MİRAS NASIL BÖLÜŞÜLECEK !

(1/3) > >>

abdulhamit:
Çok basit bir örnek olması açısından şöyle soruyorum. Ölen kişinin vasiyeti yerine getirilip ve borcu ödendikten sonra mirasçılarına diyelim ki 600 Ytl mal varlığı bırakmış olsun. Ve varsayalım ki, ölen kişininin geride yalnızca 3 kız evladı , bir annesi , bir babası ve bir de eşi (Hanımı ) bulunmuş olsun..

BU MiRAS TAKSİMİ NASIL YAPILACAK. HAYDİ YAPIN VEYA BİRLİKTE YAPALIM NASIL OLACAK ACABA ? (Kızlarının herbirine, annesi ve babası ve eşine ne kadar pay düşecek !)
 

KURANDA GEÇEN MİRAS AYETLERİ AÇIK VE NETTİR.

İŞTE SİZE BU AYETLERİ SUNUYORUM.

NİSA-11- Mirasınızın bölüştürülmesi sırasında Allah size erkeklere, kızlarınkinin (kadınların) iki katı kadar pay vermenizi emreder. Eğer ölenin ikiden çok kızı varsa mirasının üçte ikisi onlarındır, eğer bir kızı varsa mirasın yarısını alır.

Eğer ölenin çocuğu varsa vasiyeti yerine getirildikten ve borcu ödendikten sonra artakalacak malının altıda birerlik bölümü anasına ve babasına düşer. Eğer çocuğu olmaz da ana-babasını mirasçı olarak bırakarak ölürse anası mirasının üçte birini alır. Eğer ölenin kardeşleri varsa mirasının altıda biri annesine verilir. Ana-babanızın mı, yoksa evlatlarınızın mı size daha hayırlı olacaklarını bilemezsiniz.

Bunlar Allah tarafından belirlenmiş miras paylarıdır. Hiç kuşkusuz Allah herşeyi bilir ve hikmet sahibidir

NİSA-12- Geride çocuk bırakmaksızın ölen eşlerinizin vasiyetleri yerine getirildikten ve borçları ödendikten sonra artakalacak miraslarının yarısı size düşer. Eğer ölen eşlerinizin çocukları varsa miraslarının dörtte biri sizin olur.

Eğer siz, geride çocuk bırakmaksızın ölürseniz, vasiyetiniz yerine getirildikten ve borcunuz ödendikten sonra artakalacak mirasınızın dörtte biri eşinize düşer. Eğer çocuğunuz varsa eşinizin mirasınızdaki payı sekizde birdir.

Eğer bir erkek ya da kadın geride ne ana-baba ve ne de çocuk bırakmaksızın ölür (kelâle) de erkek ya da kız kardeşi bulunursa vasiyeti yerine getirildikten ve borcu ödendikten sonra artakalacak mirasının altıda birlik bölümü kardeşlerine düşer. Eğer kardeşlerinin sayısı ikiden fazla ise mirasının üçte biri, hiç birine haksızlık yapılmaksızın kardeşlerine bölüştürülür.

Bu hükümler size Allah tarafından emredilmiştir. Allah herşeyi bilir ve kullarına karşı yumuşaktır.

NİSA-176- Senden fetva isterler. Onlara deki; geride ne ana-baba ve ne de çocuk bırakmaksızın ölen kimsenin mirasının nasıl bölüşüleceği hakkında Allah size şu hükmü öneriyor: Eğer geride çocuk bırakmaksızın ölen erkeğin kız kardeşi varsa mirasının yarısı kız kardeşine düşer. Fakat kendisi, çocuk bırakmaksızın ölen kız kardeşinin mirasının tamamını alır.

Eğer adamın iki kız kardeşi varsa bunlara mirasın üçte ikisi verilir. Eğer hem erkek hemde kız kardeşleri varsa erkeğin payı kızın payının iki katı olur. Allah şaşırmayasınız diye hükmünü böyle açıklıyor. Al/ah herşeyi bilir.

narcicegi:
Miras konuları bana çok bilinmeyenli denklem gibi gelir.
Bu 3 kız evli mi, bekar mı? Onun da bilinmesi gerekmez mi?

maxpayna:
Alıntı

narcicegi
Miras konuları bana çok bilinmeyenli denklem gibi gelir.


abla ağzımdan aldın :) 

 :-\ okuyup geçmesi kolay ( benim açımdan) ama pratiğe dökmek hiç de kolay görünmez ( zannımca)

konu hakkında alıntı yapacağım müsadenizle

maxpayna:


SORU: Tanrı matematik bilmiyor olabilir mi?

Selamun Aleyküm. Bir konuda müşkilde kaldım; yardım ederseniz şimdiden Allah razı olsun. Konu, Miras hukuku. Allah'ın kelamı Kur'an'ın uydurma olduğunu ispatlamaya çalışan bir grubun iddiası şöyle: "Allah size evlatlarınızın miras taksimini şöyle emrediyor: Çocuklarınızda, erkeğe iki kadın payı kadar, eğer hepsi kadın olmak üzere ikiden de fazla iseler, bunlara mirasın üçte ikisi ve eğer bir tek kadın ise o zaman ona malın yarısı vardır. Eğer ölen, ana ve baba ile birlikte çocuklar da bırakmışsa ana babanın her birine ölenin terekesinden altıda bir; şâyet ölenin çocuğu yok da, mirasçı olarak ana ve babası kalmışsa, ananın payı üçte birdir. Eğer ölenin kardeşleri varsa terekenin altıda biri ananındır. Bu paylar, ölenin borçları ödenip, vasiyeti de yerine getirildikten sonra hak sahiplerine verilir. Baba ve çocuklardan, hangisinin size fayda bakımından daha yakın olduğunu, siz bilmezsiniz. Bütün bunlar Allah tarafından farz kılınmıştır. Şüphesiz Allah alîmdir, hakîmdir." (4/11). "Eğer karılarınızın çocuğu yoksa, bıraktığının yarısı sizindir. Eğer çocuğu varsa, o zaman dörtte biri sizindir. Bunlar, ettikleri vasiyetten veya borçları ödendikten sonradır. Eğer çocuğunuz yoksa, sizin bıraktıklarınızın dörtte biri, çocuğunuz varsa sekizde biri ettiğiniz vasiyetten veya borçtan sonra, karılarınızındır. Eğer bir erkek veya kadının çocuğu ve babası yok da kelale yönünden -yan koldan- ana bir erkek veya kız kardeşi bulunuyorsa her birine altıda bir düşer. Eğer bunlar, bundan fazla iseler, zarara uğratma kasdı olmaksızın yapılan vasiyet veya borçtan sonra üçte birinde ortak olurlar. Bütün bunlar, Allah'tan birer emirdir. Allah her şeyi bilen, cezalandırmada acele etmese de ihmal etmeyendir." (4/12) "Senden fetva istiyorlar. Deki: Allah size kelâle (ana babasız ve çocuksuz kimse)nin mirası hakkında hükmünü açıklıyor: Çocuğu olmayan, fakat kız kardeşi bulunan bir kişi ölürse, bıraktığı malın yarısı onun (kız kardeşi)dur. Çocuğu olmayan kız kardeş ölürse, erkek kardeş ona varis olur. Eğer (ölenin) iki kız kardeşi varsa, bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer kardeşler erkek ve kız olurlarsa, erkeğin hissesi, iki kızın hissesi kadardır. Şaşırmamanız için Allah size (hükümlerini) açıklıyor. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir." (4/176).
Bu ayetleri verdikten sonra iddia sahibi: "varsayalım ki, bir adam öldü ve geride iki kız evlat, bir ana, bir baba ve eşini bıraktı. Yukarıdaki ayetlere göre miras paylaşımı şöyle olacaktır: iki kız evlada mirasın 2/3'si (iki kız evlada 2/3 değil 1/3 pay verilir. İkiden fazla ise 2/3'e ortak olurlar (soru sahibinin tesbiti yanlıştır), ana ve babanın her birine 1/6, karısına 1/8 kalacaktır. Bu durumda, bir matematik hesap yapalım: (2/3) + (1/6) + (1/6) + (1/8) = 27/24 = 1,125 bulunur! (1,0 olması gerekirdi!..) Yani, miras paylaşıldığı zaman her bir mirasçının aldığının toplamı, mirastan fazla çıkmaktadır! Allah, miras paylaşımında böyle çıkacak bir hesap hatası yapamayacağına göre, ayet Allah'a ait olamaz, Muhammed'e aittir. Hesap bilmeyen Muhammed'e. Bir diğer örnek verelim: Bir adam ölür ve geride anası +, karısı +, ve iki kız kardeşi kalırsa, Kuran'ın yukarıda verilen ilgili miras ayetlerine göre; anaya mirasın 1/3'ü, karısına mirasın 1/4 'ü, iki kız kardeşe de toplam 2/3'ü kalacaktır. Hesap yapalım: (1/3)+(1/4)+(2/3)= 15/12= 1,25!.. Burada da, miras paylaşılıyor, paylar toplanınca, mirastan daha büyük, %25 daha büyük çıkıyor!.." diyerek yukarıdaki suçlamayı yapıyor. Yardım ederseniz bana, çok sevineceğim. Allah razı olsun.

 CEVAP: Allah Kur'an'da şöyle buyuruyor: "(Ey Muhammed) Senin inzarın ancak zikre (Kur'an'a) uyan ve görmeden Rahmân'dan korkan kimseye fayda verir. İşte böylesini, mağfiret ve güzel bir mükâfat ile müjdele." (36/11) "Kur'an'da müminler için şifa ve rahmet olan ayetler indiriyoruz. Fakat bu ayetler zalimlere sadece yeni yıkımlar, yeni kayıplar getirirler." (17/82)

Peşinen görmemiz gereken, karşımızda Allah'a ve Kur'an'a dil uzatan düşünce özürlü birisinin varlığıdır. Yukarıdaki ayetler teslim olmayanların arızasını artıracağını bildirmektedir. Ayetlerde beyan edilen şartlara göre paylar yeniden belirlenmekte olup, sabit değildir. Bu nedenle her durum ayrı ayrı değerlendirilerek sonuca gidilir.

Bilinmesi gereken bir başka konu ise, mirasçılara belirtilen paylar verilir; kalan asebeye kalır. Asebe: Ölene baba tarafından en yakın olan kimselerdir (Oğul, baba, dede, erkek kardeşler ve çocukları, amcalar ve çocukları…gibi). 4/11'de anlatılan

birinci durum: Çocukların payları belirlenirken erkek çocuğun payı kız çocuğunun iki katıdır. E: 2/3, K: 1/3 Tamamı 3/3'dür. Bu çocuklardan bir erkek iki kız veya bir kız bulunduğu durumda böyledir.

İkinci durum: Çocuklar ikiden fazla kadın ise, mirastan payları üçte ikidir. Üçten fazla kız ise: K 2/3, E: 1/3'dir. Yine tamamı 3/3'dür.

Üçüncü durum: Ölenin çocuğu var, anne ve babası var ise, malın tamamından anneye ve babanın her birine: 1/6'sı verilir. Kalan yine yukarıdaki şartlara göre çocuklara kalır.

Dördüncü durum: Ölenin çocuğu yok, anne ve babası ona mirasçı olmuşsa, anasının payı malın üçte biridir. Kalan üçte iki ise babanın payıdır. Yine tamamı 3/3 dür.

Beşinci durum: Ölenin kardeşleri varsa, anasına 1/6'sı düşer. Burada baba yok, eğer baba olsa idi, baba asebe olduğundan kardeşlere pay düşmezdi. Baba evlada kardeşlerinden daha yakındır. Bu nedenle malın tamamından 1/6'sı çıktıktan sonra kalan kardeşler arasında kadın ve erkek paylarına göre verilir.
Bunların hepsinde ölenin vasiyeti ve borcu çıktıktan sonra kalan mal için geçerlidir. Sonunda bu hüküm Allah'ındır, ifadesiyle bitiriliyor.

4/12'de, eşlerin paylarıyla yeniden başlıyor:

Birinci durumda: Erkek için, kadın ölmüş ve çocuğu da yok ise, mirasının yarısı kocasına aittir. Diğer yarısı ise kadının diğer mirasçılarına aittir. Baba-anne, kardeş vb. yukarıda geçmişti.

İkinci durum: Ölen kadının çocukları varsa, kocasının payı 1/4'tür. Yine mirasın geride kalan dörtte üçü çocukları arasında kadın erkek paylarına göre yapılacaktır.

Üçüncü durum: Ölen erkek, kalan kadın ise ve adamın çocuğu da yoksa, kadının payı: 1/4'tür. Kalan yine diğer mirasçılara kalır asebe durumuna göre.

Dördüncü durum: Ölen erkeğin çocukları varsa, kocasının mirasının 1/8'ine kadın sahip olur. Kalan 7/8'si yine çocuklar babaya asebe olduğu için onlara kalır ve aralarındaki paylaşım yine kadın erkek olmalarına uygun olarak yapılır.
Yine bunların hepsi ölenin borcu ödendikten ve vasiyeti yerine getirildikten sonra yapılır.

Beşinci durum: Eğer ölen bir erkek veya kadının anası-babası ve çocuğu yoksa, Ona mirasçı olan bir erkek ve bir kız kardeşi varsa, her birine altıda bir hisse düşer. Bundan fazla iseler yani ikiden fazla iseler, malın üçte birine ortak olurlar.
Buradaki kardeşlik baba ayrı ana bir kardeş olanlar içindir. Dikkat edilirse erkek ve kız ayrımı yapılmadan altıda bir ve üçte bir hisseleri verilmesinin hikmeti anne payına mirasçı olmalarındandır. Kelale ile ilgili öz kardeşlerin payı 176. ayette gelecektir.

4/176: Allah, anne baba ve çocuğu olmayan kimse hakkında şöyle fetva veriyor:

Birinci durum: Bu durumda ölenin bir kız kardeşi varsa, mirasının yarısı kız kardeşinindir.
İkinci durum: Sadece bir erkek kardeşi varsa mirasın tamamı onundur.
Üçüncü durum: Eğer ölenin iki kız kardeşi varsa mirasın 2/3'si onlarındır.
Dördüncü durum: Eğer ölenin kadın erkek birçok kardeşi varsa, erkek kardeşin payı iki kız kardeşinki kadardır.

Tamamı bu usule göre pay edilir.

"Allah sapmayasınız diye her şeyi açıkça bildirmektedir…Allah her şeyi bilir." ifadesiyle konuyu bağlıyor.
Görüldüğü gibi Allah asla hesap hatası yapmıyor. Her değişik durumla alakalı hükmünü ayrı ayrı belirtiyor. Sonunda da: "Bunlar Allah tarafından konulmuş farzlardır. Şüphesiz ki Allah, ilim ve hikmet sahibidir" buyuruyor.
Vatandaşın yaptığı birinci hesapta iki kızın hissesi 2/3 değil, bir erkeğin aldığının yarısıdır; 1/3'tür. Kızlar ikiden fazla ise, o zaman 2/3'e sahip olurlar, denilmektedir. Hesabın burası yanlış tespit edilmiştir. İkinci hata, bulunan miras değil mirastan alınan payların oranıdır. Henüz mirasın ne olduğunu bilmiyoruz. Gerçek miras ne ise ki bu belli olacaktır, ondan sonra işlem bu payların oranına göre yapılacaktır.

Her iki hesabı da farazi bir değer koyarak yapalım: 1/3+1/6+1/6+1/8=19/24. Burada 19'un değerini 500 bin olarak yerine koyalım. 19=500.000 ise 24 kaç olur? Bunu bulmak için 500.000 x 24/19 = 631. Bunun 1/3 = 210, 631'in 1/6 = 105, ikinci hisse, yine 631'in 1/6= 105, 631'in 1/8 = 80 eder. 210+105+ 105+80 =500.000 eder ki bu da mirasın tamamıdır. Bu lira olur, kilo olur, metre kare cinsinden olur. Sonuç değişmez miras kalan şeye bu oranlar tatbik edilir ve bölüm gerçekleştirilir. Aynı uygulamayı diğeri için de yapalım: 1/3+1/4+2/3= 15/12. Burada da payımız 600.000 olsun. 600.000 x12/15=480. Burada da paydamızın değeri 480 olarak çıktığına göre: 480/1/3=160, 480/1/4 =120, 480/2/3 =320. 160+120+ 320=600.000 olarak çıkmaktadır. Durum bu minval üzere çözülür. Bugüne kadar kimsenin mirası ortada kalmamıştır. İslam ilk günden beri kimsenin hukukuna muhtaç olmamıştır. Bütün çözümlerini kendi içinde temin eden mütekamil bir yaşam biçimidir. Kökleri insanlık tarihi kadar derindedir. Onu yerinden sarsmaya kimsenin gücü yetecek durumda değildir. Son söz olarak şunu diyoruz: "Tanrı matematik biliyor da, O'nun her şeyi bildiğini bilmeyenler haddini bilmiyor."

KAYNAK

abdulhamit:
Alıntı

Görüldüğü gibi Allah asla hesap hatası yapmıyor. Her değişik durumla alakalı hükmünü ayrı ayrı belirtiyor. Sonunda da: "Bunlar Allah tarafından konulmuş farzlardır. Şüphesiz ki Allah, ilim ve hikmet sahibidir" buyuruyor

Evet, kuranda hesap hatası olmadığına göre ve Kuranda belirtilen oranlar da belli olduğuna göre haydi bakalım o zaman bölüştürün mirası hak olarak ve kurana uygun olarak
Üç kız çoçuğu ( Bekar ), bir eşi ve anne ve babası var. ( Kardeşleri de yok )

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa