malcolm X 'den sözler..

  • 0 Cevap
  • 1706 Görüntüleme

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı esen

  • ****
  • 925
  • "lalüebkem"
malcolm X 'den sözler..
« : 21 Ekim 2007, 11:26:48 ÖS 23 »
Malcolm X'den Sözler..."BY ANY MEANS NECESSARY"
GEREKEN HER YOLLA

"When a person places the proper value on freedom, there is nothing under the sun that he will not do to acquire that freedom. Whenever you hear a man saying he wants freedom, but in the next breath he is going to tell you what he won't do to get it, or what he doesn't believe in doing in order to get it, he doesn't believe in freedom. A man who believes in freedom will do anything under the sun to acquire . . . or preserve his freedom."

Bir insan özgürlüğe doğrudürüst önem verdiğinde, güneşin altında, o özgürlüğü elde etmek için yapmayacağı hiçbir şey yoktur. Ne zaman birinin özgürlük istediğini söylediğini duyduğunuzda, ama sonraki nefesinde onu almak için ne yapmayacağını veya onu almak yolunda yapılmasına inanmadıklarını anlatacaksa, o kişi özgürlüğe inanmıyordur. Özgürlüğe inanan bir adam özgürlüğünü elde etmek veya onu muhafaza etmek için güneşin altında herşeyi yapacaktır.---
"You show me a capitalist, and I'll show you a bloodsucker."
Bana bir kapitalist gösterin, ben de size bir kan emici göstereyim.
---
"Nonviolence is fine as long as it works."
Şiddet kullanmamak iyidir, işe yaradığı sürece.
---
"You can't separate peace from freedom because no one can be at peace unless he has his freedom."
Huzuru özgürlükten ayıramazsınız çünkü hiç kimse özgürlüğüne sahip olmadan huzur içinde olamaz.
---
"Nobody can give you freedom. Nobody can give you equality or justice or anything. If you're a man, you take it."
Kimse sana özgürlük veremez. Kimse sana eşitlik veya adalet veya başka birşey veremez. Eğer adamsan, sen alırsın.
---
"The only way we'll get freedom for ourselves is to identify ourselves with every oppressed people in the world. We are blood brothers to the people of Brazil, Venezuela, Haiti, Cuba -- yes Cuba too."
Özgürlük elde edebilmemizin tek yolu kendimizi dünyadaki her mazlum insanla birlikte tanımlamaktır. Biz Brezilya, Venezuela, Haiti, Küba, - evet Küba'nın da- halklarıyla kan kardeşiyiz.
---
"I am not educated nor am I an expert in any particular field. But I am sincere and my sincerity is my credentials."
Ben eğitimli değilim, herhangi bir alanda da uzman değlim. Ama samimiyim ve samimiyetim benim referansımdır.
---
"I believe in a religion that believes in freedom. Any time I have to accept a religion that won't let me fight a battle for my people, I say to hell with that religion."
Ben özgürlüğe inanan bir dine inanıyorum. Ne zaman insanlarım için savaşmama izin vermeyen bir dini kabul etmek zorunda kalsam, o dinin canı cehenneme derim.
---
"You're not supposed to be so blind with patriotism that you can't face reality. Wrong is wrong, no matter who says it."
Gerçekle yüzyüze gelemeyecek kadar vatanseverlikle kör olmamalısınız. Yanlış yanlıştır, kimin söylediği önemli değil.
---
"Power never takes a step back except in the face of more power."
Güç asla geri adım atmaz, daha fazla güç kazanmak dışında.
---
"A man who stands for nothing will fall for anything."
Hiçbir şeye taraf olmayan bir adam, herhangi birşey için yıkılacaktır
---
"We are nonviolent with people who are nonviolent with us."
Bize şiddet uygulamayanlara karşı biz de şiddet uygulamayız.
---[/b][/color]"Concerning nonviolence, it is criminal to teach a man not to defend himself when he is the constant victim of brutal attacks."
Şiddet kullanmamaya dair, bir insana ölümcül atakların kurbanı olduğunda kendisini savunmamayı öğretmek suçtur.
---
"If you're not ready to die for it, put the word 'freedom' out of your vocabulary."
Eğer uğrunda ölmeye hazır değilseniz, "özgürlük" kelimesini lûgatınızdan çıkarın.---
"Without education, you're not going anywhere in this world."
Eğitim olmadan, bu dünyada hiçbir yere gitmiyorsun.

---
"It is a time for martyrs now, and if I am to be one, it will be for the cause of brotherhood. That's the only thing that can save this country." - February 19, 1965 (2 days before he was murdered by Nation of Islam followers)
Zaman şehitlik zamanıdır, ve ben bir şehit olacaksam, bu kardeşlik uğruna olacaktır. Bu ülkeyi kurtaracak tek şey budur. - Şehadetinden iki gün önce.
---
"You don't have to be a man to fight for freedom. All you have to do is to be an intelligent human being."
Özgürlük için savaşmak için bir erkek olmanıza gerek yok. Tek yapmanız gereken aklı başında bir insan olmanızdır.
---
"I am not a racist. I am against every form of racism and segregation, every form of discrimination. I believe in human beings, and that all human beings should be respected as such, regardless of their color."
Ben bir ırkçı değilim. Her türlü ırkçılığa, her türlü ayrımcılığa karşıyım. Ben insanlara ve insanların renklerinden bağımsız saygı duyulması gerektiğine inanırım.
---
"I don't see an American dream, I see an American nightmare."
Amerikan rüyası görmüyorum, Amerikan kabusu görüyorum.
---
"If you're not careful, the newspapers will have you hating the people who are being oppressed, and loving the people who are doing the oppressing."
Eğer dikkatli değilseniz, gazeteler sizin zulüm gören insanlardan nefret etmenizi ve zulmü uygulayan insanları sevmenizi sağlar.
---
"It doesn't mean that I advocate violence, but at the same time, I am not against using violence in self-defense. I don't call it violence when it's self-defense, I call it intelligence."
Şiddetin avukatlığını yaptığım anlamına gelmesin, ama aynı zamanda, nefsi müdafaa için şiddet kullanılmasına karşı değilim. Nefsi müdafaada olunca ona şiddet demem, aklını kullanmak derim.
---
"People don't realize how a man's whole life can be changed by one book."
İnsanlar bir adamın bütün hayatının bir tek kitapla değişebileceğinin farkında değiller.
---
"The future belongs to those who prepare for it today."
Gelecek, bugünden onun için hazırlananlara aittir.
---
"I'm for truth, no matter who tells it. I'm for justice, no matter who it's for or against."
Ben gerçeğin peşindeyim, kimin söylediği önemli değil. Ben adaletin peşindeyim, kim için veya kime karşı olduğu önemli değil.
cici sözlerine karşılık çıkarıp masalarına koyacağımız bir din taşımıyoruz yüreğimizde