Kuran'da öbür alem

  • 0 Cevap
  • 1988 Görüntüleme

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Kuran'da öbür alem
« : 01 Eylül 2014, 05:40:20 ÖS 17 »
“… geceyle gündüzün birbiri ardınca gelişinde, akıllarını/gönüllerini işletenler için çok ibretler vardır.” Ali İmran 190
Tekamülde ileri olanlar için, gece ve gündüzün birbiri ardına gelişinde bir bilgi var.

"Geceyi gündüzün içine sokarsın, gündüzü de gecenin içine sokarsın. Diriyi ölüden çıkarırsın, ölüyü diriden çıkarırsın…” Ali İmran 27
Diri (gündüz) ve ölü (gece) olmak  birbiri ardına gelir, birbirlerini takip ederek tekrarlanır.

“Allah, canları, ölümleri sırasında alır1, ölmeyenleri2 de uykuları sırasında3. Sonra, haklarında ölüm hükmü verdiklerini alıkoyar4; ötekileri, belirlenen bir süreye kadar salıverir5.” Zümer 42
1- Ölüm = madde aleminde can verme
2- Ölmeyenler = madde aleminde ölü oldukları için artık ölmeyenler = öbür alemdekiler.
3- Uyuyanlar = madde aleminde gecede (ölü) olanlar = öbür alemdekiler.
3- Öbür alemdekiler de can veriyor. Orada can verdikten sonra…
4- Madde aleminde tekamülünü tamamlayanlar alıkonur = iki alem arasında git-gel sona erer.
5- Tamamlamayanlar, tamamlayana kadar salınır = tekrar madde alemine diriltilir.

“O, odur ki, geceleyin sizi öldürür2. Gündüz boyunca neler yapıp neler kazandığınızı1 bilir. Sonra, belirlenmiş süre işletilip tamamlansın diye3, gündüz içinde sizi diriltir4.” Enam 60
1- Gündüz = madde aleminde kazancın yapıldığı süre, hayat
2- Gece = madde aleminde ölü olmak = öbür alemde olmak
3- Ölümden sonra, tekamül tamamlansın diye,
4- Gündüze = hayata = madde alemine diriltme.

“Sizden, sözü saklayan da açıklayan da geceye sığınıp gizlenen de gündüz yol alan1 da onun için birdir.” Rad 10
“O, odur ki, içinde durup dinlenesiniz diye sizin için geceye2 vücut verdi, gündüzü de aydınlık kıldı.” Yunus 67
1- Gündüz = madde alemi… tekamülde ilerlenilen dönem.
2- Gece = öbür alem… tekamüle ara verilen, durup dinlenilen dönem.

“Bu dünyada kör olan, âhirette de kördür1.” Isra 72
“Nice yurtları ve medeniyetleri yere batırdık biz. Öyle ki, geceleyin yahut öğlen uykusu2 uyumakta oldukları bir sırada azabımız2 tepelerine iniverdi.” Araf 4
“Mallarını; gece ve gündüz3, gizli ve açık infak edenler var ya, işte onlar için Rableri katında kendilerine özgü ödüller vardır. Korku yoktur onlar için; tasalanmayacaklardır onlar3.” Bakara 274
1- Öbür alemde tekamül edilmediğinden, oradaki süre, madde alemde ulaşılan tekamül kademesinde geçer.
2- Negativitenin, madde alemde farkında olunmayan negativif sonuçlarının, azabın farkına varmak.
3- Pozitivite zaten farkındalık kademesi olduğundan, onlar her iki alemde de pozitivitede.

“Hikmetlerle dolu her iş ve oluş o gecede ayırt edilir,” Duhan 4
Öbür alem, tekamülde dinlenme ve alınan yolun muhasabesi için = hesap günü.

"O ikisi ağaçtan tadınca çirkin yerleri kendilerine açıldı1." Araf 22
“Hani Rabbin, ademoğullarından, bellerinden zürriyetlerini alıp2 onları öz benliklerine şahit tutarak4 sordu3: "Rabbiniz değil miyim?" Onlar: "Rabbimizsin, buna tanıklık ederiz." Dediler5.” Araf 172
1- Üreme organlarının kendilerine açılması... cinsiyetsiz ruhun, cinsiyetli bedene bağlanması = Doğum (gündüz)
2- Bellerinden üreme organlarını alma… cinsiyetsiz ruhun, cinsiyetli madde bedenden ayrılması = Ölüm (gece)
3- Sor-du, de-diler, geçmiş zaman. Bu sorgu, iki madde alemi dönemi arasındaki öbür alem döneminde yapıl-dı.
4- Öz benliğe şahit tutma: Nefis muhasebesinin = ruhun tekamülde aldığı yolun muhasebe dönemi (hesap günü)
5- Geçmiş tekamülün muhasabesi sonrasında, madde aleme dönüş ile devamı için teyid ve ahit alınması