haşa Allah 'a noksan sıfat isnat edilmesine,

Kuran 'ın ehli kitabı ötekileştirdiği, ayrıştırdığı, bölüştürüp, parçaladığı izlenimi vermesidir ki günümüzde Kuran yakılır olmuş, Peygamber karikatürü ve hakareti içeren yazılara sebebiyet verilmiş, bütün dünya kardeşliği Allah 'ın bütün kulları arasına nifak ve düşmanlık tohumlarının serpilmesine sebebiyet vermiştir.

Kuran, birler, bağlar, buluşturur. Bütünün parçasını korur, muhafaza eder, bölmez, parçalamaz, ayrıştırmaz. Tek din İslam 'ın manası budur. Sen kendi Evliya 'na tabii olacaksın, ehli kitap da kendi evliyasına. Geçmiş şeriata dönmek kaybettirir. En son şeriatı seçmek, yaşamak kemalattır, ayrıcalıktır.

Hangi cihetten bakarsanız bakın, bir tek maide suresi 51. ayetin manası düzeltildiğinde bütün dünya insanlarının kardeşliği, bu kardeşlikten ortaya çıkan ise Adem a.s 'ın çocukları olmamızdır.

Diyanet tarafından, Yahudi ve Hıristiyanları dost edinmeyin diye yapılmış olan tefsirler Avrupalıların ellerine geçtiği zaman, adamların çıldırmasına, camilerin yakılmasına, Kuran 'ın yakılıp, yırtılmasına, peygamber efendimize hakarete sebebiyet verdiğimizin hala farkında değiliz.

İnşaallah gerçek kısa bir zamanda ortaya çıkar ve bilinçli veya bilinçsiz yapılan bu yanlış farkedilip düzeltilir.

İki tefsir veya meal alt alta konulup bakıldığında, Allah yolunun yolcuları fark edeceklerdir ki birleştiren, buluşturan, hakikatin kendisidir..

Kuran ayrıştırmaz, ötekileştirmez..!

Başlık: Ynt: KURAN 'DA "EHLİ KİTAP" ..
Gönderen: osisko - 10 Mayıs 2015, 06:26:58 ÖS 18
Ehl-i kitaptan öyleleri var ki, Allah'a, hem size indirilene, hem de kendilerine indirilene tam bir samimiyetle ve Allah'a boyun eğerek iman ederler. Allah'ın âyetlerini az bir paraya satmazlar. İşte onlar için Rableri katında ecirleri vardır. Şüphesiz Allah, hesabı çabuk olandır.
Ali İmran 199


Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Sizden önce kendilerine Kitap verilenlere ve size “Allah'tan korkun” diye emrettik. Eğer inkâr ederseniz biliniz ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah hudutsuz zengindir, ziyadesiyle övgüye lâyıktır.
Nisa 131


Başlık: Ynt: KURAN 'DA "EHLİ KİTAP" ..
Gönderen: osisko - 11 Mayıs 2015, 10:47:54 ÖS 22
Bakınız enteresandır..

Maide suresi 51. ayetinin; "Yahudi ve Hıristiyanları dost edinmeyin" diye yapılmış olan yanlış tefsiri ile, aşağıda paylaştığım Maide suresi 5. ayetine karşı yapılmış olan çelişkiye dikkatinizi çekmek isterim.

Maide 51 in tefsirinde bazı müfessirler, Allah 'ın Kuran 'da bildirdiği gibi aynen Evliya olarak, bazısı Evliya 'nın yerine Veli kelimesini kullanmışlardır.

Bir çoğu da başkalarının yapmış olduğu tefsirin aynını yazmamak adına kendisince dost kelimesini kullanmıştır. Halbuki aşağıdaki ayette Allah c.c  buyuruyor ki, Ehli Kitab 'ın yediği, içtiği bizlere helal, bizlerin yediği, içtiğinin de onlara helal olduğunu bildiriyor ve devamında;

"Namuslu olanlarından eşler alınabileceğini" bildiriyor. Yani "Akrabalığın" önü açık..!“Bugün size temiz ve iyi şeyler helal kılınmıştır. Kendilerine kitap verilenlerin yiyeceği size helaldir. Sizin yiyeceğiniz de onlara helaldir. Mümin kadınlardan iffetli olanlar, daha önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar da namuslu olmak, zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere, mihirlerini vermeniz şartı ile size helaldir. Kim inanmayı kabul etmezse onun ameli boşa gitmiştir. O ahirette de ziyana uğrayanlardandır.”
Maide 5


Söyler misiniz bu durumda haşa Allah 'ı kendisi ile çelişkide göstermiyorlar mı.?

Halbuki ayette geçen Evliya kelimesi aynen kullanılmış olsa idi bu çelişki olmayacaktı.

-- Ehli kitaptan olan Yahudi ve Hıristiyanlar yanlış yapılmış tefsirdeki gibi dost edilemezler mi.?

-- Yoksa Allah 'ın buyurduğu gibi onlardan eşler alınabilir, akrabalık bile kurulabilir mi.?
 

Başlık: Ynt: KURAN 'DA "EHLİ KİTAP" ..
Gönderen: osisko - 11 Mayıs 2015, 10:53:07 ÖS 22
“Bugün size temiz ve iyi şeyler helal kılınmıştır. Kendilerine kitap verilenlerin yiyeceği size helaldir. Sizin yiyeceğiniz de onlara helaldir. Mümin kadınlardan iffetli olanlar, daha önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar da namuslu olmak, zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere, mihirlerini vermeniz şartı ile size helaldir. Kim inanmayı kabul etmezse onun ameli boşa gitmiştir. O ahirette de ziyana uğrayanlardandır.”
Maide 5


İçinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat yanlarında olduğu halde nasıl seni hakem kılıyorlar da sonra, bunun arkasından yüz çevirip gidiyorlar? Onlar inanmış kimseler değildir.
Maide 43


Başlık: Ynt: KURAN 'DA "EHLİ KİTAP" ..
Gönderen: osisko - 11 Mayıs 2015, 11:21:49 ÖS 23
Kuran-ı Kerim 'deki Allah 'ın bizlere bildirisine bakar mısınız..?


İncil sahipleri, Allah'ın onda indirdiği ile hükmetsinler. Kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar fâsıklardır.
Maide 47Hala bir çoğu bilmez..! Evet bilmez ki, Ehli Kitap ne demektir, neyi ifade eder, kimler Ehli Kitaptır.?

Bilmez ki Tevrat, Zebur, İncil iman etmemiz gereken kitaplardır.

Bilmez ki, bu kitapların verildiği peygamberler, iman etmemiz gereken Resullerdir.

Bilmezler ki, iman ettikten sonra hükümsüz kılınamayacağını..!

Hükümsüz kılınan bir şeyin imandan çıkmış sayılacağını..!


En önemlisi ise şu; Hiç bir beşer Allah 'ın yaratmış olduğu kuluna, sen cennetliksin, sen cehennemliksin diye bir ifade kullanamaz. Allah 'ın adına hüküm veremez. Hele ki kafir kelimesini asla kullanamaz..

Allah 'ın gazab-ı ilahisi olsa da, Rahmet-i ilahisi daha fazladır. "Rahmetim gazabımı örtmüştür" buyuran Rabbimizin merhametini, af-fu mağfiretini, lütuf ve ihsanını paylaşalım, bildirelim, hatırlatalım ki,

Allah 'tan umut kesmenin en büyük günahlardan olduğu insanlara ulaştırılmış olsun.


"De ki: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin"!
Zümer suresi 53

Kul sevdiğine yakınlaşır, korktuğundan uzaklaşır. Sevmek ve sevdirmek adına Rabbimizin merhametinin namütenahi olduğu anlatılmalı, bütün insanların kardeşliği ön plana çıkartılmalı, yaratılan herkes, birbirini sevmeli Yaradan 'dan ötürü..

Başlık: Ynt: KURAN 'DA "EHLİ KİTAP" ..
Gönderen: osisko - 13 Mayıs 2015, 03:02:27 ÖS 15
Bakınız aşağıdaki iki ayetin manası doğru olarak ifade edildiğinde hiç bir sorun yoktur.


“Bugün size temiz ve iyi şeyler helal kılınmıştır. Kendilerine kitap verilenlerin yiyeceği size helaldir. Sizin yiyeceğiniz de onlara helaldir. Mümin kadınlardan iffetli olanlar, daha önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar da namuslu olmak, zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere, mihirlerini vermeniz şartı ile size helaldir. Kim inanmayı kabul etmezse onun ameli boşa gitmiştir. O ahirette de ziyana uğrayanlardandır.”
Maide 5


‘‘Ey İman edenler Yahudi ve Hıristiyanların Evliyalarını Evliya edinmeyin. Zira onlar kendilerinin evliyasıdır. İçinizde onların evliyalarını evliya edinenler onlardandır. Allah zalımlar toplumuna yol göstermez.
Maide 51


Kuran 'da bir ayet diğer bir ayete muhalif olmaz. Bir ayetin emrini diğer bir ayet çürütmez. Hz. Allah kendisi ile asla çelişmez. İfade etmeye çalıştığım şudur ki;

Maide 5. ayetinde Allah c.c Ehli kitap ile akrabalığı buyuruyor. Onların yediği ve içtiği şeyler bizlere helal kılınmış. Bizim yediğimiz ve içtiğimiz şeyler de onlara helal..

Maide 5. ayette Ehli kitaptan namuslu olan kadınlarından eşler alınabileceğini öğüt veren Hz. Allah, Maide 51. ayette "Yahudi ve Hıristiyanları dost edinmeyin" buyurmuş olabilir mi.?

Hayır, asla..!

Sözde Kuran tefsiri, Kuran meali yazmak adına yapılmış olan bu yanlışı Allah rızası için görmemezlikten gelmeyelim. Günümüzde devletleri, hükumetleri yıkmak adına yapılan oyun ve kirli hesaplar, geçmişten günümüze gelen Kuran 'ın içerisine de sokulmak istenmiş ve bunda da kısmen başarılı olmuşlardır.

İnsan elinin dokunduğu her şey, kirlenmeye, değişmeye, zarar görmeye açıktır.

Allah 'ın ilahi adaletinde ayrım, bölme ve parçalama yoktur. İnsanlar arasına ekilen bu nifak tohumunu insanlara farkettirelim.

Hz. Allah bir evvelki kitabında, bir sonraki Resulünü müjdelemiş, sonraki gönderdiği Resulüne de önceki göndermiş olduklarını koruma ve muhafaza etme emrini vermiştir.

İşte bunun içindir ki iptal olan hiç bir şeriat, hükümsüz kılınan hiç bir Kitap ve hiç bir peygamber yoktur. Bunlardan bir tekinin iptal olması son kitap Kuran 'da bildirilmemiş olabilir mi.?

Hükümsüz kılınan bir Kitap ve Peygambere iman etmemiz emredilmiş olabilir mi.?

Hem iman ettim demek, hem de hükümsüzdür demek imana sığmaz. Yani hem var, hem yok mantığı imandan sayılamaz. İman bir kişide ya vardır, ya da yoktur. İkisinin arası bir durum imanda geçerli değildir, söz konusu bile olamaz.

Hiç bir peygamber efendimiz din getirmediler. Hepsi de İslamiyet üzere gönderildiler..!

Başlık: Ynt: KURAN 'DA "EHLİ KİTAP" ..
Gönderen: osisko - 13 Mayıs 2015, 03:25:13 ÖS 15
Bakınız bir başka bakış açısını daha sizlere sunmak isterim..!

NİSA 125

Ve men ahsenu dînen mimmen esleme vechehu lillâhi ve huve muhsinun vettebea millete ibrâhîme hanîfâ(hanîfen). Vettehazallâhu ibrâhîme halîlâ(halîlen).

1.   ve men   : ve kim
2.   ahsenu   : ahsen, en güzel, daha güzel
3.   dînen   : dîn bakımından, dînen
4.   mimmen (min men)   : o kimseden
5.   esleme   : teslim etti
6.   veche-hu   : onun vechi, kendi fizik vücudu
7.   li allâhi   : Allah'a
8.   ve huve   : ve o
9.   muhsinun   : muhsindir
10.   ve ittebea   : ve tâbî oldu
11.   millete   : topluluk, dîn
12.   ibrâhîme   : Hz. İbrâhîm
13.   hanîfen   : hanif olarak, tek Allah'a inanarak
14.   ve ittehaza   : ve edindi
15.   allâhu   : Allah
16.   ibrâhîme   : Hz. İbrâhîm
17.
   halîlen   : dost

Hep iyiliği şiar edinmiş olarak, yüzünü ve özünü Allah’a teslim edip bir de İbrâhim’in tevhid dinine tâbi olan kimsenin dininden daha güzel din olabilir mi? Bundandır ki Allah İbrâhim’i dost edinmiştir.
Nisa 125


Bakınız, yukarıdaki ayette Hz. Allah Kuran 'da dost kelimesini nerede ve hangi ifade ile kullanıyor.?

HALÎLEN : dost


Oysa Maide suresi 51. ayetinde "EVLİYA" kelimesine mana olarak dost ifadesi kullanılmış. Ayetin manası yüz seksen derece değişmiş, Kuran 'ın bütün manasına zarar verilmiştir.

İŞTE AYET ;


Yâ eyyuhâllezîne âmenû lâ tettehızûl yehûde ven nasârâ evliyâe ba’duhum evliyâu ba’d(ba’din) ve men yetevellehum minkum fe innehu minhum innallâhe lâ yehdîl kavmez zâlimîn(zâlimîne).

1.   yâ eyyuhâ   : ey!
2.   ellezîne âmenû   : âmenû olanlar (Allâh'a ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler)
3.   lâ tettehızû   : edinmeyin
4.   el yehûde   : yahudiler
5.   ve en nasârâ   : ve hristiyanlar

6.   evliyâe   : veliler, dostlar
7.   ba'du-hum   : onların bazısı
8.   
evliyâu   : veliler, dostlar
9.   ba'dın (ba'du-hum...ba'dın)   : bazısı (birbirinin)
10.   ve men   : ve kim
11.   yetevelle-hum   : onlara dönerse
12.   min-kum   : sizden
13.   fe inne-hu   : artık o mutlaka
14.   min-hum   : onlardan
15.   inne allâhe   : muhakkak ki Allâh (cc.)
16.   lâ yehdî   : hidayete erdirmez
17.   el kavme   : kavim, toplum
18.   ez zâlimîne   : zâlimler

Bir ayette "HALîLEN" kelimesinin mana karşılığı dost ,

Diğer bir ayette "EVLİYA" kelimesine karşı kullanılmış olan ve manasını yansıtmayan dost kelimesi..!

Günümüzde her yerde kullanılan dost kelimesi Kuran 'ın manasına uymamakta. Köpek için, arkadaş için, evlilik ve nikah dışı yaşayan kadın veya erkek için, herhangi bir tanıdık veya ilk karşılaşılan birisi için kullanılan dost kelimesi Kuran 'da geçen "EVLİYA" kelimesinin mana karşılığı olamaz.

Daha önce de ifade ettiğim gibi Evliya kelimesinin Arapçada, Evliya 'dan başka hiç bir karşılığı yoktur. Mana yine Evliya olarak bahsedilir.


Başlık: Ynt: KURAN 'DA "EHLİ KİTAP" ..
Gönderen: asiminnos - 13 Mayıs 2015, 04:59:56 ÖS 16

Ve men ahsenu dînen mimmen esleme vechehu lillâhi ve huve muhsinun vettebea millete ibrâhîme hanîfâ(hanîfen). Vettehazallâhu ibrâhîme halîlâ(halîlen).


Oysa Maide suresi 51. ayetinde "EVLİYA" kelimesine mana olarak dost ifadesi kullanılmış. Ayetin manası yüz seksen derece değişmiş, Kuran 'ın bütün manasına zarar verilmiştir.

Bir ayette "HALîLEN" kelimesinin mana karşılığı dost ,

Diğer bir ayette "EVLİYA" kelimesine karşı kullanılmış olan ve manasını yansıtmayan dost kelimesi..!Ayetin ne emrettiğini veya neden nehyettiğini anlamak için yazarların kullanmış oldukları kelime ve kelamlarına bakmamak adına parantez ve tırnak içi yazılara itibar edilmemesi gerekir.

Aksi halde yazarın kendi zan ve düşüncesine iman etmiş oluruz ki Rahman bizleri bu gibi inanışlardan korusun. Mümkün mertebe tırnak içi parantez içi yazılara Kuranın manası olarak değil yazan müfessirlerin kendi ifadeleri olarak bakmalıyız.

Allah razı olsun güzel bir paylaşım.
Başlık: Ynt: KURAN 'DA "EHLİ KİTAP" ..
Gönderen: osisko - 17 Mayıs 2015, 05:42:11 ÖS 17
Aşağıda iki ayeti alt alta koyduğunuz zaman bariz bir şekilde ayrıştıran, ötekileştiren, nefret ettiren, bölen ve parçalayan, Maide 51 in yanlış yapılmış tefsiri ne kadar da net bir şekilde kendisini gösteriyor.

Ayrıştıran tefsir;

Ey iman edenler, yahudi ve hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden her kim ki, onları dost edinirse; o da, onlardandır. Şüphesiz ki Allah, zalimler güruhunu hidayete erdirmez.
Maide 51


“Bugün size temiz ve iyi şeyler helal kılınmıştır. Kendilerine kitap verilenlerin yiyeceği size helaldir. Sizin yiyeceğiniz de onlara helaldir. Mümin kadınlardan iffetli olanlar, daha önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar da namuslu olmak, zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere, mihirlerini vermeniz şartı ile size helaldir. Kim inanmayı kabul etmezse onun ameli boşa gitmiştir. O ahirette de ziyana uğrayanlardandır.”
Maide 5

Doğru olan, birleyen ve bütünleştiren tefsir;

‘‘Ey İman edenler Yahudi ve Hıristiyanların Evliyalarını Evliya edinmeyin. Zira onlar kendilerinin evliyasıdır. İçinizde onların evliyalarını evliya edinenler onlardandır. Allah zalımlar toplumuna yol göstermez.
Maide 51

İnternet üzerinden Kuran 'ın tefsir ve mealini veren ne kadar site varsa, hepsinde de yapılan tefsir kirliliğini bariz bir şekilde görebilirsiniz. Bizler, Yahudi ve Hıristiyanların, Allah Kelamı olan kitaplarına tahrif edildi, değiştirildi, hükümsüz gibi edep dışı kelimeler kullanırken, Kuran üzerinde oynanan oyunun farkında bile değiliz.

Hangi ayetin karşılığına tefsir ve meal olarak bakılırsa bakılsın, tek bir ifade görmemiz gerekir ki Kuran 'ın içerisine insan ali girmemiş olsun. Halbuki otuzlar, kırklar adet farklı yapılmış tefsirlerin ne mana taşıdığının, ne anlama geldiğinin bilincine maalesef varamıyoruz.

Başlık: Ynt: KURAN 'DA "EHLİ KİTAP" ..
Gönderen: osisko - 17 Mayıs 2015, 05:52:39 ÖS 17
İşin farklı bir boyutu da şu;

İlahiyat bitirmiş, Arapça öğrenim görmüş bir zat çıkıyor ve ilk iş olarak pazarda yer edinmek maksatlı meal ve tefsir yazma girişiminde bulunuyor. Allah kelamının mana olarak karşılığını olduğu gibi öylece yazıp bıraksa ya..! Hayır bırakmıyor.

Hem Allah Kelamını kendi anladığı gibi ifade etmekten çekinmiyor edepsiz, hem de kendi kelamını katmaktan haya duymuyor.

Parantez ve tırnak içi yazılar, tek bir satırda Allah 'ın bildirisini, sayfalar dolusu ifade etmeler, birisinin yapmış olduğu tefsirdeki kelimenin aynını kullanmamak için çaba sarfetmeler..! Neden .? Tabii ki pazarda kendisine güya ayrıcalıklı yapmış olduğu tefsirle yer tutmak. Falancanın tefsiri, filancanın tefsir veya meali dedirtecek..

İşin ahiret boyutunu düşünen yok. Allah Kelamının üzerinde oynadığının farkında değil. Neyle uğraştığını, nasıl bir tehlikeye girdiğinin farkında ve bilincinde değil. Kuran 'ın aslı değişmese de, kişiler aslından anladığına değil, kulun yazdığı tefsir ve meale göre iman ediyor, inanıyor. Demek ki ayetten anlamamız gereken bu diyor ve...!  Allah korusun işte sonuç.

Kuran-ı kerim hiç bir beşerin ifade ettiği gibi tek bir mana taşımaz. Öz olarak mana değişmese de, her kulun ayetten çıkardığı ders, anladığı mana ve idraki değişkenlik taşır.

İşte bu yüzden Kuran evrenseldir. İşte bu yüzden Kuran her devre hitap eder.

Başkalarının gözündeki saman çöpünü görüyoruz amma, kendi gözümüzdeki saban okunu göremiyoruz.

Ayetlerin tefsir ve mealleri üzerine yapılan yanlışları idrak etmek istiyorsanız, yanlışa iman etmek istemiyorsanız şuna dikkat etmelisiniz;

Birincisi, Maide suresi 51. ayetin manasını okuyun. Eğer ki Yahudi ve Hıristiyanların evliyasını evliya edinmeyin ifadesi geçiyorsa rahatlıkla okuyabilir, güvenebilirsiniz.

Yahudi ve Hıristiyanları dost edinmeyin diye ifade kullanılmış ise uzak durun.

Kuran 'ın ayrımcılığa, ötekileştirmeye, bölüp parçalamaya asla ve asla yer vermeyeceğini unutmayın. Allah 'ın Dini birleştirendir, buluşturandır, kardeşliği, beraberliği, yardımlaşmayı  emredendir. Ehli kitaba verilen Kitaplar haktır, peygamberleri haktır. Hükümsüz kılınan hiç bir Kitap ve hiç bir peygamber yoktur.

Amentünün altı şartında bahsedilen "VE KÜTÜBİHİ .. VE RUSULİHİ" yani Allah 'ın indirdiği bütün Kitaplarına, gönderdiği bütün Resullerine de iman ettim diyoruz.

Bunlardan birisi hakkında hükümsüz veya yürürlükten kalktı gibi ifadeler kullanılırsa, bilinmelidir ki o artık iman dışında kalmıştır. Yine bilinmelidir ki, imanda noksanlık ediyoruz.

Amelde noksanlığı Allah-u Teala umulur ki affeder. Fakat imanda yapılan noksanlık, telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurur.

Çünkü amel, imandan sonra devreye girer. Kişi önce iman edecek, sonrasında ibadetlerini yerine getirecek. İman etmeden yapılan ibadetin hiç bir önemi yoktur.

Rabbimiz yalnızca okumayı değil, okuduğumuzu anlamayı ve idrak edebilmeyi cümlemize nasip etsin inşaallah.Başlık: Ynt: KURAN 'DA "EHLİ KİTAP" ..
Gönderen: osisko - 24 Mayıs 2015, 11:20:24 ÖS 23
Bakınız, bir tek Maide suresi 51. ayetinde yapılan meal kirliliğini görünüz.


1- Abdulbaki Gölpınarlı:
Ey inananlar, Yahûdilerle Nasrânîleri dost edinmeyin. Onlar, birbirlerinin dostudur ve sizden kim onları dost edinirse şüphe yok ki o da, onlardandır. Şüphe yok ki Allah, zâlim olan kavmi doğru yola sevk etmez.

2- Abdullah Parlıyan:
Ey iman edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar yalnızca birbirlerinin dostlarıdırlar. Ve hanginiz onları dost edinirse, kesinlikle onlardan olur. Allah yaratılış sebebine aykırı davranan toplumlara doğru yolu göstermez.

3- Adem Uğur:
Ey iman edenler! Yahudileri ve hıristiyanları dost edinmeyin. Zira onlar birbirinin dostudurlar (birbirinin tarafını tutarlar). İçinizden onları dost tutanlar, onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğuna yol göstermez.

4- Ahmed Hulusi:
Ey iman edenler. . . Yahudileri ve Hristiyanları hâmi - dostlar edinmeyin. . . Onlar birbirlerinin dostu - hâmisidirler. . . Sizden kim onları hâmi - dost edinirse, muhakkak ki o da, onlardandır. . . Muhakkak ki Allâh zâlimler topluluğuna hidâyet etmez (nefsine zulmedenlere hakikati yaşatmaz)!

5- Ahmet Tekin:
Ey iman nimetine kavuşanlar, yahudileri ve hristiyanları, kamu görevlerini icraya yetkili kılmayın. Candan dost, müttefik, veli edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostu, müttefikidirler, birbirlerinin tarafını tutarlar. Sizden kim onların hâkimiyetini kabul eder, dost edinirse, o onlardandır. Allah, düşmanlarını dost edinen, başlarına otorite yapan zâlim bir kavmi doğru yola sevketme lütfunda bulunmayacak.

6- Ahmet Varol:
Ey iman edenler! Yahudileri ve hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse o onlardandır. Allah zalimler topluluğunu doğru yola eriştirmez.

7- Ali Bulaç:
Ey iman edenler, yahudi ve hristiyanları dostlar (veliler) edinmeyin; onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden onları kim dost edinirse, kuşkusuz onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğuna hidayet vermez.

8- Ali Fikri Yavuz:
Ey imân edenler! Yahudî’lerle Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar, birbirlerinin dostlarıdır. İçinizden kim onları dost ve yardımcı edinirse, o da onlardandır. Allah, düşmana dostluk etmekle nefislerine zulmedenleri hak yoluna eriştirmez.

9- Bayraktar Bayraklı:
Ey iman edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları dost edinmeyiniz. Çünkü onlar sadece birbirlerinin dostudurlar. İçinizden kim onları vekil edinirse onlardandır. Şüphesiz Allah, zâlimler topluluğuna doğru yolu göstermez.[98]

10- Bekir Sadak:
Ey Inananlar! Yahudileri ve hiristiyanlari dost olarak benimsemeyin, onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onlara dost olursa o da onlardandir. Allah zulmeden kimseleri dogru yola eristirmez.

11- Celal Yıldırım:
Ey imân edenler! Yahudî ve Hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar (gerektiğinde) birbirlerinin dostlarıdır. Sizden kim onları dost edinirse, doğrusu o da onlardandır. Şüphesiz ki Allah zâlim topluluğu doğru yola eriştirmez.

12- Cemal Külünkoğlu:
Ey inananlar! Yahudileri ve Hıristiyanları dost (sırdaş) edinmeyin. Zira onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. İçinizden onları dost tutanlar, onlardandır. Şüphesiz ki Allah, zalimler topluluğunu (istemedikleri için) doğru yola eriştirmez.

13- Diyanet İşleri (eski):
Ey İnananlar! Yahudileri ve hıristiyanları dost olarak benimsemeyin, onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onlara dost olursa o da onlardandır. Allah zulmeden kimseleri doğru yola eriştirmez.

14- Diyanet Vakfi:
Ey iman edenler! Yahudileri ve hıristiyanları dost edinmeyin. Zira onlar birbirinin dostudurlar (birbirinin tarafını tutarlar). İçinizden onları dost tutanlar, onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğuna yol göstermez.

15- Edip Yüksel:
İnananlar, Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudur. Sizden kim onlarla dost olursa onlardan sayılır. ALLAH zalim toplumu doğru yola iletmez.

16- Elmalılı Hamdi Yazır:
Ey o bütün iyman edenler! Yehud ile Nesârâyı yar tutmayın, onlar ancak birbirlerinin yaranıdırlar, içinizden her kim onlara yardaklık ederse muhakkak onlardan ma'duddur, Allah ise zulm edenleri doğru yola çıkarmaz.

17- Elmalılı (sadeleştirilmiş):
Ey iman edenler, yahudilerle hıristiyanları dost edinmeyin! Onlar, birbirlerinin dostlarıdırlar. İçinizden her kim onlara yardaklık ederse, muhakkak o da onlardandır. Allah ise zulmedenleri doğru yola çıkarmaz.

18- Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2):
Ey iman edenler! Yahudileri ve hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse, şüphesiz o onlardan olur. Şüphesiz Allah, zalim kavmi doğru yola iletmez.

19- Fizilal-il Kuran:
Ey müminler yahudileri ve hristiyanları dost edinmeyiniz. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse o onlardan olur. Hiç kuşkusuz Allah, zalimleri doğru yola iletmez.

20- Gültekin Onan:
Ey inananlar, Yahudi ve Hristiyanları dostlar (veliler) edinmeyin; onlar birbirinin dostudur. Sizden kim onları dost edinirse, kuşkusuz onlardandır. Kuşkusuz Tanrı zalimler topluluğuna hidayet vermez.

21- Hasan Basri Çantay:
Ey îman edenler, Yahudileri de, Nasrânîleri de kendinize yâr (ve üstünüze haakim) edinmeyin. Onlar (ancak) birbirinin yaranıdırlar içinizden kim onları dost (ve haakim) edinirse o da onlardandır. Şübhesiz Allah o zaalimler güruhuna muvaffakıyyet vermez.

22- Hayrat Neşriyat:
Ey îmân edenler! Yahudileri ve hristiyanları dostlar edinmeyin! Onlar birbirinin yârânıdırlar. Buna rağmen içinizden kim onları dost edinirse, artık şübhesiz o, onlardandır. Muhakkak ki Allah, zâlimler topluluğunu (inkârlarındaki ısrarları sebebiyle) hidâyeteerdirmez.

23- İbni Kesir:
Ey iman edenler, yahudi ve hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden her kim ki, onları dost edinirse; o da, onlardandır. Şüphesiz ki Allah, zalimler güruhunu hidayete erdirmez.

24- Kadri Çelik:
Ey iman edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları veliler edinmeyin; onlar birbirlerinin velisidirler. Sizden kim onları veli edinirse o da onlardandır. Allah zulmeden kimseleri doğru yola eriştirmez.

25- Muhammed Esed:
Siz ey imana ermiş olanlar! Yahudileri ve Hıristiyanları dost edinmeyin: Onlar yalnızca birbirlerinin dostlarıdır. Ve hanginiz onları dost edinirse kesinlikle onlardan olur: Bilin ki Allah böyle zalimlere doğru yolu göstermez!

26- Ömer Nasuhi Bilmen:
Ey imân edenler! Yehûd ile Nasâra'yı dost tutmayınız. Onların bazıları bazılarının dostudur. Ve sizden her kim onları dost edinirse muhakkak o da onlardandır. Şüphe yok ki Allah Teâlâ o zalimler olan kavme hidâyet etmez.

27- Ömer Öngüt:
Ey iman edenler! Yahudi ve hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse, o onlardandır. Şüphesiz ki Allah zâlimler gürûhunu hidayete erdirmez.

28- Şaban Piriş:  
Ey İman edenler! Yahudi ve Hıristiyanları veli / dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin velileridir. Sizden kim onları veli kabul ederse o da onlardandır. Allah, zalim topluma hidayet vermez.

29- Suat Yıldırım:
Ey iman edenler! Yahudi ve Hıristiyanları velî edinmeyin. Onlar ancak birbirlerinin velisidirler. Sizden kim onları velî edinirse o da onlardandır. Allah böylesi zalimleri doğru yola iletmez.

30- Süleyman Ateş:
Ey inananlar, yahûdileri ve hıristiyanları veliler edinmeyin! Onlar, birbirlerinin velileridir. Sizden kim onları kendine veli yaparsa, o onlardandır. Şüphesiz Allâh, zâlim toplumu doğru yola iletmez.

31- Tefhim-ul Kuran:
Ey iman edenler, Yahudi ve Hıristiyanları dostlar (veliler) edinmeyin; onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden onları kim dost edinirse, kuşkusuz onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğuna hidayet vermez.

32- Ümit Şimşek:
Ey iman edenler! Yahudi ve Hıristiyanları veli edinmeyin. Onlar birbirinin velisidir. Sizden onları veli edinen, onlardan olur. Allah ise zalimler güruhuna yol göstermez.

33- Yaşar Nuri Öztürk:
Ey iman edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları gönül dostları edinmeyin. Onlar birbirlerinin gönül dostlarıdır. Sizden kim onları gönül dostu edinirse o, onlardandır. Allah, zalimler toplumunu doğruya ve güzele kılavuzlamaz.


33 Farklı insanın yazmış olduğu mealde, mümkün mertebe birisinin kullandığı ifadeyi bir diğeri kullanmama gayretine batmış.. İman eden kullara vermiş oldukları zarar ve ziyanın hesabını sizce Allah 'a verebilecekler mi .?
 
Ya da şöyle ifade edeyim. Bir çoğumuz Arapça bilmiyoruz. Muhakkak ki yazarların içinden birisini kendimizce benimseyip, ifade etmiş olduğu ayet mealinde ne ifade kullanmış ise bize göre doğru budur deyip inanıyor, daha ötesinde ayetin manası bu deyip iman ediyoruz.

Bir tek "EVLİYA" kelimesine vermiş oldukları manaya bakarmısınız ..?

Dost, hami, kamu görevlerini icraya yetkili, yar, veli, sırdaş, gönül dostu ...

Sizce iman etmiş olduğunuz mana hangisi ..?

Başlık: Ynt: KURAN 'DA "EHLİ KİTAP" ..
Gönderen: osisko - 24 Mayıs 2015, 11:30:51 ÖS 23
Evliya kelimesinin mana karşılığı yine Evliya dır..

Başkaca hiç bir manayı içermez, içinde barındırmaz. Fakat yapılmış olan tefsir ve mealler içerisindeki en yakın kullanılmış olan bir diğer ifade ise "Veli" 'dir. 

Bazıları da gördüğünüz gibi dost ifadesi kullanmış ve yanında parantez içerisinde veli demiş. İman ve inanışta ziyana uğramak istemiyorsanız, Kuran 'ın tercümesini okuyunuz. Tercüme olduğu gibi ayetin manasını ifade eder. Parantez ve tırnak içi yazıya yer verilmiş ise, onlara dokunmayınız.

Parantez ve tırnak içi yazılar yazarların kendi zanları, düşünceleri, kendi ifadeleridir. İtibar etmeyiniz. Hele ki iman boyutunda olmamasına dikkat ediniz.   

Başlık: Ynt: KURAN 'DA "EHLİ KİTAP" ..
Gönderen: osisko - 29 Mayıs 2015, 10:02:32 ÖS 22
Biz, içinde doğruya rehberlik ve nur olduğu halde Tevrat'ı indirdik. Kendilerini vermiş peygamberler onunla Yahudilere hükmederlerdi. Allah'ın Kitabı’nı korumaları kendilerinden istendiği için Rablerine teslim olmuş zâhidler ve bilginler de. Hepsi ona şahitlerdi. Şu halde İnsanlardan korkmayın, benden korkun. Ayetlerimi az bir bedel karşılığında satmayın. Kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar kâfirlerin ta kendileridir.
Maide 44Önündeki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak izleri üzerine, Meryem oğlu İsa'yı arkalarından gönderdik. Ve ona, içinde doğruya rehberlik ve nûr bulunmak, önündeki Tevrat'ı tasdik etmek, sakınanlara bir hidayet ve öğüt olmak üzere İncil'i verdik.
Maide 46Başlık: Ynt: KURAN 'DA "EHLİ KİTAP" ..
Gönderen: osisko - 29 Mayıs 2015, 10:05:23 ÖS 22
İncil sahipleri, Allah'ın onda indirdiği ile hükmetsinler. Kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar fâsıklardır.
Maide 47
Sana da, daha önceki kitabı doğrulamak ve onu korumak üzere hak olarak Kitab’ı gönderdik. Artık aralarında Allah'ın indirdiği ile hükmet; Sana gelen gerçeği bırakıp da onların arzularına uyma. Her birinize bir şerîat ve bir yol verdik. Allah dileseydi sizleri bir tek ümmet yapardı; fakat size verdiğinde sizi denemek için. Öyleyse iyi işlerde birbirinizle yarışın. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Artık size, üzerinde ayrılığa düştüğünüz şeyleri O haber verecektir.
Maide 48