Kadının Secdesi Meselesi

 • 9 Cevap
 • 7688 Görüntüleme

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Şebhîz

 • Metropol Bedevisi
 • **
 • 52
 • Yaşamak İçin "İqra"
Kadının Secdesi Meselesi
« : 22 Nisan 2013, 05:19:22 ÖS 17 »


Yanlış anlaşıldığından, ayrıntısı ile bilinmediğinden dolayı tartışmaların oluştuğu Hadis-i şerif. Hadis kitabı okurken rastgeldim ve paylaşmak istedim.


Kadının Secdesi Hususu:Ebu Hureyre’den rivayet edildiine göre Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

Şayet ben (farz-ı muhal) birinin birine secde etmesini emredecek olsaydım, kadının kocasına secde etmesini emrederdim.” (Tirmizi, Radâ 10)AÇIKLAMA:

Mısır’ın fethine katılmış ve Hz. Ömer’in hilafeti döneminde hicri 36-37 yıllarında orada vali olarak bulunmuş aolan Kays b. Sa’d tarafından anlatılan ve hadisin vurûduna sebep teşkil eden şu vak’a, konunun anlaşılmasına yardımcı olacaktır:

Ben Hire’ye (Bugün Irak sınırları içinde olan Kufe’ye 3 mil mesafede olan ve Necef adıyla bilinen eski bir beldedir.) geldiğimde halkının baş kumandanlarına secde ettiklerini gördüm. (Kendi kendime) Resulullah secde edilmeye daha layıktır, dedim ve Peygamber (as)’a gelerek:
- Hire'ye gitmiştim. Onları başkumandanlarına secde ederken gördüm. Ya Rasulallah, sen (hürmet için) secde edilmeye onlardan daha layıksın, dedim. Rasulullah (s.a):
-Söyler misin, sen benim kabrime uğramış olsaydın ona da    secde eder miydin? diye sordu. Ben de:
-Hayır, diye cevap verdim. Bunun üzerine Rasullullah (s.a):
-Sakın bunu yapmayın. Eğer ben (insanlardan) birinin (diğer) birine (farz-ı muhal) secde etmesini emredecek olsaydım, kadınları kocalarına secde etmelerini emrederdim. Çünkü Allah kadınlar üzerı ne kocalar için bir hak koymuştur, buyurdu (Ebu Davud, Nikah, 39; Tirmizi, Rada', 10; ibn Mace, Nikah, 4)

Aynı şekilde, hadisin diğer bir ravisi Muaz b. Cebel de Şam'da halkın reislere secde ettiklerine rastladığını, bunun Rası1lullah (s.a) için de yapılmasını arzuladığını, ancak Rasullullah'ın (s.a) Kays b. Sa'd'a dediği gibi bunu kesinlikle yasakladığını ifade eder.

 
İmam Ebu Hanife'nin rivayetinde hadis, "Hiçbir kimsenin hiçbir kimseye secde etmesi yaraşmaz" (la yenbaği li ehadin en yescüde li ehadin) cümlesiyle başlar. Şüphesiz bu cümle, irad buyurduğu hadisle Rasul-i Ekrem'in neyi kastettiğini göstermesi bakımından önem arz eder.

Hindistanlı hadis alimi Seharanpuri (v. 1347/1928), Rasul-i Ekrem'in (s.a) "Söyler misin, sen benim kabrime uğramış olsaydın' ona secde eder miydin?" sözü hakkında şu açıklamayı yapar:
"İnsan bedeni ruhun mahalli olduğu gibi, kabir de bedenin mahallidir. Bedenin mahalli olan kabre nasıl secde edilmiyorsa, ruhun mahalli olan bedene de secde edilmez"

Ayrıca, ,Rasul-i Ekrem'in (s.a) "Söyler misin, sen benim kabrime uğramış olsaydın ona da secde eder miydin?" tarzındaki suali, insanın insana taparak secde ederek kul-köle olmasının anlamsız ve mantıksız bir hareket olduğunu vurgulamaktadır.

Kadının kocasına secde etmesi, hakiki manada anlaşılamaz, anlaşılmamalıdır. Bu ifadenin, aile efradı için maddi-manevi her türlü meşakkate katlanan kocaya saygının gereğini, ona itaat ve teslimiyetin değerini vurgulamak için kullanılan edebi bir sanat, son derece mübalağalı bir üslup olduğu izahtan varestedir. Hadisin tercümesinde, parantez içinde "farz-ı muhal" denilerek kayıtlama cihetine gidilmesinde, İmam Ebu Hanife tariki yanında, bu nokta-i nazarın da rolü olmuştur.

Kadını kocasının kölesi gibi görmek ve onun kocasına secde etmesini beklemek, fevkalade yanlış bir düşüncedir. Allah Teala'yı tazim ve tevhid konusunda hassas olan kadın-erkek hiçbir selef-i salihinin hayatında böyle bir düşünce ve davranış sergilendiği görülmemiştir. Böyle bir hareketin tevhidi zedeleyeceği, onun ruhuyla bağdaşmayacağı ve akl-ı selim sahibi insanı rencide edici bir uygulama olacağı açıktır.

Hangi makamda olursa olsun diri veya ölü hiçbir İnsana/mahluka kadın veya erkek bir mü'minin secde etmesi, tezellül derecesinde, iki büklüm vaziyette izzet ve şerefini düşürmesi kabul edilemez. Rasul-i Ekrem'e nisbet edilen tabirle, "Mü'minin, kendini zelil etmesi yakışık almaz" (Tirmizi, IV, 522; İbn Mace, II, 1332;)  Secdeye/kemal-i inkıyada layık olan ancak mutlak güç ve otorite sahibi olan Allah'tır. Yüce Rabbimiz ve O'nun Elçisi hiçbir kadının kocasına secde etmesini emretmediği gibi, bunun yapılmasını da helal görmemiştir.


*

Çevrimdışı Şebhîz

 • Metropol Bedevisi
 • **
 • 52
 • Yaşamak İçin "İqra"
Ynt: Kadının Secdesi Meselesi
« Yanıtla #1 : 22 Nisan 2013, 05:21:11 ÖS 17 »


Rasulullah (s.a) bahse konu olan hadisiyle, kadınların kocalarını mutlu etmeleri, onların meşru taleplerini yerine getirmeleri ve onlarla iyi geçinmeleri gerektiği mesajını vermektedir. Nitekim içinde yine "secde"nin söz konusu edildiği başka bir hadisin sonunda şu
cümle yer alır: "...Canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, kadın kocasının hakkını yerine getirmedikçe Rabbinin hakkını yerine getirmiş olmaz" (İbni-i Mace, Nikah, 1)

Hadis-i şerifin sonunda kocaya secdenin/itaatin gerekçesi olarak zikredilen "çünkü Allah kadınlar üzerine kocalar için bir hak koymuştur" ifadesi, şu ayet-i kerimeye işaret etmelidir:

"Erkekler, kadınların sorumlu yöneticisi ve koruyucusudur. Zira Allah insanlardan kimini kimine üstün kılmıştır. Ayrıca erkekler (eşlerine) mallarından harcamaktadır. Onun için saliha kadınlar itaatkârdır..."  (Nisa Suresi/34)

Tabii ki, erkeğin üstlendiği bu sorumlu yöneticilik, koruma ve kollama gibi ağır bir görev karşısında kadın, minnet duygusu ve şükran borcu gereği kocasıyla iyi geçinmeli ve içtenlikle ona yardımcı olmalıdır.

Ne var ki, "Kadınlar, erkeklerin benzerleridir/öteki yarılarıdır" (Ebu DAvud, Taharet, 95; Tirmizi, Taharet, 82) hadisi, evliliğin nihai gayesinin, iki insanın huzur ve saadeti olduğunu düşündürür. Evlilik müessesesi, huzur ve saadetin köklü ve devamlı olabilmesi için karı-kocadan karşılıklı fedakarlık bekler. Tencere kapağa denk gelsin diye hep kadından fedakarlık istemek bir zulüm olduğu gibi, tek taraflı olarak kadının kocasını mutlu etme ve ona itaat etme görevi ileri sürülerek bunun 'Allah'ın emri" olduğunu söylemek de apaçık bir istismar olacaktır. Erkek de 'Allah'ın emri” olarak karısını mutlu etmekle görevlidir. Evlilik müessesesinin sağlıklı yürüyebilmesi, her iki tarafın birlikte göstereceği anlayış ve nezakete bağlıdır.

Asr-ı saadetten bu güne ışık tutan şu beyanlar, iyi bir müslüman kadının, kocasının maddi-manevi başarısına/kazancına önemli ölçüde katkı sağladığını göstermektedir:
Ashab-ı kiramdan Sevban (r.a) diyor ki: "Altın ve gümüşü biriktirip de onları Allah yolunda harcamayanlara elem verici bir azabı müjdele!" ayeti nazil olduğunda Resulullah (s.a) ile beraber bir yolculukta bulunuyorduk. Sahabeden bazıları, "Ayet, altın ve gümüş hakkında indirildi. Hangi malın daha hayırlı olduğunu bilseydik de onu edinseydik!" deyince, Resulullah (s.a) şöyle buyurdu:
"En hayırlı mal/değer,zikreden bir dil, şükreden bir kalp ve imanı hususunda mü 'mine yardımcı olan saliha bir eştir" (Tirmizi, Tefsir 9)

“Allah kime saliha bir kadın nasip ederse, dinin yarısında (ferdi ve ictimai hayatında dinin hükümlerini uyguluma noktasında) ona yardım etmiştir. Artık diğer yarısı hususunda da Allah'tan korksun/sakınsın! " (Hakim müstedrek, II, 175)Hadis günlüğü/Zekeriya Güler

*

Çevrimdışı Şebhîz

 • Metropol Bedevisi
 • **
 • 52
 • Yaşamak İçin "İqra"
Ynt: Kadının Secdesi Meselesi
« Yanıtla #2 : 22 Nisan 2013, 05:23:14 ÖS 17 »

Üstünlük iki türlüdür:

1- Fazilete dayalı üstünlük
2- Vazifeye dayalı üstünlük

Erkeklerin üstünlüğü vazifeye dayalı üstünlüktür.
Nitekim onları Allah adına yönetmek gibi ağır bir yük beklemektedir. Evet allah adına ailesini yöneten erkek adil, saygılı, hoşgörülü, paylaşımcı ve yardımcı olandır.

İşte bu görevleri tam olarak yerine getirmeleri için erkeklere bir teşvik söz konusudur.

Ailenin geçimini temin etme Nisa,34.ayette hususi olarak zikredilmiştir. Peki neden dersiniz?

Günümüz fitnelerinin çocunluğu kadınların sokakta olmasından ötürü çıkmıyor mu ya da çıkmadı mı. Peki onları sokağa çıkartan ne ? Erkekler tabi ki. Bu görevlerini ve bunun önemini bilmeyenler ne yapar getirdiklerini eşlerinin başına kakar sonra kadın ben de çalışcam der. Ya da erkek eve kazandığım yetmiyor sen de çalış der ve böylece kadın çıkar dışarı. Çalışmayı hiç neden yokken isteyen kadına da şaşmak gerek.

Oysa ki kadının işi değil erkeğin işi olduğu ayette özellikle vurgulanmıştır. Çünkü kadınlar sokaklarda rezil ve bitap olmayı değil evlerinin sultanı olmayı hakediyorlar. Tüm hanımlar bunu bilmeliler.*

Çevrimdışı ozanca

 • *
 • 4676
Ynt: Kadının Secdesi Meselesi
« Yanıtla #3 : 23 Nisan 2013, 08:01:44 ÖÖ 08 »
Bu üstünlük ve fitne muhabbetlerinin asıl gayesinin sağımlık inek ve yan gel yat olmadıgına herzaman şüpheyle bakmışımdır ...
Merak ettiğim konulardan biride cennetteki kadın erkek oranıdır ...
Hem ben üstünsem öyle öbür taraftada dırdır cekemem , cennetin yerli malları hariç , hatun kısmısının olmadıgı bölümleri istiyorum ...
Not font kurbaa

*

Çevrimdışı FECR

 • *
 • 4700
 • Selam Hidayete Tabi Olana
  • FECR
Ynt: Kadının Secdesi Meselesi
« Yanıtla #4 : 23 Nisan 2013, 11:11:23 ÖÖ 11 »
Bu üstünlük ve fitne muhabbetlerinin asıl gayesinin sağımlık inek ve yan gel yat olmadıgına herzaman şüpheyle bakmışımdır ...


Üstünlük takvadadır. :) Kadının erkeğe ya da erkeğin kadına üstünlüğü yoktur zaten. Kadın ya da erkek olmak üstünlük ölçüsü değildir.
Aslında bazı kavramlar yanlış aksettiriliyor ve insanların kafası biraz karışıyor. Üstünlük ve fitne kavramı gibi.


Merak ettiğim konulardan biride cennetteki kadın erkek oranıdır ...


Niye merak ediyorsun, etmene gerek yok. Dünyadaki kadın-erkek oranını merak ediyor musun ? Etsen bile belki cevabını istatistik olarak bu dünyada , dijital ortamda bulabilirsin. Ama bu oranı bilmenin ne faydası olacak? ???
Ayrıca cennet ve cehennemdeki kadın-erkek oranı bilmek bize kazandıracak. Ki bu gaybi bilgidir. Söylenen sözler gaybe taş atmak gibidir.
Fazla merak iyi değildir. Takma kafana  :)
.
Hem ben üstünsem öyle öbür taraftada dırdır cekemem , cennetin yerli malları hariç , hatun kısmısının olmadıgı bölümleri istiyorum ...


Hiç yakıştıramadım bu sözleri sana O0

Selam Hidayete Tabi Olanlara


http://kuranneslifecr.blogspot.com

Ynt: Kadının Secdesi Meselesi
« Yanıtla #5 : 23 Nisan 2013, 11:25:14 ÖÖ 11 »
Bu üstünlük ve fitne muhabbetlerinin asıl gayesinin sağımlık inek ve yan gel yat olmadıgına herzaman şüpheyle bakmışımdır ...


Üstünlük takvadadır. :) Kadının erkeğe ya da erkeğin kadına üstünlüğü yoktur zaten. Kadın ya da erkek olmak üstünlük ölçüsü değildir.
Aslında bazı kavramlar yanlış aksettiriliyor ve insanların kafası biraz karışıyor. Üstünlük ve fitne kavramı gibi.


Merak ettiğim konulardan biride cennetteki kadın erkek oranıdır ...


Niye merak ediyorsun, etmene gerek yok. Dünyadaki kadın-erkek oranını merak ediyor musun ? Etsen bile belki cevabını istatistik olarak bu dünyada , dijital ortamda bulabilirsin. Ama bu oranı bilmenin ne faydası olacak? ???
Ayrıca cennet ve cehennemdeki kadın-erkek oranı bilmek bize kazandıracak. Ki bu gaybi bilgidir. Söylenen sözler gaybe taş atmak gibidir.
Fazla merak iyi değildir. Takma kafana  :)
.
Hem ben üstünsem öyle öbür taraftada dırdır cekemem , cennetin yerli malları hariç , hatun kısmısının olmadıgı bölümleri istiyorum ...


Hiç yakıştıramadım bu sözleri sana O0Fecr hocam tebessüm ettirdiniz, yok yok baya baya güldüm.. :D
Bu dünyası olmayan dinin, öteki dünyası da yoktur..!

*

Çevrimdışı ozanca

 • *
 • 4676
Ynt: Kadının Secdesi Meselesi
« Yanıtla #6 : 23 Nisan 2013, 11:55:52 ÖÖ 11 »
Abicigim ;
Baştan bana üstün oldugum kabul ettiriliyor , şahsı manevileride paşa paşa alt tabaka olduklarını kabul ediyorlarsa ...
Eh izin verde benim şımarmış nefsimde ufak yollu şımarıklık emareleri sergilesin ....
Ki zaten hal böyle değilmi ?

Niçün üstünlük takvadadır kavramını anlamamakta bu kadar direniyoruz ki ?
İlla başka üstünlük alanları bulacagız ....
İlla ki bulacagız  yok bulamazsak çatlarız abi ...
Benim buldugum bu kadar oluyor napıyım yani ....
Not font kurbaa

*

Çevrimdışı maxpayna

 • *
 • 5172
  • depo
Ynt: Kadının Secdesi Meselesi
« Yanıtla #7 : 24 Nisan 2013, 06:46:33 ÖS 18 »


Alıntı
ozanca
..Hem ben üstünsem öyle öbür taraftada dırdır cekemem , cennetin yerli malları hariç , hatun kısmısının olmadıgı bölümleri istiyorum ...

valla karagözüm şu konuda şüphem var ki kadınların dırdırı mı daha çok yoksa senin dırdırın mı  :D
o yüzden tam tersi bayanlar demesin ozanca varsa biz girmezük içeri diye  :)
hele muhterem zevcene allah sabır versin, zaten bu dünyada sana dayanabildiğine göre kesin cennetlik  :D
bu arada parantez içi tartışma konusu = (cennette yerli malı haftası düzenlenmiyormuş diyenler var) hadi buyur...  ???*

Çevrimdışı ozanca

 • *
 • 4676
Ynt: Kadının Secdesi Meselesi
« Yanıtla #8 : 24 Nisan 2013, 11:01:39 ÖS 23 »
dinime soven musluman olsa bari ...
once ben diyimde benden sonrakiler beni kopyalamis olsun ...
Ben evde konusmamki ...

Ciddiimi yahu yerli mali haftasi muhim bir organisazyon ....
Yoksa cennet olmaz orasi abi ...
Not font kurbaa

*

Çevrimdışı Şebhîz

 • Metropol Bedevisi
 • **
 • 52
 • Yaşamak İçin "İqra"
Ynt: Kadının Secdesi Meselesi
« Yanıtla #9 : 25 Nisan 2013, 08:34:37 ÖS 20 »
Alıntı

Üstünlük iki türlüdür:

1- Fazilete dayalı üstünlük
2- Vazifeye dayalı üstünlük

Erkeklerin üstünlüğü vazifeye dayalı üstünlüktür.
Nitekim onları Allah adına yönetmek gibi ağır bir yük beklemektedir. Evet allah adına ailesini yöneten erkek adil, saygılı, hoşgörülü, paylaşımcı ve yardımcı olandır.


bu özellikler zaten takvanın gereği değil midir?

bir de burda dikkat çekilmesi gereken bir hususta şudur: Ailede Bir bey Kavvamiyet özelliğine sahip değilse bu görevi evin hanımı üstlenmişse o zaman "kavvam" hanım olur. Bu nedenle vazifeye dayalı üstünlük denmiştir.

mubarek olsun cenneti garantilemişiz, dırdırsızlıktan yerli malı haftasından bahsediyoruz...  ^-^ :>D