MISIR'IN MUR"SİSİ"

  • 4 Cevap
  • 9550 Görüntüleme

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

MISIR'IN MUR"SİSİ"
« : 06 Ekim 2014, 12:57:30 ÖS 12 »
MISIR'IN MUR"SİSİ"...
Bugünlerde Mısır’da gelişen ve idam kararlarıyla ümmetin zamanını ve zihnini meşgul eden olayları konu alacağımız yazımızın başında şunu belirtelim ki bizler zulmün her türünü kınıyor ve dini, dili, ırkı, mezhebi ne olursa olsun bütün mazlumları kardeş biliyor, dertleriyle dertleniyoruz. Ve her ne şekilde, kılıkta ve yüzde karşımıza çıkarsa çıksın, büyük şeytanı ve siyonizmi lanetliyor ve onlardan beri olduğumuzu ilan ediyoruz. Ama bu vb. meseleleri değerlendirirken işin iç yüzüne bakmayı ve oynanan oyunları deşifre etmeyi de bir gereklilik olarak görüyoruz. Zira eğer bu bilince sahip olmazsak, küfrün ve nifağın tuzaklarına düşeceğimizi, bugünlerde her ortamda Mısır’dan bahsedip vahdeti bununla ilişkilendirecek kadar basiretlerini kaybedenlerle aynı konuma gelip, istemeden de olsa nifağın reklamını yapabileceğimizi düşünüyoruz. Bunları belirttikten sonra Arap baharı ile başlayan sürece kısaca bir bakıp bugünü anlamaya çalışacağımız yazımıza başlıyoruz.

Malumunuzdur ki İsrail’in direniş cephesiyle her alanda ve yönde kuşatılmasından sonra bir çıkış arayan büyük şeytan ve siyonist mahfiller, önceleri halkların zalimlere karşı bir kıyamı olan Arap baharını ellerine geçirip ters yüz ederek bu coğrafyalardaki halklara giydirince, Mısır vb. ülkelerde iktidara gelmesi gereken hak, batılın iktidarını gizleyen maskeye dönüştürülmüş, lidersiz bir hareketin sonucunda tüm çabalarının meyvelerini ister istemez zalimlere kaptıran halklar, kendilerinden görünen zalimlerin köşe başlarını tutmuş uşaklarının etkisinde kalarak onlara hizmet eder hale gelmiştir. Ümmetin genel olarak sahip olmadığı siyasi bilincini, “süfyani sistemlerin” başında bulunan nifak önderleri kendi lehlerine olacak şekilde şekillendirmiş ve İsrail’in yok olmasıyla neticelenecek bir kıyamı, onu ayakta tutacak bir ayaklanmaya çevirmişlerdir. Bu durumun oluşmasında elbette ki o halkların İslam İnkılabı ve velayet makamı ile ilişkilerinin zayıflığı da büyük rol oynamış ve velayete tabi olmayan hiçbir hareketin başarıya ulaşamayacağı da bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Halkların bu kıyamını şekillendirme sürecinde türlü dezenformasyonlarla mücahid diye tanıtılan Mursi, Mısır’ın başına yeni firavun olarak geçmiş, İslamı kendilerine maske olarak kullanan İhvan-ı müfsidinin halka dayalı gücünü eline geçirerek İsrail’e hizmet etmeye başlamıştır. Önce İsrail büyükelçisini Mısır’a tekrar çağıran Mursi, İsrail’e gönderdiği büyükelçiye verdiği mektupta siyonist cumhurbaşkanına “ekselans” diyecek kadar bağlı olduğunu ifşa etmiş, Gazze’ye yönelik ambargoyu arttırmasının yanında, tünelleri de havaya uçurarak İsrail için gerçekleştirdiği cihadı üst seviyelere çıkarmıştır. İhvanın eskileri tarafından öldürülen Enver Sedat zaliminin çocuklarına madalyalar takmış, onları ödüllendirmiştir. Bu da yetmezmiş gibi Suriye’de siyonizmin teşvikiyle ve İsrail’e nefes aldırmak için tezgahlanan savaşta, siyonistlerden yana tavır koymuş, Suriye büyükelçisini kovmuş, İran’da yapılan toplantılarda bile Suriye’ye, İnkılaba ve direniş cephesine olan kinini kusacak kadar hararetli bir siyonist olduğunu belli etmiştir. Tüm bunları yaptıktan sonra büyük şeytanın siyonist dış işleri bakanı olan ve burada kullanmamız uygun olmayan bir sıfatı sonuna kadar hak eden bayana gülücükler eşliğinde yaptığı icraatlerini anlatırken verdiği pozlarla sahibinden ödül bekleyen av köpeklerine taş çıkartmıştır.

Bütün bunlar olurken Mısır halkı yaptığı yanlışın farkına varmaya başlamış, bir zalimi devirip yerine yeni bir zalimi getirdiklerini anlayınca tekrar kıyam etmiş ve tam da başarıya ulaşacakken Mursi’nin atadığı kendi adamı olan Sisi devreye girip halkın kıyamını askeri bir darbeye çevirerek Mursi’yi ve siyonist iktidarı yine kurtarmıştır. Bütün prestiji halk nazarında yerle yeksan olan Mursi, kendi gibi siyonizmin kulu olan Sisi tarafından görevden alınınca(!), basiretsizler tarafından tekrar mücahid haline gelmiş, zindanlarda(!) verilen pozlarla oynanan tiyatronun inandırıcılığı arttırılmıştır. Bütün bir hareket olarak siyonizmin emrine giren ihvan-ı müfsidin, Suriye’de kıyılan onca cana, yağmalan bir vatana aldırış etmezken, siyonistlerin bu iktidar değişikliğiyle kendini mazlum gösterme sevdasına düşmüştür. Oysa daha bir iki yıl önce sırf kendilerinden farklı düşünüyor diye Hasan Şehate’yi evinden döverek çıkartıp şehit etmiş ve naaşını motorsikletin arkasına bağlayarak sokak sokak dolaştırıp, Yezidin torunları olduklarını ispat etmişlerdir.

Ümmetin kanına bulanmış elleri tüm bu oyunlarla temizlenmiş olmayacak ki bugünlerde ihvan-ı müfsidine bağlı olanlardan 529’una verilen idamla yeni bir senaryo devreye sokulmuş görünüyor. Yazımızın asıl konusunu da bu idam kararları oluşturuyor.

Öncelikle şunu belirtelim ki şahsi kanaatimizce bu kararlar uygulanmayacak ve sadece siyonizmin tüm ümmete verdiği bir gözdağı olarak tarihteki yerini alacaktır. Ama eğer uygulanırsa bizim duruşumuz ne olmalıdır? Bazı arkadaşlarımızın bizlere dayattığı gibi “vahdet” ilkesi gereği bu idamlarda taraf olmamız ve bugün tüm ümmetin kanını dökmeyi kendilerine helal görenlerle, bunları besleyip büyütüp meydana süren siyonistler arasında seçim yapmamız mı gerekir? Yoksa bu kararların nedenini sorgulayıp, vahdetin zalimlerle ve zalimlerin uşakları ile değil, halklarla uygulanması gereken bir ilke olduğunu hatırlayıp, ümmeti bu siyonist tiyatroya karşı uyarmamız mı gerekir? “Biz merhamet mektebinin talebeleriyiz, canımız ne kadar yanarsa yansın kardeşlerimize yapılan haksızlığa karşı çıkarız” tarzı söylemlerle ajitasyon yapan kardeşlerimizin yaptığı gibi, bu idamların muhataplarını kardeş olarak mı kabullenmeliyiz yoksa? Veya merhametimiz bir sırtlanın, bir vahşi canavarın yarasını sarmayı ve onun tekrar cinayet işleyecek kadar güçlenmesine katkıda bulunmayı mı gerektirir?

Yukarıdaki soruları sondan başlayarak cevaplandıralım. Bizler merhamet mektebinin olduğu kadar şecaat ve cesaret mektebinin da talebeleriyiz. Yetim çocukların babası olan İmam Ali’nin (a.s.) olduğu kadar, mızraklara takılan Kurana aldanmayan, alınları secdeden dolayı nasır tutmuşları gözlerinin yaşına bakmadan ikiye ayıran İmam Ali’nin (a.s.) de takipçileriyiz. Merhamet gösterilmesi gereken yerde merhamet, şecaat, hamaset ve cesaret gösterilmesi gereken yer de bu vasıflara uygun olarak davranmakla mükellefiz. Birbirinden beter iki düşman arasında tercih yapma zorunluluğumuz yoktur. Ve kendilerinden başka herkesi tekfir edip, kadın, çocuk, yaşlı demeden hepsinin katlini caiz görenler bizlerin kardeşleri olamazlar. Mümin müminin kardeşidir. Mümin münafığın, zalimin veya vahşinin kardeşi değildir. Vahşi canavarlara veya onları besleyen, büyüten ve destekleyenlere acımak mazlumlara ihanet ve zulümdür. Ayrıca şunu kendimize sormalıyız; Işıd ve nusra vahşileri birbirlerini öldürürken taraf tutmamız gerekir mi? Veya Işid yakaladığı 50 nusra teröristini idam edecekken ortalığı birbirine katıp bu kardeşlerimizi(!) kurtarmaya çalışmalı mıyız? Cevabınız hayırsa bu mevzuya bu bakış açısıyla yaklaşmamanız gerekmektedir.

Konumuz olan idamlara gelince bunun bizce üç sebebi olabilir. Birincisi daha önce de bahsettiğimiz gibi prestijini kaybeden ve foyası meydana çıkan ihvan-ı müfsidinin tekrar halkın gözüne girmesinin sağlanmaya çalışılmasıdır ki bunun en iyi metodu bu vahşileri mazlum göstermek ve halkın vicdanlarına hitap ederek acıma duygusuyla halkı galeyana getirip, yine zalimlerin kucağına atmaktır. Ki görünüşe göre bizim memlekette bu işe yaramış ve siyasi bilinçten uzak bazılarımız “kardeşlerimiz” diye ortalığı velveleye vermeye başlamışlardır. İkinci sebep ise İhvan-ı müfsidin içinde olup da hala halkla irtibatı olanları ve halkı sevenleri tasviye edip, hem ihvanı halkın gözünde mazlumiyetle meşrulaştırmak hem de ihvanın içindeki siyonist şebekenin önünde ki yolu açmaktır. Bu sayede siyonizme hizmet ederken kendi içinden çıkacak çatlak seslerle uğraşmak zorunda kalmayacaktır bu siyonizm uşakları. Bir diğer sebep de tüm ümmete, eğer “süfyani sistemlere” baş kaldırırlarsa başlarına gelecek olanı gösterip gözdağı vermek olabilir ki bu da tüm yeryüzündeki “süfyanilerin” artık yolun sonuna geldiklerini ve bütün halklardan korktuklarını gösterir.

Tüm bu çıkarımları neye dayanarak yaptığımızı merak eden arkadaşlara “süfyani sistemlerin” oyunlarına içinde yaşadığımız sistemden dolayı aşina olduğumuzu hatırlatırız. Ayrıca İslam İnkılabı ve velayet makamının bahşettiği basiret ve siyasi bilincin, siyonizmin bütün oyunlarını deşifre ettiğini, herhangi bir konuda ne yapacağını şaşıranların yüzlerini İnkılaba dönmeleri gerektiğini de belirtmek isteriz. Zira hak tektir, batıl çoktur.

Not: Farklı bir konuyla ilgili bir makale paylaşacakken bir kardeşimizden gelen talep üzerine bu yazıyı kaleme almayı uygun gördük. Bu tür talepleri olan kardeşlerimiz hem sitemizden hem de facebook sayfamızdan bizlere iletebilirler. Şunu da belirtmemiz gerekir ki yazılarımız kendi şahsi görüşlerimizdir ve doğruları mektebe, yanlışları bize aittir.

ALINTI

*

Çevrimdışı ozanca

  • *
  • 4676
Ynt: MISIR'IN MUR"SİSİ"
« Yanıtla #1 : 11 Ekim 2014, 01:46:38 ÖÖ 01 »
Elbette mücâhid Esad dururken Mursi de kim oluyor ?
Ihvan dediğinde çapulcular sürüsü ...
Sahi nerden esti bu Baas damarı ?
İrancılık epeydir demode olduydu ülkede ?
Ne güzel kardeş kardeş the cemaat ile kapışıyorduk ....
Nedir bu yazı yoğunluğunun Güzide sebebi ?
Not font kurbaa

Ynt: MISIR'IN MUR"SİSİ"
« Yanıtla #2 : 21 Ekim 2014, 11:25:08 ÖÖ 11 »
Bakıyorumda rejim ve rejimin yaverleri kendi kanallarından bize ezberletiklerini söylememizi istiyorlar,aksini konuşunca da ezberleri bozulduğu için ruh kimyaları da bozuluyor.
arkadaş sormuş nerden esti bu baas damarı diye? sizdeki bu laik kemalist rejim  damarı varken Baas,a ne gerek var ki? doğrudur asrı saadet medinesi,osmanlıcılık ve islami iran sevgisi israil ve onun gönüllüleri için çoktan demode olmuştur!ayrıca kardeş kardeş cemaat ile kapışmıyorduk, rejim kendi büyüttüğü çocuğunu bir kedi yavrusu  gibi yiyiyordu.varlığı buna bağlıydı.yılanın derisi değişince yılan değişmediği gibi,bu rejimde değişmedi. kökü habis olan bu rejimin dallarıda bir o kadar habis kokuyor.Yüzlerce kanallardan her gün yalan haber  pompalanırken bir kaç yazı seni korkutmasın!

*

Çevrimdışı ozanca

  • *
  • 4676
Ynt: MISIR'IN MUR"SİSİ"
« Yanıtla #3 : 23 Ekim 2014, 02:23:15 ÖS 14 »
Mücahid Esedi aklamak için Rejim kozunu sürmenize gerek yok ...
Rejimi savunuyormuşuz algısı yaratmak beyhude ...
İhvana çamur at ki , Esedimiz direnişci olsun ...
Dediğim şey çok basit ...
Nereden esti bu Mücahid Esed aşkı ?
Not font kurbaa

Ynt: MISIR'IN MUR"SİSİ"
« Yanıtla #4 : 23 Aralık 2014, 01:09:37 ÖS 13 »
Mücahid Esedi aklamak için Rejim kozunu sürmenize gerek yok”diyorsunuz TC. Rejimi bir koz değil, bir gerçektir bir realitedir,Biz stranç oynamıyoruz ki ,ben size karşı koz kullanayım.Yoksa size hayali bir ülkeden mi söz edecektim?Emeperyal planlar için suriye de Baas var demek koz olmuyorda,Laik kemalist Baastan söz edince mi koz oluyor? Ayaklarınızı bastığınız ülkenizden hiç söz etmezken ,Ayaklarınızı hiç basmadığınız  suriye toprakları hakkında bu önyargı, bu acelecilik,bu heyecan ,bu telaş, bu kaygı,bu panik , nedendir acaba?  TC Rejiminden söz ediyorum çünkü kendi mutfağın ,kendi bahçen, kendi evin pis kokuyorken zulüm kokuyorken ,şirk kokuyorken,hayasızlıklar, haksızlıklar,faili meçhuller,adam kayırmalar,torpiller, sınıf ayrımcılığı, ırk ayrımcılığı,mezhebi farklılıklar,kendi ülkesini ABD nin hizmetine sokmak gibi daha sayamayacağımız  nice kötü  örnekler sayısız iken, Kendi ülken güllük gülistanlıkmış gibi davranırsan, bana başka bir ülkenin halini üstelik gerçeklerden yoksun, başkasının ve  Batı dili ile  anlatırsan bu samimiyet olmaz. Bunu ikiyüzlülük olarak görürüm. Önce kendi zalimini gör, sonra Kim zalimse beraber konuşabiliriz.Öncelikleri bilmek gerek.Başkasına adaletli kendine kör olunmaz.