"Ruhçuluğun Hıristiyanlıktaki tezahürleri " başlıklı konuyu bir arkadaşa gönder.