"ARAŞTIRMADAN, DÜŞÜNMEDEN, KUR'AN I KANIT GÖSTERMEDEN İMAN EDEN, PİŞMAN OLUR." başlıklı konuyu bir arkadaşa gönder.