Cehalet_cahiller

  • 1 Cevap
  • 3022 Görüntüleme

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Cehalet_cahiller
« : 07 Ocak 2010, 02:45:09 ÖS 14 »
Cahil’in Bazı Karakteristikleri

     Hikmet  Zeyveli   
Cehl ya da cehalet, toplumumuzda genellikle  'ümmî'  karşılığında  anlaşılmıştır...
Gerçekten, 'câhil'in, okuma-yazma bilmeyen (illiterate) ya da mevki-makam sahibi olmayan kişi olmadığı İslâmî muhtevayı kavrayan insanlar için daha da kesinlik kazanmaktadır.
Kimdir câhil o halde ?
Câhil'in genel ve kapsamlı bir tarifi yerine en belirgin karakteristiklerini sergilemeyi daha uygun görüyoruz:

CAHİL ilme ve akletmeye karşıdır. Arzu ve hevası onun akıl ve tefekkürünü köreltmiştir, ilimden, düşünceden hep köşe-bucak kaçmaktadır.

«Rencîde olur dîde-i huffâş ziyadan»

CAHİL dogmacıdır. İnanç ve davranışlarına esas aldığı öncüllerini akıl ve tefekkürle oluşturamaz. Her inanç ve davranışında apriori'lik vardır.

CAHİL kolaycıdır. Tefekküründeki yozlaşmadan ötürü her sonuca kolay ulaşmak çabasındadır. Dolayısıyla slogancı ve şabloncudur. Kendine yön veren esaslar için mahdut sayıda slogan ve şablon oluşturmuş olup bun¬lara uygun düşmeyen her fikri, her davranışı mahkûm etmektedir.

CAHİL statükocudur. Bozulmuş çevrelerin ürünü olan fıtrî ve fikrî bozulmuşluğunu değiştirmeye zorlayan herşeyden rahatsız olmaktadır, «...el-den gidiyor!» huzursuzluğunu iliklerine kadar hissetmektedir. Bunu kamuf¬le etmek için -sözümona- geleneğini ve ecdâd mirası (!)'nı savunmaktadır,

CAHİL kalabalıkçıdır, kemmiyetçidir. O'nca, bir fikrin doğruluğu, sahip
çıkanların kalabalık oluşu ya da onu onaylayan parmak sayılarının çokluğu
ile bir eserin ilmiliği ise sayfa sayısının bolluğu, cildlerinin taşınamaz ağırlığı ile belirlenir. Bir noktada 'batıl'ının farkına varsa bile «elle gelen düğün-bayram» enjeksiyonuyla statüsünü korumaya devam eder.   

CAHİL hoşgörüsüzdür. Kendi fikri ve zikrine aykırı her 'karşı'nın yoke-dilmesi gereğine inanır. Kendine alternatif gibi görünenlere «vurun kellesini!» formülü uygulanır.

CAHİL yaftacıdır. Başka usullerle yokedemediği rakibine yakıştıracağı  yaftalar icad etmede üzerine yoktur. Karşısındakini dinler görünürken bile, aslında onu -ne ile itham edeceğini hangi yaftalarla taltif edeceğini kurmaktadır.

CAHİL iftiracıdır. Rakibi bildiğine, iftira ederken tek endişesi maddî müeyyide ve tehlikelerdir, ilâhî muhasebe yönünden bir endişesi yoktur.

CAHİL telaşlıdır. Becerebileceği herhangibir önlemle engelleyemediği fikir ve eylemler karşısında telaşı büyüktür. Bunun sonucunda provokatör bir karakter ortaya çıkar.

CAHİL maddecidir. Bütün değer ölçülerine madde ve yakın menfaatler temel teşkil etmektedir. Kendisine 'madde' ya da 'mide' yoluyla etki yapmak en kolay iştir.

CAHİL mütekebbirdir. Hiç kimseye hesap verme zorunda olmadığına,
keyfe-mâ-yeşâ davranabileceğine inanmaktadır.

Ve CAHİL PUTÇUDUR. Yalnız Yaratıcısı'na kul olmasını bilemediği için başka mabûdlara köle olmuştur. Servet, şöhret, şehvet, iktidar hırsı ve benzerlerinden oluşan mabûdlar panteonunda kulluğunu sürdürmektedir.

Asr-ı   saadet'in  câhil  prototipi   Ebu   Cehl'in   Bedr'de  öldürülüp  tarihe
karıştığını; Cahiliyye dönemi'nin, İslâm'a takaddüm eden dönemden ibaret
olduğunu sanırsak günümüzdeki cehalet psikozlarına bir yenisini ilave etmiş  oluruz.   

Allah'a teslim olmuş «müslim»lerin imtihanları gereği her devirde var olması mukadder olan CEHÂLET'le yapılacak sürekli savaşta merhum Akif'le beraber yeralan mânâ erlerine Allah'tan muvaffakiyetler diliyoruz.

«Ey hasm-ı hakîkî, seni öldürmeli evvel:
Sensin bize düşmanları üstün çıkaran el!»

Kaynak: Kelime Dergisi, Hikmet Zeyveli.

Ynt: Cehalet_cahiller
« Yanıtla #1 : 08 Ocak 2010, 01:58:10 ÖS 13 »
CEHALETE KARŞI DİRENİŞ,İKRA(OKU) İLE BAŞLAYAN İLK AYETTEKİ HİTABDIR.

VE BİR MÜSLÜMAN İLK ETEPTA İNSANLARI HAK ÖLÇÜDE CAHİL BIRAKIP,ALLAH A KULLUKTAN ALI KOYUP KULA KUL YAPMAYA KARŞI BU CAHİLLİKLE ALAK SURESİNDEKİ VAHİYLE DİRENİŞE GEÇİP,AYAĞA KALKIP ,SÖMÜRÜLEŞTİRİLMEYE KARŞI DİRENECEK VE BU İSTİKAMETTE,DAHA SONRA HAYATIN HER ALANINA ALLAHIN HÜKÜMLERİNİ YERLEŞTİRMEK İÇİN DÜNYADA DİRENİŞE GEÇİP KARŞILIĞINDA AHİRETTE CENNET YURDUNDA DİNLENECEKTİR,İNŞAALLAH.HER TÜRLÜ SÖMÜRÜ,ZALİM VE BEŞERİ HÜKÜMLERİN SULTASINDAN KURTULUP,SADECE ALLAH A KUL OLMAK İÇİN CAHİLLİĞE SON VERMEK İÇİN KURANI HAYATIN HER ALANINA İNDİRİP BAŞ VURU KAYNAĞI YAPIP BU İSTİKAMETTE SIRATIL MÜSTAKİMDE KALMAK İÇİN CAHİLLİĞE KARŞI DİRENİŞ.
ZATEN DÜNYADA BATILA KARŞI DİRENEN, AHİRETTE DİNLENECEKTİR HEMDE PEYGAMBERLER ,SİDDİKLER,ŞEHİDLER VE SALİHLER ZÜMRESİYLE İNŞAALLAH......