İran, tarih boyunca kafirlerle savaşmamış diyen dış bağlantılı fitnecilere...

  • 0 Cevap
  • 1237 Görüntüleme

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.


"İran, tarih boyunca hiçbir kafir ülke veya kavimle savaşmamıştır. Bütün savaşları, sünni müslümanlarla olmuştur" diyen fitnecilere cevabımızdır !

Bazı münafıkların ısrarla gündeme getirdiği bir iddia var ki, o da şu:
İran, tarih boyunca hiçbir kafir devlet ile savaşmamıştır! (Yani, sürekli sünni müslümanlar ile savaşmıştır!)

Bu cahil fitnecilerin iftirası o kadar aptalcadır ki; esasen cevap vermeye bile değmez. Yine de çok fazla ortaya atıldığı için bir kaç cümle ile cevaplandıracağız...

1- Öncelikle, İran bir kavmin değil, coğrafyanın ismidir. Bu coğrafya ve üzerinde kurulan devletlerde tarih boyunca bir çok farklı din ve mezhebe mensup kavimlee hükümran olmuştur. Bugün bile İranda, Fars, Azeri, Türkmen, Kürt ve Araplar yaşamaktadır.

2- İran coğrafyasının İslamiyet sonrası tarihine baktığımızda; sırasıyla Emeviler, Abbasiler, Tahiriler ve Samanîler, Gazneliler, Selçuklular, Harezmşahlar Devleti ve Cengiz Hanlılar, Timurlular, Safevi Hanedanı, Afşar Hanedanı, Zand hanedanı, ve Kaçar Hanedanı hüküm sürmüştür.

3- İran'ın 12 İmam Şiasına mensubiyeti, Safevi Hanedanı (16. asır sonrası) olmuştur. Bundan önceki tarihte İran zaten Ehl-i Sünnete bağlı idarecilerin hükmü altındaydı.

4- Selçuklular, Gazneliler, Harzemşahlılar ve Timurlular; Ehl-i Sünnet mensubu Türk devletleri iken, utanmadan nasıl olur da İran tarih boyu hiçbir kafirle savaşmamıştır denilmektedir? Selçukluların başkenti olan Rey; Günümüzde Tahran'ın sınırları içindedir.

5- Eğer bu fitnecilerin ortaya attıkları iddia, Safeviler ve 12 İmam Şiası ve sonrasındaki Şii hakimiyeti için ise; şunu söyleriz ki; İran sınırlarında herhangi bir kafir devlet veya kavim mevcut mudur? İranın komşuları kimlerdir?

Neden Osmanlılar ile Memluklerin savaşından söz etmezsiniz de; Safevi-Osmanlı savaşını anlatıp durursunuz? Osmanlının savaştığı müslüman devletleri bilmiyor musunuz? Karamanlılar hem müslüman hem de Türk değil miydi? Selçuklu-Gazneli savaşlarına ne buyuracaksınız peki?

Bu fitneciler, hiç şüphesiz tüm bu hakikatleri bilmektedirler. Ancak Siyonistlerden aldıkları emri, ifa etmeye de mecburdurlar. Onlara bir kez daha hatırlatırız ki:

"Muhakkak ki galip gelecek olanlar, yalnız Hizbullah’tır!" [Maide, 56]

https://www.youtube.com/watch?v=DXB7jx81XE0