ALEVİLİK İLKÖĞRETİM DERS KİTAPLARINA GİRDİ

  • 0 Cevap
  • 3065 Görüntüleme

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

esedullahmurat

ALEVİLİK İLKÖĞRETİM DERS KİTAPLARINA GİRDİ
« : 07 Eylül 2007, 07:57:27 ÖS 19 »
Alevilik, onca tartışmanın ardından bu yılki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabına ilk kez girdi. Alevilik "Kur'an ve Yorumu İslam Düşüncesinde Yorumlar" ünitesinde işlenecek.
Alevilik artık ilköğretimde ders konusu olarak anlatılacak. Yeni Şafak, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni müfredata göre hazırladığı yeni Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitaplarındaki değişikliği açıklıyor. Alevilik ilköğretim 8. sınıfın yeni ders kitabında "tasavvufi yorum" olarak öğrencilere anlatıldı. Devlet düzeninin bozulduğu dönemde Aleviliğin toplumu bir arada tuttuğu belirtildi.

ALEVİLİK TASAVVUFİ YORUM

Milli Eğitim Bakanlığı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitaplarını bu yıl ilköğretim 4. sınıftan 8. sınıfa kadar yeniledi. Aleviliğe İlköğretim 8. sınıfın ders kitabında "Kur'an ve Yorumu İslam Düşüncesinde Yorumlar" başlıklı dördüncü ünitede yer verildi. İslam düşüncesinin yorum biçimleri "İnançla ilgili yorumlar, fıkhi yorumlar ve tasavvufi yorumlar" olarak 3 ana gruba ayrıldı. Aleviliğin ahlakla ilgili konular üzerinde yoğunlaştığı belirtilerek, tasavvufi yorum başlığı altında işlendi. Kitabın 82. sayfasında Alevilik kelimesi bir kez kullanılırken şöyle denildi:

"Yesevilik, Mevlevilik, Alevilik-Bektaşilik ve Ahilik gibi oluşumlar, Anadolu'da hoşgörü kültürünün yayılmasına öncülük etmiş başlıca tasavvufi yorumlardır. Bu tasavvufi oluşumlar, Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin kurulmasında, gelişip devam etmesinde önemli katkılarda bulunmuştur. Devlet düzeninin bozulduğu dönemlerde de toplumu bir arada tutarak insanların huzur ve mutluluk içerisinde yaşamasını sağlamıştır."

HACI BEKTAŞ VELİ FOTOĞRAFI

Kitapta Aleviliğin anlatıldığı bölümde bazı tasavvuf önderlerinin temsili resimleri başlığı ile Yunus Emre, Mevlana, Ahmet Yesevi, Ahi Evran ile birlikte Hacı Bektaş Veli'ye de yer verildi.

"FARKLILIK ZENGİNLİKTİR"

"Farklılık zenginliktir" denilen 20 sayfalık dördüncü ünitede öğrencilere İslam düşüncesindeki farklı yorumların ne gibi yararları olduğu da soruldu. Gökkuşağı renkleri örnek verilerek, "Gökkuşağındaki renkler nasıl bir zenginlikse din anlayışındaki farklılılar da zenginliktir. Böylece insanlar kendi şartlarına uygun olanı seçip uygulama şansı bulmuştur. Çünkü farklı şartlar ve farklı kültürel coğrafyada yaşayan insanlardan, aynı uygulamaları beklemek zorlama olur. İşte böyle durumlarda Kur'an'ın yoruma açık bıraktığı konularda farklı yorumlar yapılarak bu zorluklar giderilmiştir" denildi.

ALEVİLİKLE İLGİLİ SORULAR

Ünitenin değerlendirme kısmında da öğrencilere Alevilikle ilgili sorular yöneltildi. Boşluk doldurma şeklinde yapılan değerlendirmede "Yesevilik, Mevlevilik, Alevilik-Bektaşilik ve Ahilik gibi oluşumlar, Anadolu'da hoşgörü kültürünün yayılmasına öncülük etmiş başlıca ...... yorumlardır" denilerek öğrencilerden "tasavvufi yorum" bilgisi istendi. Eşleştirmeli bir soruda da Aleviliğin ahlak yorumu olduğu bilgisi soruldu.

Laiklik din istismarını önlüyor

Yeni kitapta Alevilik ile aynı ünitede başörtüsü ve laiklik konuları da işlendi. "Dinde zorlama yoktur" başlığı altında Atatürk'ün sözlerine de yer verilerek laikliğin asla dinsizlik olmadığı anlatıldı. Din istismarının herşeyden önce dine zarar verdiği belirtilirken, lakliğin bunun önüne geçtiği ifade edildi. Laikliğin bütün vatandaşların din, vicdan ve ibadet hürriyetini güvence altına aldığı belirtildi. Kitapta örtünme konusuna da girilerek şöyle denildi: "...Aynı dine inandıkları halde değişik coğrafi bölgelerde yaşayan toplumlar arasında kültür ve ortamın etkisiyle bazı farklılıklar meydana gelmiştir. Bu toplumların değişik kültürel ortamları, dini yaşamın çeşitli alanlarına farklı şekillerde yansımıştır. Örneğin Müslüman toplumlarda örtünme dini bir gereklilik olarak kabul edilmiştir. Ancak bu örtümnmenin şekli Kur'anı Kerim'de açık bir biçimde belirlenmemiştir. Bundan dolayı da her toplum , içinde bulunduğu kültürel ortam ve coğrafi koşullara uygun bir giyim anlayışı benimsemiştir."

-yeni şafak